Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2017-01-04 07:02:47 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnS GIÁO ĐÀO NH BRVTỞ KI TRA IỀ ỲMôn: NG VĂN: 10 (THPT,Ữ ỚGDTX)NĂM 2016­ 2017ỌI. Ph đc hi (4,0 đi m)ầ ểĐc đo trích sau và th hi các yêu câu đn câu 4:ọ ế“Su bao nhiêu năm, cha đã làm ng đa th trong cái th tr này. Cha đãố ườ ấđp xe theo theo nh ng đi hay nh ng ph nh ch p, gõ và đem đn tinạ ết hàng, đem nh ng chào ng nhi xa xôi nào đó […].ứ ơChi phong bì nào cũng đu ch đng nh ng tin đc mong ch lâu. Conế ượ ừmu cha bi đc ng con vô cùng kính yêu cha cũng nh khâm ph bi bao nhiêuố ượ ếcái công vi cha đã làm cho hàng con ng […]. Khi con nghĩ hàng ngàn câyệ ườ ềs cha đã đp xe qua, đem theo túi ng đy th ngày này qua ngày khác, năm nàyố ưqua năm khác, dù tr ng hay a, lòng con tràn ng ni hào khi ng ngờ ưở ượra ni vui mà cha đem cho nh ng ai đi ch tin nh ng ng yêu u. Chaề ườ ấđã nh ng trái tim nhau nh nh ng.”ắ ồ(Trích Cha thân yêu nh conấ theo Nh ng th đo gi UPUữ Ng văn 10, pữ ậm t, NXB Giáo Vi Nam, 2012 tr28)ộ ệCâu 1: Văn trên thu phong cách ngô ng nào? (0,5 đi m)ả ểCâu 2: Ch ra ph ng th bi đt chính đc ng trong văn n? (0,5ỉ ươ ượ ảđi m)ểCâu 3: Ng con đã tình m, thái nh th nào đi ng cha vàườ ườcông vi đa th ông? (1,0 đi m)ệ ểCâu 4: văn trên, anh/ ch hãy vi đo văn (kho ng trang gi yừ ấthi) tinh th trách nhi trong cu ng hôm nay (2,0 đi m)ề ểII Ph làm văn (6,0 đi m)ầ ểN ni cô gái trong bài ca dao:ỗ ủKhăn th ng nh ai,ươ ớKhăn xu ng đt.ơ ấKhăn th ng nh ai,ươ ớKhăn lên vai.ắKhăn th ng aiươ ớKhăn chùi tướ ắĐèn th ng nh aiươ ớMà đèn không tắM th ng nh aiắ ươ ớDoc24.vnM ng không yênắ ủĐêm qua em nh ng lo phi nữ ềLo vì không yên ….ộ ề(Trích Ca dao than thân, yêu th ng tình nghĩaươ Ng văn 10, t, NXB Giao cữ ụVi Nam, 2012, tr 83)ệH NG CH KI TRA KÌ IƯỚ ỌNĂM 2016­2017ỌMôn: NG VĂN: 10 (THPT, GDTX)Ữ Ớ(H ng ch có trang)ướ ấPh 1: ĐC HI (4,0 đi m)ầ ểCâu 1: Văn trên thu phong cách ngôn ng sinh ho (0,5 đi m)ả ểCâu 2: Ph ng th bi đt chính: bi (0,5 đi m)ươ ểCâu 3: Tình m, thái ng con đi ng cha: kính yêu “con vô cùng kínhả ườ ườyêu cha…”; công vi đa th ông: khâm ph c, hào…“khâm ph bi baoớ ếnhiêu cái ông vi cha đã làm cho hàng con ng i, lòng con tràn ng ni tệ ườ ựhào..” (1,0 đi m)ểCâu 4:­ câu này, giam kh ch đi linh ho t. Ch cho đi đa khi sinh vi tỞ ếthành đo văn hoàn ch nh; di đt trôi ch y, đm tính liên t; không cộ ắl chính ng ng pháp. (0,5 đi m)ỗ ể­ sinh trình bày suy nghĩ mình thái chân thành, nghiêm túc, lí,ọ ợthuy ph c. Có th theo đnh ng sau:ế ướ+ Hi và ch sau đc nh ng bi hi ng có tinh th trách nhi (Tinhể ượ ườ ệth trách nhi là th và hoàn thành ch trách và ph mìnhầ ủv gia đình và xã i…) (0,5 đi m)ớ ể+ Kh ng đnh quan tr ng tinh th trách nhi trong cu ng: là tiêu chí đẳ ểđánh giá con ng i, quy đnh đn thành cá nhân và phát tri nườ ềv ng xã i….; có th ch ra nh ng qu nghiêm tr ng cu ng do tữ ộs ng làm vi vô trách nhi gây ra. (0,5 đi m)ố ườ ể+ Rút ra bài nh th và hành đng: nêu cao tinh th trách nhi trong hoànọ ọc nh, nghành ngh ng …. (0,5 đi m)ả ươ ểII. LÀM VĂN 6,0 đi mểa. Yêu năngầ ỹH sinh bi cách làm bài ngh lu văn c. Bài vi có đy đ, rõ ràng; vănọ ủvi có xúc; di đt trôi ch y, đm tính liên t; không chính tế ừDoc24.vnng ng pháp.ữ ữb. Yêu ki th cầ ứTrên nh ng hi bi ca dao yêu th ng tình nghĩa, sinh có th làm bàiơ ươ ểtheo nh ng cách khác nhau, nh ng ph đm nh ng yêu ki th c. Sau đâyữ ứlà ý:ộ ợ­ Gi thi bài ca dao (0,5 đi m)ớ ể­ Trong bài ca dao, cô gái ni th ng nh ng yêu da di t, ch vàộ ươ ườ ồn ni th th lo âu cho nh phúc đôi… (4,0 đi m)ỗ ể+ th ng nh đc nói đén liên ti trong 10 dòng th ch Đi khúc th ngỗ ươ ượ ươnh ai” đc nhi trong bài ca dao, trung kh nh th ngớ ượ ươtrào dâng tha thi t, mãnh li trong lòng cô gái; cô gái khăn, đèn, là đế ểh chính lòng mình….N ni nh th ng cô gái đi ng yêu còn đcỏ ươ ườ ượbi hi cách th sinh đng qua các bi ng khăn, đèn, (Khăn, đèn đãể ượ ắđc nhân hóa, còn là phép hoán );ượ ụ+ Hai dòng bát cu i: ni th th lo âu “không yên ”ụ ề­ Bài ca mang nhi nét đc tr ng ngh thu ca dao nh ngôn ng gũi iề ờnói ng ngày; hình nh nhân hóa, hoán dùng bi ng tâm tr ng nhânằ ượ ạv tr tình; ng nhi hình th đi p…ậ ệ­ Tình yêu chân thành, tha thi t, sâu và cháy ng ng con gái trong bài caế ườdao đã tô đm thêm nét đp tâm các cô gái Vi làng quê a. (1,0 đi m)ậ ể­ bài (0,5 đi m)ế ể­­­­­­­ ­­­­­­­ẾTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.