Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-11 07:48:39
Nội dung
GD ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT QU VÕ SƯỜ Ố1(Đ 01 trang)ề KI TRA ĐNH KÌ NĂM 2016Ề ­2017Môn: ch 11ị ử(Th gian làm bài 45 phút, không th gian phát đ)ờ ềCâu (5 đi m)ểNêu dung cu Duy tân Minh Tr năm 1868 Nh n?Theo em iộ ảcách nào là quan tr ng nh t?Vì sao?ọ ấCâu (5 đi m)ểNêu nguyên nhân và qu cu chi tranh th gi (1914­1918)?T saoệ ạnói đây là cu chi tranh qu phi nghĩa?ộ ố­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H t­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếThí sinh không đc ng tài li u. ượ Cán coi thi không gi thích gì thêm.ộ ảH và tên thí sinh: ……………………………………S báo danh: ……………….....ọ ốDoc24.vnH NG CH VÀ ĐÁP ÁN KI TRA ĐNH KÌ 1ƯỚ ẦNĂM 2016­2017ỌMÔN: ch 11ị ửCâu 1­ dung cách (4 đi m).ộ ể+ chính tr Th tiêu ch ph thành chính ph i, ban hành hi nề ếpháp i, thi ch quân ch hi (1 đi m).ớ ể+ kinh :Thi hành chính sách th ng nh ti th tr ng, tăng ng phát tri nề ườ ườ ểkinh TBCN... (1 đi m)ế ể+ quân Quân đi ch và hu luy theo ki ph ng Tây, ch nghĩaề ươ ộv quân .....(1 đi m)ụ ể+ giáo c: Chính sách giáo bu c, chú tr ng dung khoa thu t,ề ậc sinh gi đi du ph ng tây...ử ươ (1 đi m)ể­ cách quan tr ng nh là giáo (0,5 đi m).ả ể­ Vì sao: Giáo là nhân chìa khóa cho công cu hi đi hóa...........(0,5 đi m)ụ ểCâu 2.­ Nguyên nhân CTTGI (2,5 đi m)ể+ Nguyên nhân sâu xa (2 đi m):ể. CNTB phát tri theo quy luât không đu làm thay đi sâu so sánh ngể ưỡgi các qu cu th XIX đu th XX. (1ữ ướ đi m).ể. phân chia thu đa gi các qu cũng không đu....(0,5ự ướ đi m).ể. Đc, Áo Hung, Italia thành phe liên minh; Anh Pháp Nga thành pheứ ậhi c...(0,5 đi m).ệ ướ ể+ Nguyên nhân tr ti (0,5 đi m): 28/6/1914 ph Xecbi ám sát thái tự ửÁo Hung....­ qu (2 đi m):ệ ể+ Phe liên minh th i..(0,5 đi m).ấ ể+ Gây thi ng và a: 10 tri ng ch t......(0,5 đi m)ệ ườ ườ ể+ Cách ng tháng 10 Nga thành công. (1 đi m)ạ ể­ Chi tranh qu phi nghĩa vì: Cu chi tranh qu nh tranh giànhế ằthu đa, gây nên nh ng th kh ng khi cho nhân lo i... (0, đi m).ộ ểDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.