Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 15:05:20
Nội dung
Doc24.vnS GD ĐT NINHỞ ẮTR NG THPT QU VÕ SƯỜ Ố1(Đ 01 trang)ề KI TRA ĐNH KÌ NĂM 2016 ­Ề Ọ2017Môn: ch 10ị ử(Th gian làm bài 45 phút, không th gian phát đ)ờ ềCâu Trình bày đi ki nhiên, đc đi kinh và xã cácề ủqu gia đi ph ng Đông? (5 đi m)ố ươ ểCâu Th nào là lãnh đa phong ki n? Đi ng kinh và chính tr trong cácế ịlãnh đa phong ki Tây Âu? (5 đi m)ị ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­H ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ếThí sinh đc ng tài li u. Cán coi thi không gi thích gì thêmượ ảH và tên thí sinh ……………………...... báo danh: …………………….ốDoc24.vnH NG CH VÀ ĐÁP ÁN KI TRA ĐNH KÌ 1ƯỚ ẦNĂM 2016­2017ỌMÔN: ch 10ị ửCâu iỏ Đáp án Đi mểCâu Trình bày đi ki nhiên, đc đi kinh và uề ấxã các qu gia đi ph ng Đông?ộ ươ đa. ĐKTN và đc đi kinh (2đ)ặ ế* Đi ki nhiênề ự­ Thu i: Đt đai phù sa màu ngu iậ ướ ướthu cho xu và sinh ng.ậ ố­ Khó khăn: lũ t, gây mùa, nh ng đnễ ưở ếđi ng nhân dân.ờ ủ­ Do th i,… ng ta đã ng qu thành nh ngủ ườ ữtrung tâm qu và bó nhau trong ch cầ ứcông xã. Nh đó nhà hình thành nhu nờ ướ ảxu và tr th y.ấ ủ* phát tri các ngành kinh tự ếNong nghi tr ng lúa là nghành kt ch đo, bên nh đóệ ạcòn chăn nuôi, th công nghi và trao đi buôn bánủ ổb. xã (3đ)ơ ộ* Quý c:ộ+ m: Vua, quan và tăng là giai th ng trồ ị+ Có nhi và quy th …ề ng giàu sangọ ốb ng bóc t, ng ng do nhà và doằ ướ ấch đem iứ ạ* Nông dân công xã+ Là thành viên trong th c, cị ạ+ Là ph đông đo nh t, có vai trò to trong nộ ảxu t. nh ru ng đt công xã canh tác, ph pấ 1đ1đ1đ1đDoc24.vnm ph ph thu ho ch đc và làm không côngộ ượcho quí c.ộ* Nô lệ Là tù binh trong chi tranh ho nông dân nghèoị ặkhông tr đc .ả ượ ợ+ Là ng th nh trong xã i. chuyên làm cácầ ọvi ng nh và quý c.ệ 1đCâu Th nào là lãnh đa phong ki n? Đi ng kinh và chínhế ếtr trong các lãnh đa phong ki Tây Âu?ị 5đi mểa,. Th nào là lãnh đa (2đ)ế ịLãnh đaị ra đi gi th IXờ ỉM lãnh chúa đu có lãnh đa riêng. lãnh đaỗ ịg đt lãnh chúa và đt kh ph n……ồ ầb. Đi ng kinh và chính tr (3đ)ờ ịKinh Là đn kinh đóng kín, nhiên, tế ực p, túc:ấ ựNông dân trong lãnh đa nh ru ng cày và pị ộtô, bu ch vào lãnh chúa.ọ ặCùng xu ng th c, nông nô còn i,ớ ươ ảlàm giày dép, rèn vũ khí cho lãnh chúa.Không có mua bán, trao đi bên ngoài (tr t,ự ắmu i...).ốChính tr lãnh đa là đn chính tr đcị ộl p:ậLãnh chúa nh ông “vua con” quy tư ưpháp, chính tr tài chính, quân đi, thu khóa, ti tị ệriêng… có quy nề ”mi tr không ai can thi vàoễ ệlãnh đa mình.ị 1đ1đ1,5đ1,5đDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.