Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 9 năm học 2016 - 2017

61333565316330306565313938303232353332623734346532323064393861316363333662393261656366643734383239623363663463373761353233666264
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 02:34 PM ngày 27-12-2017 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 235 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíA.TRẮCNGHIỆM(4,0điểm)I.Hãykhoanhtrònvàochữcáiinhoađầucâutrảlờiđúngnhất.(1,0điểm)1.Cảngbiểnnàocócôngsuấtlớnnhấtnướcta:A.ĐàNẵngB.SàiGònC.KiênGiangD.HảiPhòng2.Vùngnàocómứcdoanhthubánlẻhànghóacaonhấtnước:A.ĐôngNamBộB.ĐồngbằngsôngHồngC.ĐồngbằngsôngCửuLong3.Cáctỉnhdẫnđầusảnlượngnuôitrồngthủysảnnướcta:A.AnGiang,KiênGiang,BạcLiêuB.SócTrăng,BạcLiêu,CàMauC.CàMau,AnGiang,KiênGiangD.CàMau,AnGiang,BếnTre4.CơsởsảnxuấtmuốiCàNánổitiếngcủanướctathuộctình:A.NìnhThuậnB.QuảngNgãiC.KhánhHòaD.BìnhThuậnII.Điềnchữ(Đ)vàoôđúnghoặcchữ(S)vàoôsaitrongcáccâusau.(1,0điểm)III.Điềntừhoặccụmtừthíchhợpvàochỗ(......)trốngtrongcáccâusau(1,0điểm)Chocụmtừ:(51513nghìnkm2;27.9nghìnkm2;6,0triệu;15,3triệu;HoàngLiênSơn;TrườngSơn;BạchMã;HoànhSơn;TamĐiệp)1.VùngkinhtếtrọngđiểmmiềnTrungcódiệntích.............nghìnkm2vàdânsố.........triệungười2.VùngBắcTrungBộlàdãyđấthẹpngang,kéodàitừdãy...........phíabắc,tớidãy.............IV.GhépcácđiểmdulịchởcộtAvớicáctỉnhởcộtBsaochophùhợp(1,0điểm)Trường…………………Lớp…………………….Họvàtên........................ĐỀTHIHỌCKÌ1NĂMHỌC2016-2017MÔN:ĐỊALÝLỚP9Thờigianlàmbài:45phút1.TâyNguyênpháttriểnnhấtlàcâychè2.VườnquốcgiaYoK-Đôncódiệntíchlớnnhấtnước3.QuầnđảoTrườngsathuộctỉnhKiênGiang4.CơsởlọcdầuduynhấtởnướctathuộctỉnhQuảngNgãiVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíII.Tựluận(6,0điểm)1.Trìnhbàycácngànhcôngnghiệptrọngđiểmcủanướcta(2,0điểm)2.ĐồngbằngsôngHồngcónhữngđiềukiệntựnhiênthuậnlợivàkhókhăngìtrongviệcpháttriểnkinhtế-xãhội?(2,0điểm)3.Bàitập(2,0điểm)Dựavàobảngsốliệusau:Cáctỉnh,thànhphốĐàNẵngQuảngNamQuảngNgãiBìnhĐịnhPhúYênKhánhHòaNinhThuânBìnhThuậnDiệntích(nghìnha)0,85,61,34,12,76,01,51,9VẽbiểuđồhìnhcộtvànhậnxétdiệntíchnuôitrồngthủysảncáctỉnhmiềnTrungnước(2002)CộtA(Điểmdulịchnổitiếng)CộtB(Địadanh)Trảlời1.NhaTrang2.DitíchMĩSơn3.ĐộngPhongNha4.MũiNéA.BìnhThuậnB.KhánhHòaC.QuảngBìnhD.ĐàNẵngE.QuảngNam1+2+3+4+VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐÁPÁNĐỀTHIHỌCKÌ1MÔNĐỊALÝLỚP9A.TRẮCNGHIỆM(4,0điểm)I.Khoanhtrònchữcáiđầucâuđúngnhất(1,0điểm)1.B2.A3.D4.BII.Điềnvàoôđúng(Đ)hoặcsai(S)(1,0điểm)1.S2.Đ3.S4.ĐIII.Điềntừvàochỗtrống(....)trongcâu(1,0điểm)1.27,9nghìnkm2;6,0triệu2.TamĐiệp;BạchMãIV.GhépnộidungcộtAvớicộtBchophùhợp(1,0điểm)1+B2+E3+C4+AB.TỰLUẬN(6,0điểm)1.Cácngànhcôngnghiệptrọngđiểm:-Côngnghiệpkhaithácnhiênliệu:+KhaithácthanphânbốQuảngNinh.Mỗinămsảnxuấttừ15-20triệutấn+CácmỏdầukhíđangđượckhaithácởthềmlụcđịaphíaNam(BàRịa-VũngTàu).Mỗinămkhaitháchàngtrămtriệutấndầu,hàngtỉm3khí.-Côngnghiệpđiện:Gồmnhiệtđiệnvàthủyđiện.Mỗinămsảnxuấttrên40tỉKwhvàsảnlượngđiệnngàycàngtăngđểđápứngnhucầucủanềnkinhtế.-Côngnghiệpchếbiếnlươngthựcthựcphẩm:Chiếmtỉtrọngcaonhấtgồm3phânngành:+Chếbiếnsảnphẩmtrồngtrọt+Chếbiếnsảnphẩmchănnuôi+ChếbiếnthủysảnPhânbốrộngkhắpcảnước,tậptrungnhấtởTPHCM,HàNội,BiênHòa,ĐàNẵng.-CNdệtmay:+Côngnghiệpdệtmaylàsảnxuấthàngtiêudùng,sảnphẩmđượcxuấtkhẩusangnhiềunướctrênthếgiới.+CácTrungtâmdệtmaylớn:THCM,HN,ĐàNẵng,NamĐịnh.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphí2:ĐồngbằngsôngHồngcónhữngđiềukiệntựnhiênthuậnlợivàkhókhăngìtrongviệcpháttriểnkinhtế-xãhội(2,0điểm)*Thuậnlợi:(1,0điểm)-Điềukiệntựnhiên:+Vịtríđịalýdễdàngtrongviệcgiaolưukinhtế-xãhộitrựctiếpvớicácvùngtrongnước.+SôngHồngnhiềuphùsa,nướctưới,mởrộngdiệntíchđồngbằng.+Khíhậunhiệtđớiẩm,cómùađônglạnh,câytrồngđadạng,pháttriểncâyvụđông.-Tàinguyênthiênnhiên:+Đấtphùsatốt,khíhậu,thuỷvănphùhợpchoviệcthâmcanhtăngvụtrongsảnxuấtnôngnghiệp,nhấtlàtrồnglúa.+Khoángsảncógiátrịnhưmỏđá(HảiPhòng),HàNam,NinhBình,sétcaolanh(HảiDương)làmnguyênliệusảnxuấtximăngchấtlượngcao;thannâu(HưngYên);khítựnhiên(TháiBình)+Phongcảnhdulịchrấtphongphú,đadạng.-Dâncưđông,nguồnlaođộngdồidào*Khókhăn:(1,0điểm)-Thờitiếtthườngkhôngổnđịnh,haycóbão,lũlụtlớnlàmthiệthạimùamàng,đườngsá,cầucôngcáccôngttrìnhthuỷlợi,đêđiều.-Dohệthốngđêchốnglũlụt,đồngruộngtrởthànhnhữngôtrũngtrongđêvàvềmùamưathườngbịngậpúng3.Bàitập(2,0điểm)-Vẽbiểuđồchínhxác,cókíhiệu,chúthích(1,5điểm)-Nhậnxét(0,5điểm)