Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học kì 1 môn Địa lí lớp 6 - đề số 3

61663961383430356132383762373230383864623635613261393563666134383239383433343734666131386462633637633865653031333466613065336664
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 02:55 PM ngày 14-06-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠTR NG PTDTBT THCS TĂNGƯỜ KI TRA KÌ IỀ NĂM 2017 2018Ọ Môn: lý.ị p:ớ Th gian:ờ 45 phút Không th gian giao để :ỀCâu 1. (3.5 đi m)ểTrình bày đi Trái t? Nêu vai trò nó ngặ ốvà sinh ho con ng i.ạ ườCâu 2. (2.0 đi m)ểHãy cho bi và ngo ngh ch nhau nh th nào?ế ếCâu 3. (3.0 đi m)ểNúi già và núi tr khác nhau nh ng đi nào?ẻ ểCâu 4. (1.5 đi m)ểT sao các ng ng do phù sa là th ng có dân đôngạ ườ ưđúc?....................................... tế ......................................(Giám th coi ki tra không gi thích gì thêm)ị ảĐ ki tra có 01 trangề ểĐ CHÍNH TH CỀ