Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 12 Sở GD&ĐT Quảng Bình năm học 2016 - 2017

438748fc547e9eadbb182bacc36f197d
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-04-16 21:04:52 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 958 | Lượt Download: 39 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNHĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2016 2017Khóa ngày 22 tháng năm 2017Môn: Lịch sửLỚP 12 THPTThời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)Đề gồm có 01 trangCâu 1,5 điểm ).Toàn cầu hóa là gì? Nêu những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa ngày nay?Câu 1,5 điểm ).Tại sao nói trong thời đại ngày nay, “khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”?Theo em thế hệ trẻ Việt Nam cần phải làm gì trước sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cáchmạng Khoa học Công nghệ hiện nay?Câu 1,5 điểm ).Em hãy trình bày những nét chính về phong trào yêu nước của tầng lớp tiểu tư sản tri thứcở Việt Nam từ năm 1919 đến 1925 .Câu 2,0 điểm ).Bằng những kiến thức đã học từ 1941 đến năm 1945, hãy làm sáng rõ vai trò của Nguyễn ÁiQuốc Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của ách mạng tháng Tám năm 1945?Câu 2,0 điểm ).Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 194 1954 hiến dịch nào đã đập tanhoàn toàn kế hoạch Nava? Trình bày nghĩa lịch sử của chiến dịch đó .Câu 1,5 điểm ).Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 -1960) là “nguồn ánh sáng mới, lựclượng mới cho toàn Đảng và toàn dân ta xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội miền Bắcvà đấu tranh thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà” Em hãy rình bày nội dung cơ bảncủa đại hội đó?………………………… .. Hết …………………………..Họ và tên: …………………….……..Số báo danh: ………….……………Doc24.vnHƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤMĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2016 2017 Môn: Lịch sử Khóa ngày 22 tháng năm 2017 Hướng dẫn chấm gồm có 03 trangI. TÓM ƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂMNội dung ĐiểmCâu Toàn cầu hóa là gì? Nêu những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa ngàynay? 1,5- Toàn cầu hóa là quá trình tăng lên mạnh mẽ những mối liên hệ, ảnh hưởng tácđộng lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của các khu vực, các quốc gia, các dân tộctrên thế giới...- Biểu hiện:+ Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế…+ Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia (có khoảng500 công ty xuyên quốc gia kiểm soát tới 25% tổng sản phẩm thế giới và giá trịtrao đổi của những công ty này tương đương giá trị thương mại toàn cầu)…+ Sự sáp nhập và hợp nhất các công ty thành những tập đoàn lớn… nhằm tăngcường khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước... Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khuvực (IMF, WB, WTO, EU …). Các tổ chức này có vai trò ngày càng quan trọngtrong việc giải quyết các vấn đề chung của thế giới và khu vực... 0,50,250,250,250,25Câu Tại sao nói trong thời đại ngày nay, “khoa học đã trở thành lực lượngsản xuất trực tiếp”? Theo em thế hệ trẻ Việt Nam cần làm gì trước sự phát triểnmạnh mẽ của cuộc cách mạng Khoa học Công nghệ? 1,5Doc24.vn- Khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp vì:+ Mọi phát minh kĩ thuật, công nghệ đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.Khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học đi trước mở đường cho kĩthuật. Đến lượt mình kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất...+ Thời gian từ phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càngđược rút ngắn hơn (nguyên tử 1939 -1945, Lade 1960 1962)...+ Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, trở thành nguồn gốc chínhcủa những tiến bộ về kĩ thuật và công nghệ. Đầu tư vào khoa học cholãi hơn so với nhiều đầu tư vào các ngành khác.- Thế hệ trẻ Việt Nam cần:+ Thế hệ trẻ Việt Nam cần học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao những hiểubiết về khoa học kĩ thuật hiện đại...+ Hòa mình vào với xu thế phát triển của thời đại... giữ gìn được bản sắcdân tộc..., đưa trình độ khoa học kĩ thuật của Việt Nam vươn lên đuổikịp trình độ quốc tế. 0,50,250,250,250,25Câu 3. Em hãy trình bày những nét chính về phong trào yêu nước của các tầnglớp tiểu tư sản tri thức Việt Nam từ năm 1919 đến 1925 1,5- Thành lập các tổ chức chính trị: Việt Nam nghĩa đoàn, ội Phục Việt, ảngThanh niên…, với những hoạt động phong phú, sôi nổi như mít tinh, biểu tình, bãikhóa…- Lập ra các nhà xuất bản: Cường học thư xã, Quan hải tùng thư, Nam đồng thưxã, …- Ra nhiều tờ báo tiến bộ như: Chuông rè, An am trẻ, Người nhà quê…- Tổ chức một số phong trào đấu tranh tiêu biểu như: đòi thả cụ Phan Bội Châu(1925), dự đám tang Phan Châu Trinh (1926)…- Phong trào trên đây mang tính chất dân chủ công khai với với những hình thứcvà hoạt động phong phú, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân ta vàgóp phần chuẩn bị điều kiện cho những phong trào đấu tranh mới sau này. 0,50,250,250,250,25Câu Bằng những kiến thức đã học từ 1941 đến năm 1945, hãy làm sáng rõvai trò của Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của ách mạng 2,0Doc24.vntháng Tám năm 1945 ?- Xác định đường lối và phương pháp cách mạng: Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hộinghị trung ương lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941), giươngcao hơn nữa ngọn cờ giải phóng dân tộc, đồng thời đề ra chủ trương khởi nghĩa vũtrang .. .- Sáng lập Mặt trận Việt Minh với các hội “cứu quốc”, xây dựng khối đại đoàn kếtdân tộc; tập hợp và rèn luyện lực lượng chính trị của quần chúng...- Xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng: Chỉ thị thành lập Đội ViệtNam uyên truyền iải phóng quân; chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cáchmạng, chỉ thị thành lập hu giải phóng Việt Bắc...- Cùng với Trung ương Đảng đánh giá chính xác thời cơ, chớp thời cơ, kiên quyếtphát động và lãnh đạo toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắnglợi; lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa... 0,50,50,50,5Câu Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp 194 -1954, hiến dịchnào đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava? Trình bày nghĩa lịch sử của chiếndịch đó 2,0- Trong cuộc kháng chiến chống Pháp 194 1954, Chiến dịch lịch sử ĐiệnBiên Phủ là chiến dịch đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava.- nghĩa:+ Là thắng lợi lớn nhất, vĩ đại nhất của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,như một “Bạch Đằng, Chi Lăng, Xương Giang, Đống Đa” của thế kỉ XX…+ Là nhân tố quyết định buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ thừa nhận độclập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ nước Đông Dương…+ Bảo vệ và phát triển những thành quả Cách mạng tháng Tám, giải phónghoàn toàn miền Bắc, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp trong gần mộtthế kỷ… Giáng một đòn mạnh mẽ vào hệ thống thực dân, mở đầu sự sụp đổ của chủnghĩa thực cũ...+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trước hết là ởchâu Á, châu Phi, góp phần thu hẹp trận ịa của chủ nghĩa đế quốc… 0,50,250,250,250,250,25Doc24.vn+ Nêu tấm gương về chống chủ nghĩa thực dân, một dân tộc... nếu quyết tâmchiến đấu vì độc lập tự do, có đường lối chính trị đúng đắn, được sự ủng hộ củaquốc tế hoàn toàn có khả năng đánh bại một đế quốc hùng mạnh... 0,25Câu 6. Nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) 1,5+ Đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ cách mạngtừng miền; chỉ rõ vị trí, vai trò của cách mạng từng miền, mối quan hệ giữacách mạng hai miền.+ ác định cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệpcách mạng cả nước. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam có vaitrò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. Cách mạng haimiền có quan hệ mật thiết tác động lẫn nhau.+ hông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo sửa đổi iều lệ Đảng và thông qua kếhoạch Nhà nước năm lần thứ nhất (1961-1965) nhằm xây dựng bước đầu cơsở vật chất kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội. 0,50,50,5II. MỘT SỐ ĐIỂM ƯU KHI CHẤM1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu cơ bản về nội dung. Thí sinh có thể trình bàychi tiết nhưng phải đảm bảo tính chính xác và hợp logic... Giám khảo căn cứ vào từngmức độ để cho điểm. Phần trong ngoặc đơn thí sinh không nhất thiết phải trình bày.2. Điểm lẻ toàn bài tính đến 0,25 điểm.……………………………… .. Hết ………………………………..