Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HKII Lịch Sử 7 NĂM 2016 - 2017 Trường PT DTNT THCS Huyện Duyên Hả

9af0bdfd885014e871d805c696b802a0
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-09-14 10:15:35 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang 1/4 Mã đề thi 322BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐỀ THI CHÍNH THỨC(Đề thi có 04 trang)KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘIMôn thi thành phần: ĐỊA LÍThời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề...............................................................................................................................................Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 322Câu 41: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết than đá có nơi nào sau đây?. Cổ Định.A. Cẩm Phả.B. Tiền Hải.C. Quỳ Châu.DCâu 42: Địa hình nào sau đây tập trung chủ yếu miền Đông Trung Quốc?. Đồng bằng.A. Núi cao.B. Sơn nguyên.C. Hoang mạc.DCâu 43: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết nơi nào sau đây có khu dự trữ sinh quyểnthế giới?. Cù Lao Chàm.A. Tam Đảo.B. Ba Vì.C. Bái Tử Long.DCâu 44: Phát biểu nào sau đây đúng với Đông Nam lục địa?không. Nhiều quần đảo, đảo và núi lửa.A. Địa hình bị chia cắt mạnh.B. Có các đồng bằng phù sa.C. Có một số sông lớn nhiều nước.DCâu 45: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết đường số chạy qua tỉnh nào sau đây?. Nghệ An.A. Quảng Bình.B. Thanh Hóa.C. Quảng Trị.DCâu 46: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cho biết sân bay Cam Ranh thuộc tỉnh nào sau đây?. Bình Định.A. Ninh Thuận.B. Khánh Hòa.C. Quảng Nam.DCâu 47: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết đỉnh núi nào sau đây cao hơn cả?. Tây Côn Lĩnh.A. Phia Ya.B. Kiều Liêu Ti.C. Phia Uắc.DCâu 48: Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc nên có. địa hình đa dạng.A. khoáng sản phong phú.B. tổng bức xạ lớn.C. sông ngòi dày đặc.DCâu 49: Phát biểu nào sau đây đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay?không. Có nhiều dân tộc ít người.A. Gia tăng tự nhiên rất cao.B. Dân tộc Kinh là đông nhất.C. Có quy mô dân số lớn.DCâu 50: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc tỉnhnào sau đây?. Bình Định.A. Phú Yên.B. Khánh Hòa.C. Quảng Nam.DCâu 51: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp Lào?. Gia Lai.A. Kon Tum.B. Đắk Lắk.C. Đắk Nông.DCâu 52: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, cho biết nhà máy thủy điện Vương thuộc tỉnhnào sau đây?. Quảng Ngãi.A. Bình Định.B. Quảng Nam.C. Thừa Thiên Huế.DCâu 53: Phát biểu nào sau đây đúng với các quốc gia trong ASEAN hiện nay?không. Tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia.A. Có trình độ phát triển giống nhau.B. Phong tục, tập quán có sự tương đồng.C. Chú trọng việc bảo vệ môi trường.DCâu 54: Cho bảng số liệu:XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, GIAI ĐOẠN 2010 2015(Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ) Năm 2010 2012 2014 2015 Xuất khẩu183,5225,7210,5181,8 Nhập khẩu169,2229,4217,5179,7(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng về cán cân xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ củaIn-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 2015?. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều nhập siêu.A. Từ năm 2010 đến năm 2015 đều xuất siêu.B. Giá trị xuất siêu năm 2010 lớn hơn năm 2015.C. Giá trị nhập siêu năm 2012 lớn hơn năm 2014.DCâu 55: Cho biểu đồ:CƠ CẤU DOANH THU DỊCH VỤ LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾCỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 2015(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu doanh thu dịch vụ lữ hànhphân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2010 2015?. AKinh tế ngoài Nhà nước tăng, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.. BKinh tế Nhà nước giảm, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm.. CKinh tế ngoài Nhà nước tăng, kinh tế Nhà nước tăng.. DKinh tế Nhà nước giảm, kinh tế ngoài Nhà nước tăng.Câu 56: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánhsản lượng thủy sản của một số tỉnh?. AKhai thác của Quảng Ninh nhỏ hơn Quảng Trị. BNuôi trồng của Nam Định nhỏ hơn Quảng Bình.. CKhai thác của Thanh Hóa lớn hơn Ninh Bình. Nuôi trồng của Nghệ An nhỏ hơn Hà Tĩnh.DCâu 57: Loại gió nào sau đây hoạt động quanh năm nước ta?. Gió phơn Tây Nam.A. Tín phong bán cầu Bắc.B. Gió mùa Đông Bắc.C. Gió mùa Tây Nam.DCâu 58: Phát biểu nào sau đây đúng với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta hiện nay?. Đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.A. Tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành trong GDP diễn ra rất nhanh.B. Đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu phát triển đất nước hiện nay.C. Tỉ trọng của khu vực nông lâm ngư nghiệp tăng qua các năm.DCâu 59: Phát biểu nào sau đây đúng về giao thông đường sông nước ta hiện nay?không. Trang thiết bị cảng sông còn lạc hậu.A. Tập trung chủ yếu các đồng bằng.B. Phương tiện vận tải ít được cải tiến.C. Tuyến đường sông dày đặc khắp cả nước.DCâu 60: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về chếkhôngđộ nhiệt của Hà Nội so với Cà Mau?. Nhiệt độ trung bình tháng thấp hơn.A. Biên độ nhiệt độ trung bình năm lớn hơn.B. Nhiệt độ trung bình tháng VII thấp hơn.C. Nhiệt độ trung bình năm thấp hơn.DCâu 61: Nhân tố nào sau đây có tác động mạnh nhất đến phát triển giao thông vận tải biển nước ta hiện nay?. Vị trí gần các tuyến hàng hải quốc tế, nhiều vũng, vịnh.A. Vùng biển có diện tích rộng, thông với Thái Bình Dương.B. Sản xuất trong nước phát triển, đẩy mạnh xuất, nhập khẩu.C. Có nhiều tỉnh giáp biển, lượng hàng hóa vận chuyển tăng.DCâu 62: Các ngành công nghiệp kĩ thuật cao của Trung Quốc trong những năm gần đây phát triểnnhanh chủ yếu là do. mở rộng thị trường tiêu thụ, sử dụng lực lượng lao động đông.A. hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn lao động.B. chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo ngành, tăng cường vốn đầu tư.C. thu hút đầu tư trong và ngoài nước, ứng dụng công nghệ mới.DTrang 2/4 Mã đề thi 322Câu 63: Công nghiệp sản xuất và lắp ráp tô của Đông Nam phát triển nhanh trong những năm gầnđây chủ yếu là do. nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động.A. thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn trong nước.B. liên doanh với các hãng nổi tiếng nước ngoài.C. tiến hành hiện đại hóa cơ sở vật chất kĩ thuật.DCâu 64: Phát biểu nào sau đây đúng về thế mạnh của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc nước ta?không. Chất lượng lao động vào loại hàng đầu.A. Có trình độ phát triển kinh tế cao nhất.B. Các ngành công nghiệp phát triển rất sớm.C. Lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời nhất.DCâu 65: Cho biểu đồ về dầu thô và điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 2015:(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?. Sản lượng dầu thô và sản lượng điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 2015.A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 2015.B. Cơ cấu và tốc độ tăng trưởng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 2015.C. Quy mô và cơ cấu sản lượng dầu thô, điện của Thái Lan, giai đoạn 2010 2015.DCâu 66: Điều kiện thuận lợi chủ yếu để Nhật Bản phát triển đánh bắt hải sản là. có truyền thống đánh bắt lâu đời.A. có nhiều ngư trường rộng lớn.B. ngư dân có nhiều kinh nghiệm.C. công nghiệp chế biến phát triển.DCâu 67: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây đúng vềkhôngcông nghiệp năng lượng nước ta?. Nhà máy thủy điện Hòa Bình nằm trên sông Đà.A. Sản lượng điện cả nước tăng liên tục qua các năm.B. Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều nhà máy điện nhất.C. Nhà máy điện Cà Mau chạy bằng nhiên liệu khí.DCâu 68: Việc phát triển nghề thủ công truyền thống Đồng bằng sông Hồng hiện nay góp phần quantrọng nhất vào. thay đổi phân bố dân cư trong vùng.A. thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa.B. giải quyết sức ép về vấn đề việc làm.C. đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.DCâu 69: Cho bảng số liệu:DIỆN TÍCH LÚA CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM 2016(Đơn vị: Nghìn ha) NămTổng sốLúa đông xuânLúa hè thu và thu đôngLúa mùa 20057329,22942,12349,32037,8 20167790,43082,22806,91901,3(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô diện tích lúa và cơ cấu của nó phân theo mùa vụ năm 2005 vànăm 2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?. Đường.A. Cột.B. Miền.C. Tròn.DCâu 70: Thuận lợi chủ yếu của khí hậu đối với phát triển nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộlà tạo điều kiện để. đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi.A. sản xuất nông sản nhiệt đới.B. nâng cao trình độ thâm canh.C. nâng cao hệ số sử dụng đất.DTrang 3/4 Mã đề thi 322Câu 71: Khó khăn nào sau đây là chủ yếu đối với nuôi trồng thủy sản nước ta hiện nay?. ANguồn giống tự nhiên một số vùng khan hiếm. Diện tích mặt nước ngày càng bị thu hẹp nhiều.B. CNhiều nơi xâm nhập mặn diễn ra rất nghiêm trọng. Dịch bệnh thường xuyên xảy ra trên diện rộng.DCâu 72: Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng loại hình du lịch nước ta hiện nay?. Tài nguyên du lịch và nhu cầu của du khách trong, ngoài nước.A. Định hướng ưu tiên phát triển du lịch và các nguồn vốn đầu tư.B. Lao động làm du lịch và cơ sở vật chất kĩ thuật, cơ sở hạ tầng.C. Nhu cầu của du khách trong, ngoài nước và điều kiện phục vụ.DCâu 73: Vai trò chủ yếu của rừng Đồng bằng sông Cửu Long là. cung cấp nguồn lâm sản có nhiều giá trị kinh tế.A. đảm bảo cân bằng sinh thái, phòng chống thiên tai.B. tạo thêm diện tích, môi trường nuôi trồng thủy sản.C. giúp phát triển mô hình kinh tế nông, lâm kết hợp.DCâu 74: Chăn nuôi lợn tập trung nhiều các đồng bằng lớn của nước ta chủ yếu là do. nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ lớn.A. lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú đảm bảo.B. thị trường tiêu thụ lớn, lao động có kinh nghiệm.C. dịch vụ thú đảm bảo, nguồn thức ăn phong phú.DCâu 75: nghĩa lớn nhất của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với côngnghiệp chế biến nước ta là. tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.A. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành.B. khai thác tốt tiềm năng đất đai, khí hậu mỗi vùng.C. giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân.DCâu 76: Để khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp có hiệu quả lâu dài, Đông Nam Bộ cần quantâm chủ yếu đến vấn đề nào sau đây?. AThu hút đầu tư về vốn, khoa học và công nghệ. BPhát triển cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kĩ thuật.. CSử dụng hợp lí số lao động đông và có trình độ. DSử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường.Câu 77: Cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển Bắc Trung Bộ đang có sự thay đổi rõ nét chủ yếu là do. đẩy mạnh đánh bắt thủy sản xa bờ.A. hình thành các vùng lúa thâm canh.B. thu hút nguồn đầu tư nước ngoài.C. phát triển việc nuôi trồng thủy sản.DCâu 78: Mục đích chính của việc hình thành các khu kinh tế Duyên hải Nam Trung Bộ là. cung cấp các sản phẩm cho xuất khẩu.A. thu hút đầu tư trong và ngoài nước.B. góp phần giải quyết vấn đề việc làm.C. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.DCâu 79: Biện pháp chủ yếu để nâng cao giá trị kinh tế của cây công nghiệp lâu năm Tây Nguyên là. đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp.A. phát triển mạnh công nghiệp chế biến.B. phát triển mô hình kinh tế trang trại.C. nâng cao chất lượng nguồn lao động.DCâu 80: Nước ta cần phải xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt chủ yếu nhằm. thích nghi với cơ chế thị trường.A. khai thác thế mạnh về lao động.B. nâng cao chất lượng sản phẩm.C. khai thác lợi thế về tài nguyên.D------------------------ HẾT ------------------------- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến nay.- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Trang 4/4 Mã đề thi 322
2020-09-28 04:31:36