Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi HK2 Sử 8 2016 - 2017

37ee46b1e8973924a0eef8a5a584b479
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-09-20 15:32:33 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 264 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO VÀ ĐÀO OỤ ẠTHÀNH PH TH TỐ ỘĐ KI TRA KỲ II NĂM 2016 2017Ể ỌMôn: ch 8ị ửTh gian: 45 phútờCâu 1. Trình bày nguyên nhân, di bi n, nghĩa cu kh nghĩa Yên Th (1884 –ễ ế1913)? (4 đi m)ểCâu 2. Nguyên nhân, di bi n, qu cu ph công quân Pháp phái chễ ủchi kinh thành Hu tháng 7/1885? (3 đi m)ểCâu 3. Trình bày ho ng Nguy Thành sau khi ra đi tìm ng cạ ườ ướ(3 đi m)ể