ĐỀ THI GIỮA KÌ II THCS PHAN CHÂU TRINH

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào ngày 2019-05-15 09:31:52 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI GIỮA KÌ II THCS PHAN CHÂU TRINH – BA ĐÌNH
Phần I: (5.5 điểm) Mở đầu bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”, nhà thơ Thanh Hải viết:
“Mọc giữa dòng sông xanh”
(Trích Mùa xuân nho nhỏ, Ngữ văn 9, Tập 2)
Câu 1: Hãy viết năm câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn thơ.
Câu 2: Cách hiểu của em như thế nào về từ “giọt” có trong đoạn thơ vừa chép.
Câu 3: Ghi lại chính xác những câu thơ trong một bài thơ đã học ở chương trình Ngữ văn l ớp
9 cũng có hình ảnh bông hoa, tiếng chim và cho biết tên bài thơ, tác giả.
Câu 4: Dựa vào đoạn thơ vừa chép, hãy viết một đoạn văn (khoảng 12 câu theo cách lập lu ận
diễn dịch) để làm rõ cảm xúc mà nhà thơ Thanh Hải thể hiện trước vẻ đẹp của mùa xuân
nhiên nhiên, đất trời. Trong đoạn văn có sử dụng phép thế liên kết câu và một câu có thành
phần biệt lập tình thái. (Gạch chân và chú thích rõ).
Phần II: (4.5 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở bên dưới:
“Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai má. Ông nói thủ thỉ:
- Ừ đúng rồi, ủng hộ Cụ Hồ con nhỉ.
Mấy hôm nay ru rú ở xó nhà, những lúc buồn khổ quá chẳng biết nói cùng ai, ông lão l ại
thủ thỉ với con như vậy. Ông nói như để ngỏ lòng mình, như để mình lại minh oan cho mình
nữa.
Anh em đồng chí biết cho bố con ông.
Cụ Hồ trên đầu trên cổ xét soi cho bố con ông.
Cái lòng bố con ông là như thế đấy, có bao giờ dám đ ơn sai. Ch ết thì ch ết có bao gi ờ dám
đơn sai. Mỗi lần nói ra được đôi câu như vậy nỗi khổ trong lòng ông cũng vợi đi được đôi
phần.”
(Trích Ngữ văn 9, Tập 1)
Câu 1: Trích đoạn trên được trích trong văn bản nào? Tác giả là ai?
Câu 2: Tình huống cơ bản nào của truyện có trích đoạn trên đã khiến cho ông lão buồn khổ
quá. Nêu tác dụng của tình huống truyện đó?
Câu 3: Văn bản có trích đoạn trên có lần đã nhắc đến “nhìn lũ con, tủi thân nước mắt ông lão
giàn ra” và ở đây lại một lần nữa nói về “Nước mắt ông lão giàn ra, chảy ròng ròng trên hai
má.” Hãy nhận xét về các cung bậc cảm xúc của nhân vật trong những lần “nước mắt giàn
ra” như vậy.

Câu 4: Đất nước, con người Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình. Vinh dự hơn, Hà N ội đã
được UNESCO công nhận là “Thành phố vì hòa bình” (ngày 16/7/1999). Bằng hiểu biết thực
tế của bản thân, hãy viết đoạn văn ½ trang giấy thi, bày tỏ suy nghĩ c ủa em v ề nhiệm vụ của
người học sinh trong việc góp phần xây dựng một Thủ đô vì hòa bình.