Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 9 Phòng GD&ĐT Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm học 2016 - 2017

f247ca0d67a02dc85cdab0e0c42d3e5b
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-03-14 14:17:13 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 735 | Lượt Download: 12 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GD ĐT TX. KỲ ANHTrường:…………Lớp: ……Họ tên: …………… KT1T CHƯƠNG 2, 3(TN TL)MÔN: VẬT LÝ 9Thời gian: 45 phútA. TRẮC NGHIỆM: (4 ,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng nhất trong mỗi câu sau:Câu 1. Trong máy phát điện xoay chiều bắt buộc phải có những bộ phận nào để có thể tạora dòng điện.A. Cuộn dây dẫn có lõi thép. B. Nam châm điện và sợi dây nối dẫn nốihai cực của nam châm.C. Cuộn dây dẫn và nam châm. D. Nam châm vĩnh cửu.Câu 2. Chiếu tia sáng tới từ không khí vào nước độ lớn góc khúc xạ như thế nào so vớigóc tới?A. Lớn hơn. B. Nhỏ hơn.C. Bằng nhau. D. Lúc lớn, lúc nhỏ luôn phiên thay đổi.Câu 3. Dòng điện xoay chiều có thể được tạo nên từ A. Pin. B. Đinamô xe đạp.C. Động cơ điện. D. Ăcquy.Câu 4. Để giảm hao phí trên đường dây khi truyền tải điện người ta thường dùng cáchnào?A. Tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫnđiện. B. Giảm công suất nguồn điện.C. Giảm điện trở R. D. Cả A, B, đều đúng .Câu 5. Với cùng một công suất điện truyền đi, công suất hao phí do tỏa nhiệt trên dây tảiđiện sẽ thay đổi thế nào nếu hiệu điện thế tăng lên lần ?A. Tăng lần. B. Giảm lần.C. Tăng 25 lần. D. Giảm 25 lần.Câu 6. Ảnh tạo thấu kính hội tụ tính chất là:A. Ảnh thật, lớn hơn vật B. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.Doc24.vnC. Ảnh ảo, lớn hơn vật. D. Cả A, B, đều đúng .Câu 7. Để cường độ dòng điện xoay chiều ta dùng:A. Ampe kế xoay chiều. B. Ampe kế một chiều.C. Vôn kế xoay chiều. D. Vôn kế một chiều.Câu 8. Ảnh tạo thấu kính phân kì lu tính chất là:A. Ảnh thật, lớn hơn vật B. Ảnh thật, nhỏ hơn vật.C. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật. D. Ảnh ảo, lớn hơn vật.B. TỰ LUẬN: (6 ,0 điểm)Câu 1. Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 8000 vòng, cuộn thứ cấp 400 vòng. Khi đặtvào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 180V. Tính hiệu điện thế hai đầucuộn thứ cấp?Câu Một vật sáng AB 2cm được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hộitụ có tiêu cự 24cm. Điểm nằm trên trục chính cách thấu kính 32cm.a. Dựng ảnh ’B của AB qua thấu kính, nêu đặc điểm của ảnh.b. Xác định vị trí, độ cao của ảnh.Đ áp án đề thi giữa học kì môn Vật lý lớp 9A. TRẮC NGHIỆM: (4 ,0 điểm) Mỗi câu đúng được 0,5 điểmCâu 8Doc24.vnĐáp án CB. TỰ LUẬN: (6 ,0 điểm)Câu Đáp án ĐiểmCâu Tóm tắtn1 8000 vòngn2 400 vòngU1 180VU2 Vận dụng công CT: 2121nnUU U2 =12nn U1 U2 =4008000× 180 9VĐáp số: Hiệu điện thế hai đầu cuộn thứcấp là: 9V 0,5đ0,5đ0,5đCâu a. Hình vẽ- Nhận xét: Ảnh là ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.b. Ta có: OAB OA’B’=> ' ' 'OA BOA AB (1)Ta lại có: F’OI F’A’B’=> ' ' ' ''A AOI O hay ' ' ' ''A OA OFAB OF- (2)Từ (1) và (2) suy ra: ' ' ''OA OA OFOA OF- (3)Thay OA’ 32cm, OF’ 24cm vào (3) ta được: OA 96cm. Từ (1) suy ra:'' 'OAA ABOA 96' ' 632A cm 0,5đ1,0đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,25đ0,5đ0 25đ0 25đ0 25đ.,dr.> 'F 'OΔ AB 'IBDoc24.vnVậy: hoảng cách từ ảnh tới thấu kính là 96cm và chiều cao của ảnh là6cm.
2020-09-25 22:33:27