Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 8 phòng GD&ĐT Bắc Giang năm 2015 - 2016 có đáp án

b44325279ec2c257629b8eb8091ed16b
Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-03-08 08:55:14 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 5535 | Lượt Download: 81 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn PHÒNG GIÁO GIANG KIỂM GIỮA 2015 2016 Môn: Thời gian phút Trắc nghiệm điểm): Chọn đúng nhất: 1.(0,5 điểm). sinh dùng ròng định khối lượng 50kg Công sinh thực hiện 100J 1000J 500J 200J 2.(0,5 điểm). Phát biểu đúng nhiệt năng vật: những nhịêt nhiệt năng. những khối lượng nhiệt năng. những nhiệt thấp nhiệt năng. nóng lạnh cũng nhiệt năng. 3.(0,5 điểm). Tổng động năng phân Nhiệt Nhiệt năng Nhiệt lượng năng vật. 4.(0,5 điểm). Hiện tượng khuếch giữa chất lỏng định nhanh chậm thuộc vào: Khối lượng chất lỏng. Trọng lượng chất lỏng Nhiệt chất lỏng. tích chất lỏng. 5.(0,5 điểm). Trong không năng? đang đứng đường đang nhiên ngay trên đất. 6.(0,5 điểm). Nhiệt tăng lên, khẳng định không đúng? Nhiệt năng tăng lên. Khoảng cách giữa phân tăng lên. Kích thước nguyên phân tăng lên. tích tăng lên. luận điểm). Trình giải hoặc dưới đây. 7.(1 điểm). Giải thích đường nước lạnh nước nóng thấy nước lạnh đường chậm nước nóng 8.(3 điểm). công suất 1200W. biết điều gì?Doc24.vn 200N dịch chuyển quãng đường 1,8km trong thời gian phút. Tính công công suất 9.(3 điểm). Dùng phẳng nghiêng khối lượng 49,2kg Tính công theo phẳng nghiêng không sát? Tính theo phẳng nghiêng không sát? Thực 150N. Tính hiệu suất phẳng nghiêng? BIỂU ĐIỂM Phần Trắc nghiệm. Điểm Phần Luận. dung Điểm nước nóng nhiệt hơn, phân chuyển đông nhanh hiện tượng khuếch nhanh hơn. Trong thực hiện công 1200J 1,8km 1800m; phút 1800s Công 2001800 Công suất: Trọng lượng vật: =1049,2 không sát, công theo phương thẳng đứng bằng công theo phẳng nghiêng: 4922 theo phẳng nghiêng không sát: Thay Hiệu suất phẳng nghiêng .100% Thay 100% giải đúng không điểm. giải đúng theo cách khác điểm 3600001800 9848 .\'.PhFl 2150