Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 6 phòng GD&ĐT Bắc Giang năm 2015 - 2016 có đáp án

Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-03-08 08:58:18 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trang: 1 thuộc về 2 Doc24.vnPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBẮC GIANGĐỀKIỂM TRA GIỮA HỌC KỲIINĂM HỌC 2015 -2016Môn: Vật lý lớp 6Thời gian làm bài 45 phútI.Trắc nghiệm: (2,5 điểm) Chọn phương án đúng.Câu 1: Hiện tượng nào sau đây sẽxảy ra khi nung nóng một vật rắn?A.Khối lượng của vật tăng.B.Khối lượng của vật giảm.C. Khối lượng riêng của vật tăng.D.Khối lượng riêng của vật giảmCâu 2: Trong các cách sắp xếp các chất nởvì nhiệt từnhiều tới ít sau đây, cách sắp xếp nào đúng?A.Rắn, lỏng, khí.B.Rắn, khí, lỏng.C. Khí, lỏng, rắn.D.Khí, rắn, lỏng.Câu 3: Muốn bẩy một vật nặng 2000N bằng một lực 500N thì phải dùng đòn bẩy có.A. O2O = O1O.B.O1O > 4O2O.C. O2O > O1O.D.4O1O > O2O >2O1O.Câu 4: Khi chất khí trong bình nóng lên, đại lượng nào sau đây của nó thay đổi?A.Khối lượng.B.Trọng lượng.C. Khối lượng riêng.D.Cảkhối lượng, trọng lượng và khối lượng riêng.Câu 5: Nhiệt kếnào sau đây dùng đểđo nhiệt độcủa nước đang sôi?A.Nhiệt kếrượu.B.Nhiệt kếy tế.C. Nhiệt kếthuỷngân.D .Cả3 nhiệt kếtrên đều không dùng được.III. Tựluận: (7,5 điểm)Câu 1: (3,5 điểm) Nêu tác dụng của ròng rọc cốđịnh.Kéo một vật có khối lượng 50 kg lên cao bằng ròng rọc cốđịnh thì lực kéo ít nhất phải bằng bao nhiêu?Câu 2: (3 điểm) Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kếvà nhiệt độghi trên thang đo của chúng.Loại nhiệt kếThang nhiệt độThuỷngânTừ-10oC đến 110oCRượuTừ-30oC đến 60oCKim loạiTừ0oC đến 400oCY tếTừ34oC đến 42oCPhải dùng nhiệt kếnào đểđo nhiệt độcủa bàn là, cơ thểngười, nước đang sôi, không khí trong phòng?Câu 3: (1 điểm): Khi nhiệt độtăng thêm 1oC thì độdài của một dây đồng dài 1m tăng thêm 0,017mm.Hỏi một dây bằng đồng dài 50m ởnhiệt độ20oC sẽcó độdài bằng bao nhiêu ởnhiệt độ40oC?--------------Hết-------------- Doc24.vnĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂMMôn : Vật lí 6Câu 1: Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.Đề11 -B2 -B3 -C4 -C5 -BTựluận:CâuĐáp ánThangđiểm2+ Tác dụng của ròng rọc cốđịnh: Làm thay đổi hướng của lực kéo so với kéo vật trực tiếp.-Học sinh viết được P = m.10Thay sốtính P = 10.