Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-17 15:36:21 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

GD ĐT THANH HÓAỞTR NG THPT ĐÀO DUY TƯỜ KI TRA GI KÌ IIỀ ỌMÔN: TOÁN 11ỚĐ CHÍNH TH CỀ (Th gian 90 phút không th gian phát đ)ờ thi có: câu, trangề ồCâu 1: (2 đi m) ểa) Cho dãy (Un có Un ­5n 8. Ch ng minh ng Uứ ằn là ng. Tìmộ ộU8 và S20 b) Cho nhân (vấ ốn có công >1 bi t: ế7 11 5v 325v 65   Tìm 14v Câu 2: (3 đi m) Tính các gi sau: ạA =n nn113 4lim4 3 22x 12 3limx 3x 2  C xxx22 3lim2 1  2x 2x 3x 3limx 2 Câu 3: (2 đi m)ể a) Cho hàm f(x) ố29 33mx 3xkhi xxkhi x Tìm hàm liên xể ạ0 b) Cho ph ng trình: ươ22 0ax e có nghi không nhộ ỏh 4. Ch ng minh ng ph ng trình ươ4 20ax bx cx dx e có nghi mệth x.ự ẩCâu 4: (3 đi m) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông B, AB =ạ a, BC =2a. SA 2a và vuông góc mp(ABC). là trung đi đo BCể ạa) Ch ng minh tam giác SBC vuông.ứb) Tính góc gi SB và ACữc) ph ng (P) qua và song song (SAC). Tính di tích thi di iặ ởkhi hình chóp S.ABC ph ng (P). ẳ­­­­­­­­­­­­­ TẾ ­­­­­­­­­­­Thí sinh không đc ng tài li u. Giáo viên coi thi không gi thích gì thêmượ ảH và tên thí sinh: ………………………….S báo danh: ………………….ọ ốDoc24.vnS GD ĐT THANH HÓAỞTR NG THPT ĐÀO DUY TƯỜ ĐÁP ÁN THI GI 2Ữ ỲMôn: Toán 11ớĐáp án có: trangồCâu 1a) 1đb)1đ Đáp án đi mểTa có un =­ 5n+8. Un+1 =­5(n+1)+8 =­5n+3Suy ra un+1 –un =­5 không đi, uổ ận là ng có công sai dấ ­5 U1 =3, u8 =­5.8+8=­32. 12020[2 19d]10 19.5 8902uS 0,250,250,250,2567 1112 41 516 14325(1 3255652( 1)(1 65160, 40955v vv qvv vq Do qv qv S        0,250,250,5Câu 23đ =nn nn nn 11 11 1139. 443 9.3 4.4lim lim lim 434 314         0,50.25 221212 1lim43 2( 2) 3xxx xLimx xx x    0.50.25x xx xx xx xx x2 21 322 22 3lim lim lim2 1          xxx21 32lim 212      0.250.5D 22222 23 3limì3 02xxx khi xx xVLim xx     0.250.250.25Câu 3a)1đ23 39lim lim 63x xxxx  Hàm liên ạ0x =3 33 2xLim m 0.50.5Doc24.vnĐt ặ4 2f ax bx cx dx e liên trên ụ¡ .Khi đó 4 24 22 22 2f ax bx bx dx df ax bx bx dx d  = 4 22 2ax bx x Ph ng trình ươ22 0ax e có nghi ệ04x nên ta có: 20 02 0ax e 4 20 02 0a e Do đó 0 0. 2f bx bx x 20 04 0bx x V ph ng trình ươ0f x có nghi ệ0 0;x x   0.250.250.250.25b)1đCâu 4a)1đb) 1đ Ta có â ôai BBC SABC SABBC ABBC SBV SAB vu ng t   0.250.250.250.25K BD // AC thu AM)ẻ ộSuy ra ABDC là hình bình hànhGóc gi SB vàAC ng góc gi SBữ ữvà BD ngằTa có BD=AC=SB=a52 22 22 22D 3D 1osSBD=2. 51os5AM AB BM aS SA aSB DB ScSB Ba rcc     0.250.250.250.25Doc24.vn2aa2aMABSDCEPVì (P) //(SAC) nên ME//AC là trung đi ABể EP // SA là trung đi SBể ủThi di nh đc là tam giác vuông MEP có ME=AC/2; EP=SA/2=aế ượ21 5. dvdt2 4MEPaS ME EP 0.250.25Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.