Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 (cơ bản) trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-17 15:29:48
Nội dung
SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT THPT PHAN VĂN TRỊ MÔN TOÁN KHỐI 11 BAN CƠ BẢN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ Câu 1: (2.0 điểm) Tính các giới hạn sau: a/223 4lim6n nn  b/nnnn4.53.242.7lim Câu 2: (4.0 điểm) a/)652(lim3xxx b/321lim21xxxx c/1523lim23xxxx Câu :(3.0 điểm) Tìm để hàm số sau liên tục tại x=1 y=f(x)= 1;321;123xmxxxx Câu 4: (1.0 điểm) Chứng minh rằng phương trình :0133xx có ít nhất nghiệm phân biệt. ------------Hết------------SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT THPT PHAN VĂN TRỊ MÔN TOÁN KHỐI 11 BAN CƠ BẢN Thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ II Câu 1: (2.0 điểm) Tính các giới hạn sau: a/223 4lim5n nn  b/nnnn4.53.24.22.7lim Câu 2: (4.0 điểm) a/)652(lim3xxx b/121lim21xxxx c/653lim23xxxx Câu :(3.0 điểm) Tìm để hàm số sau liên tục tại x=1 y=f(x)=1;231;123xmxxxx Câu 4: (1.0 điểm) Chứng minh rằng phương trình :0133xx có ít nhất nghiệm phân biệt. -------------Hết-------------ĐÁP ÁN: ĐỀ ĐỀ Câu 1: (2đ) a/223 4lim6n nn  =lim1645322nnn (0.5) =10003 (0.25) (0.25) KL: b/nnnn4.53.242.7lim =lim543.2142.7nn (0.5) =50.210.7 (0.25) =51 (0.25) KL: Câu 2: (4đ) a/)652(lim3xxx 323652limxxxx (0.5)  (0.5) Vì 3limxx (0.25) 32652limxxx=-2<0 (0.25) KL: Câu 1: a/223 4lim5n nn  =lim1546322nnn (0.5) 10003 (0.25) (0.25) KL: b/nnnn4.53.24.22.7lim =lim543.2242.7nn (0.5) =50..220.7 (0.25) =52 (0.25) KL: Câu 2: a/)652(lim3xxx 323652limxxxx (0.5)  (0.5) Vì 3limxx (0.25) 32652limxxx= 2>0 (0.25) KL: b/121lim21xxxxb/321lim21xxxx 3)1(211)1(2 (0.5) 1 (0.5) Vậy: c/1523lim23xxxx )5)(3(3lim3xxxx (0.5) )5(1lim3xx (0.5) 81 (0.5) KL: Câu 3: (3đ) TXĐ D=R (0.25) f(1) 2m-3 (0.25) 3231.2)(lim1mmxfx (0.5) 123lim)(lim11xxxfxx (0.25) 2312323lim1xxxxx (0.5) 23143lim1xxxx (0.25) 231lim1xx (0.25) 41 (0.25) Hàm số liên tục tại x=1 khi 4132m (0.25) 813m(0.25) 1)1(211)1(2 (0.5) -3 (0.5) Vậy: c/653lim23xxxx )2)(3(3lim3xxxx (0.5) )2(1lim3xx (0.5) =1 (0.5) KL: Câu 3: (3đ) TXĐ D=R (0.25) f(1) 3m-2 (0.25) 2321.3)(lim1mmxfx (0.5) 123lim)(lim11xxxfxx (0.25) 2312323lim1xxxxx (0.5) 23143lim1xxxx (0.25) 231lim1xx (0.25) 41 (0.25) Hàm số liên tục tại x=1 khi 4123m (0.25) 43m(0.25)Câu 4: (1đ) Đặt 13)(3xxxf Txđ D=R (0.25) Hàm số y=f(x) là hàm đa thức nên liên tục trên f(-2)=-1 f(0)=1 Ta có f(-2).f(0)=-1<0 phương trình f(x)=0 có ít nhất một nghiệm thuộc (-2;0) (1) (0.25) f(0) f(1) -1 Ta có f(0).f(1)=-1<0 phương trình f(x)=0 có ít nhất một nghiệm thuộc (0;1) (2) (0.25) Từ (1) và (2) phương trình 0133xx có ít nhất nghiệm phân biệt. (0.25) Câu 4: giống đề 1Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.