Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 7 Phòng GD&ĐT Nam Trực, Nam Định năm học 2015 - 2016

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-12 09:37:17 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnPHÒNG GD&ĐT NAM TR ỰĐ KH SÁT CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỌNăm 2015 2016ọMôn: Ng văn 7ữ(Th gian làm bài: 90 phút, không th gian giao đ)ờ ềCâu đi )ểP hân và .ệ ữCâu đi )ểT nào là câu đc Trong đo trích sau đây nh ng câu nào là câu đc bi t?ạ ệM lên đ. hàn rìn cán họ ườ ữđn Và Và xóc .ồ ắCâu 3: đi )ểCho đo văn: “ạ Dân có lòn nàn yêu là nộ ướ ềt uí báu đn xăm lăn hìố ịt sôiầ nó hàn làn són vô cùn oổ ẽl nó hó hăn nó hìm lũ bánớ ướ ản và ”ướ ướ ướ Ng văn 7ữ 2) ậa, Đo văn trên trích văn nào? Tác gi là ai? Ph ng th bi đt chính aạ ươ ủđo văn là gì?ạb, Vi đo văn kho ng 17 đn 20 dòng trình bày nh em đo văn đóế ạCâu đi )ểNhân dân ta th ng nh nh nhau: Ăn qu nh tr ng cây. Hãy ch ng minh iườ ờnh nh đó là nét đp truy th ng đo lí dân Vi Nam. ệDoc24.vnPHÒNG GD ĐT NAM TR CỰH NG CH MƯỚ ẤĐ KH SÁT CH NG GI KÌ IIỀ ƯỢ ỌNăm 2015 2016ọMôn: Ng văn 7ữCâu đi sinh phân bi đc khác nhau gi ca dao và ngọ ượ ữtrên các ph ng di sau:ươ ệ­ hình th c: ng là nh ng câu nói ng còn ca dao là nh ng th dânề ơca…( 0,25 đi m)ể­ ph ng th bi đt: ngề ươ Ngh lu n; Ca dao Bi mể (0,25 đi m)ể­ dung: ng th hi kinh nghi nhân dân lao đng thiên nhiên,ề ềlao đng xu con ng và xã i…ộ ườ (0,5 đi m)ểCâu 2: đi )ể­ sinh nêu đc khái ni câu đc bi t: Là lo câu không theo môọ ượ ạhình ch ng ng (0,5 đi m)ủ ể­ sinh ác đnh đúng câu đc bi trong đo vănị ạ+ Và c. (0,25 đi m)ắ ể+ Và xóc. (0,25 đi m)ểCâu đi )ểa. (0,75 đi m)ể­ Đo văn đc trích trong tác ph m: “Tinh th yêu nhân dân ta”. (0,25ạ ượ ướ ủđi m)ểDoc24.vn­ Tác gi Chí Minh. (0,25 đi m)ả ể­ Ph ng th bi đt: Ngh lu n. (0,25 đi m)ươ ểb. (2,25 đi m)ể­ hình th c: Đm yêu đo văn (0,25 đi m)ề ể­ dung: đm nh ng yêu sau:ề ầ+ Gi thi Đo văn trích trong văn “Tinh th yêu nhân dân ta” aớ ướ ủH Chí Minh (0,5 đi m)ồ ể+ Đo văn nêu ra ng xúc tích và là kh ng đnh: Truy th ng yêuạ ốn là tài tinh th vô giá nhân dân ta. (0,5 đi m)ướ ể+ Tác gi ng câu văn dài, gi ng văn khúc tri sôi i, hình nh so sánh, nh ngả ữđng nhộ ”k thành, qua, nh chìm” trong cùng câuế ướ …. th hi rõể ệni hào, xúc đng và đy kiêu hãnh ng vi tề ườ (0,5 đi m)ể+ Lòng yêu là khái ni tr ng thông qua cách di ng đc hi uướ ượ ườ ểvà nh nó cách th rõ ràng, đó ng nh th rõ trách nhi mả ườ ệc mình là ph bi gi gìn và phát huy truy th ng đp đó dân c. (0,5ủ ộđi m)ểCâu đi )ểI Yêu :ầ­ làm đúng ki bài văn ngh lu ch ng minh.ơ ứ­ Xây ng đc ba ph n: ượ bài, thân bài, bài; văn lôi cu th hi nở ệđc quan đi m, thái đ, nh ng tình m,ượ xúc chân thành, trong sáng rõ ràng.ảI Yêu :ầ sinh có th làm nhi cách khác nhau nh ng theoọ ảđnh ng sau:ị ướ1 bài :ơ (0,5 đi m)ể­ Gi thi lòng bi con ng i.ớ ườ­ câu ng .ẫ ữ­ Kh ng đnh: nét đp truy th ng đo lý dân Vi Nam.ẹ ệDoc24.vn2 hân (4 ,0 đi m)ể* Gi thich: (0,5 đi m)ả ể­ Nghia đen: Khi ăn qu ph bi ng tr ng cây,ả ườ ồ­ Nghia bong: Ng đc ng thanh qu ph nh ng ra thanh qu đo.ườ ượ ưở ườ ảTh sau ph ghi nh công th tr c.ế ướ* Ch ng minh: Dân Vi Nam ng theo đo li đo. (3,5 đi m)ứ ể­ sinh trình bày đc nh ng ch ng phù p, lý th hi truy nọ ượ ềth ng Ăn qu nh tr ng cây dân ta. (H sinh ph bi nố ẫch ng và lý (2,0 đi m)ứ ể­ Cac th sau không ch ng th ma con ph bi gin gi vun đp, phat tri nế ưở ểnh ng thanh qu do cac th tr ng nên. (1,5 đi m)ữ ướ ể3 bài :ê (0,5 đi m)ể­ Kh ng đnh đo la truy th ng đp dân c.ẳ ộ­ Nêu nghia câu ng đi ngay hôm nay.ủ ớ­ Liên thân.ệ ả* ý:ư rên ây là iáo iên căn vàoữ ứbài làm án iá hù rân bài tụ ếsán văn iàu hìn xúc ảTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.