Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-17 15:31:44
Nội dung
SỞ GD&ĐT TP.HCMTRƯỜNG THPT HIỆPBÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC ÌNăm c: 2014 2015ọMôn: Văn 12(Thời gian làm bài: 120phút )P nầ I: Đc hi uọ điểm) Đc văn sau va tr câu io Tâm em nh bup non ch nonô Anh em nh dong su mată Ch ph đc chăm, su gi chô ươ Mai lên em lam ch nhaơ ươ Bi ph n, bi đi ph trai quanh taê Bi ng nghia nhân căm ph ng gian acê ươ Bi tha, bi cho sau vi tr cê ươ đc kh trong gi kim ti n…a ê(La Ph ng Th o)ươ aCâu (1.0 đ) Hãy tìm các bi pháp ngh thu tu và ch rõ tác ngệ uc chúng trong văn trên?u aCâu (0.5 đ) Văn trên thu phong cach ngôn ng nao?a ưCâu (0.5 đ): Nêu nôi dung cua văn ban. Ph IIầ Lam văn (8,0 đi mể Câu 1: Ai cung mu lam đi gi đo lao, nh ng không nh nô âra ng cu ng đc thanh nh ng đi nhă ươ ”Anh (ch hay trinh bay suy nghi minh ki trên. (3 đ)i êCâu 2: nh anh (ch th ph khang đi ph na âc nhân trong tac ph ch ng Phơ ”u Tô Hoai.u (5 đ)---------- Hết ----------Họ và tên…………………………SBD……………………………Doc24.vnSỞ GD&ĐT TP.HCMTRƯỜNG THPT HIỆPBÌNH ĐÁP ÁN KIỂM TRA GI HỌCKÌ INăm c: 2014 2015ọMôn: Văn 12Đáp án ĐiểmP I: Đc hi uọ 2.0Câu đ): Bi phap tu tệ so sanh (Tâm nh bup non ch non Anh nh dong su iô ômat)+ Li kê (Bi ph n, bi ph n, ph trai, ng nghia nhân, căm gianệ ôac,v tha, cho sau, vi tr c)i ươ+ Đi (bi t)…ệ ê­ Tac ngu Nh nh gia tr nhân cach ng tu tr .â eL ý: sinh kọ tên các biện pháp tu và có dẫn chứng,chỉ tên mà không có dẫn chứng (0.25 đ) 1.0Câu 2: Văn ban thuôc PCNN nghệ thuât0.5Câu 3: Nôi dung Tâm hôn môi đưa tre luôn hôn nhiên,trong sáng vì vây cân phai vun trông thât kĩ để các em trơthành nhưng nhân cách tôt cho xã hôi. 0.5Phần II Làm vănCâu 1- Giai thích :+ “Ai cũng…lơn lao” -> khát vong vươn tơi cái đích cua đơingươi làm thay đôi cuôc sông theo chiêu hương tôt đẹphơn.+ Nhưng lai…rât nho”-> Không ý thưc đươc răng nhưngviệc lơn lao bao giơ cũng phai băt đâu từ nhưng việc nhonhư nhưng dòng sông tao thành từ nhiêu con suôi.- Phân tich :Doc24.vnc lam nên đi lao la nguy ng chinh đang con ng iƯơ ươc đc tôn tr ng, đng viên, khuy khich nh ng ph luôn th câ ươ ưđc ng:ươ ă+ nhân cach hoan thi đc đp nh ng vi lam tô ươ ânh nh la nh ng hanh vi đo đc, ng. nghia cu ng hinho ôthanh nh ng đi đng binh …ừ i+ Phê phan ng, cach nghi, noi ng bi vi nh ng vi maô ơquên vi nh tr thanh vi nhân ma quên đi con ng binhệ ươ ươth ng.ươ la ng sinh ra va nuôi ng chung ta. Luôn trang choẹ ươ ươ icon nh ng ki năng thi t… hinh thanh cho con nh ng ph ch đoư ađc t.ư ô­ Ch ng minh…ư­ Bai c:o+ Nh th sâu ng vi gi nh ma co ich thi kiên quy lam…â ê+ Th ng xuyên ren luy đc tinh kiên nh n, đu nh ng vi lamươ ệnh ng nh ng vi lao.o ể ươ ơCâu 2: nh th ph khang đi ph nhâna uv Mâ iDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.