Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Đào Duy Từ, Thanh Hóa năm học 2014 - 2015

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-12 05:29:45
Nội dung
Doc24.vnS GD ĐT THANH HÓAỞTR NG THPT ĐÀO DUY TƯỜ KSCL GI II, NĂM 2014 2015Ề ỌMôn: Ng văn Kh 11ữ ốTh gian làm bài: 90 phút (không th gian giao đ)ờ ềCâu (4.0 đi m) ểTheo anh (ch đc tính trung th có nghĩa nh th nào đi ng cị ườ ọsinh? Hãy vi bài văn ngh lu ng kho ng 400 (1,5 trang gi thi) trình bày suyế ấnghĩ anh (ch ).ủ ịCâu (6.0 đi m) ểCó ki cho ng: ba câu th đu bài th ườ vàngộ đã th hi đcể ượtình yêu cu ng tha thi cái tôi Xuân Di u, cu ng là thiên đng trênộ ườm đt.ặ ấB ng nh đo th anh/ch hãy bình lu ki trên.ằ ................................. ......................................ếThí sinh không đc ng tài li u. Ng coi thi không gi thích gì thêmượ ườ ảH và tên thí sinh:................................... báo danh:..........................ọ ốDoc24.vnTR NG THPT ĐÀO DUYƯỜTỪ ĐÁP ÁN THI KSCL GI II, NĂM 2014 ­2015Ề ỌMôn: VănTh gian làm bài: 90 phút, không th gian phát đờ ềCÂU DUNGỘ ĐI MỂ1 Theo anh (ch đc tính trung th có nghĩa nh th nào đi ng cị ườ ọsinh? Hãy vi bài văn ngh lu ng kho ng 400 (1,5 trang gi thi) trìnhế ấbày suy nghĩ anh (ch ).ủ 4,01 Gi thích :ả 1.0­ Trung th c: là tôn tr ng th t, là th thà, ngay th ng. Ng có đc tínhự ườ ứtrung th là ng ngay th ng, luôn đc ng tin ng.ự ườ ượ ườ ưở2 Bàn lu n:ậ 2.0­ Đi ng sinh tính trung th là ph ch quan tr ng gópố ườ ọph hoàn thi thân mình tr thành nh ng ng công dân t, có íchẩ ườ ốcho xã iộ­ Tính trung th đc bi hi n:ự ượ Trong ki tra, thi làm bài ng chính kh năng, hi bi aể ủmình, không gian n, không quay cóp bài.ậ Trong cu ng: Trung th trong nói và vi làm...ộ ệ­ còn ph sinh ch trung th trong ki tra thi xinẫ ửđi m, ch đi đn gi ng th t...ể ậ­ Tác i: nh ng đn qu p; đánh chính thânạ ưở ảmình, không đc ng tôn tr ng và có th gây ra nh ng nguy iượ ườ ạcho xã ...ộ3 Bài nh th và hành đngọ 1,0Doc24.vn­ thân nh th đc sâu đc tính trung th làm nên giá tr và nhânả ượ ịcách mình nên ngay khi đi di th i, thua thi ngủ ốtrung th mình, th t.ự ậ­ thân không ng ng tu ng có đc ph ch trung th c: trungả ưỡ ượ ựth trong ki tra thi kiên quy đu tranh nh ng bi hi thi uự ếtrung th c....ự2 ng nh đo th anh/ch hãy bình lu ki 6.01 Vài nét tác gi tác ph mề 1.0­ Xuân Di là nhà th "m nh trong các nhà th i" (Hoài Thanh)ệ ớ­ vàngộ đc in trong ượ Th thơ là trong nh ng bài th tiêu bi uộ ểnh Xuân Di tr cách ng.ấ ướ ạ2 nh 13 câu th đuừ bài thủ vàng bình lu ki n:ể 4,0­ Gi thích ki n: tình yêu cu ng tha thi chính là khát ng ng mãnhả ốli t, ng vàng, cu ng quýt, ng mình, ng có nghĩa.ệ ố­ ng: Đo th tình yêu cu ng tha thi cái tôi Xuânộ ủDi li khát ng cháy ng, mu hóa cái đp,ệ ướ ẹgi cho cái đp lên ng cu đi: ươ ng, bu cắ gió, thiênởđng là cu ng tr th .ườ ế­ Ngh thu t: Đi "này đây" ng ch câu, vi hoa gi dòngử So sánh táo o: tháng giêng môi ­> nhà th đã uạ ữhình hóa đi ng th gian.ạ ượ Nhip th chuy hóa linh ho t.ơ ạ3 Đánh giá 1.0­ Đây là ki đúng đn. Đo th đu đã th hi xúc ng tộ ấngây tr đp cu ng tr th cái tôi Xuân Di và iướ ộngu xúc là: Xuân Di phát hi ra thiên đng ngay tồ ườ ặđt này.ấTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.