Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT Hùng Vương năm học 2014 - 2015

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 07:51:23
Nội dung
Doc24.vnTHPT Hùng ngươ thi gi kì 2ề ọNăm 2014 2015ọMôn: Ng văn 10ữ ớCâu (2 đi m):ểTìm bi pháp tu đc ng trong câu th sau và phân tích tác ng aệ ượ ủbi pháp tu đó:ệ ừ“ mài đá, đá núi cũng mònươVoi ng c, sông ph n”ố ướ ướ ạ(Nguy Trãi ­ễ Bình Ngô đi cáoạ Câu (8 đi m):ểAnh (ch hãy thuy minh núi Bà Đen. Qua đó anh (ch có nh ng hành đngị ộthi th nào danh lam th ng nh đa ph ng.ế ươ Doc24.vnĐáp án thi gi kì 10 môn Văn THPT Hùng ng 2015ề ươCâu Đáp án Đi mể1­ Bi pháp tu nói quáệ 1­ Phân tích tác ng bi pháp tu đó:ụ ừVũ khí (g m) nhi đn mài mòn đá núi. Ph ng ti (voi) nhi uươ ươ ềđn ng sông.ế ướ=> Nói quá vũ khí và ph ng ti di nh nghĩa quân Lamươ ủS n.ơ 12 Thuy minh núi Bà Đenế 5a. bàiở :­ Gi thi th ng nh quê ng Tây Ninh: Núi Bà Đen nh đp, núiớ ươ ẹlinh, cao nh đông nam .ấ 0,5b. Thân bài :­ trí đa lý: thu xã Th nh Tân, Hòa Thành, Tây Ninh, cách Th Xã Tâyị ịNinh km ch ch ng Đông c.ế ướ 1­ Quang nh: mây ph quanh năm nên có tên khác là Vân do ng nả ọnúi thành: núi Ph ng, núi Heo, núi t. Nhìn xa nh chi nón lá úpạ ếtrên đng ng.ồ ằ+ tích: nàng Lý Th Thiên ng.ự ươ+ n: nh đp (c nh thiên o, nh nhân o), núi linh (theo tínự ạng ng nhân dân).ưỡ 2­ Giá tr phát tri du ch, kinh .ị 1c. bàiế :n ng đm nét trong lòng du khách đn Tây Ninh, đc bi là danh th ngẤ ượ ắnúi Bà. 0,5Nh ng hành đng thi th danh lam th ng nh đaữ ịph ng.ươ 3H sinh trình bày suy nghĩ nh ng hành đng thi th danhọ ệDoc24.vnlam th ng nh đa ph ng theo nhi ng khác nhau, trong đó ph iắ ươ ướ ảđm đy các dung:ả ộ­ sao chúng ta ph danh lam th ng nh đa ph ng?ạ ươ­ Nh ng hành đng thi th danh lam th ng nh đa ph ngữ ươlà gì?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.