Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

36633935646339383566313135336362393561623131393232346236653532376438306533633034303630656261363338313737643433643363383264303939
Gửi bởi: đề thi thử vào 01:05 PM ngày 21-03-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 750 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬUMÃ ĐỀ: 125 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi có câu)Câu (4 điểm)Hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống ngoạixâm của dân tộc ta từ thế kỷ thứ đến thế kỷ XIX sau:STT Tên cuộckháng chiến Thời gian Lãnh đạo Chiến thắng tiêu biểuCâu (3 điểm)Trình bày những công lao của phong trào Tây Sơn (thế kỷ XVIII) trong lịch sử dân tộc ta?Câu (3 điểm)Tại sao nói: Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạng tư sản Pháp (cuốithế kỷ XVIII)?----------- HẾT ----------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmTRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬUMÃ ĐỀ: 218 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: LỊCH SỬ LỚP 10Doc24.vnThời gian làm bài: 60 phút (Đề thi có câu)Câu (4 điểm)Hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng thống kê các cuộc kháng chiến chống ngoạixâm của dân tộc ta từ thế kỷ thứ đến thế kỷ XIX sau:STT Tên cuộckháng chiến Thời gian Lãnh đạo Chiến thắng tiêu biểuCâu (3 điểm)Trình bày nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 trong lịch sử dân tộc ta?Câu (3 điểm)Tại sao nói cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỷ XVIII) là cuộc cách mạng tư sản điển hìnhvà triệt để nhất thời Cận đại?----------- HẾT ----------Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêmTRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬUMÃ ĐỀ: 125 ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 10Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi có câu)Câu (4 điểm): Hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng thống kê các cuộc khángDoc24.vnchiến chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thế kỷ thứ đến thế kỷ XIX sau:STT Tên cuộc kháng chiến Thời gian Lãnh đạo Chiến thắng tiêu biểu Điểm1 Chống quân Nam Hán 938 Ngô Quyền Bạch Đằng 0,52 Chống quân Tống 981 Lê Hoàn Bạch Đằng 0,53 Chống quân Tống 1075-1077 Lý ThườngKiệt Như Nguyệt 0,54 lần chống quânMông- Nguyên Thế kỷ XIII Các vua Trần,Trần HưngĐạo Đông Bộ Đầu, ChươngDương, Hàm Từ, TâyKết, Bạch Đằng 15 Chống quân Minh 1418 -1427 Lê Lợi Tốt Động ChúcĐộng; Chi Lăng -Xương Giang 0,56 Chống quân Xiêm; Chống quân Thanh 17851789 Nguyễn Huệ Rạch Gầm Xoài MútNgọc Hồi Đống Đa 1Lưu ý: Học sinh điền đúng tất cả các thông tin mới cho điểm tối đa. Sai từ thông tin trở lên, chỉ cho số điểm của đó.Câu (3 điểm): Trình bày những công lao của phong trào Tây Sơn (thế kỷ XVIII) tronglịch sử dân tộc ta?Nội dung Điểm+ Đánh bại các tập đoàn phong kiến vua Lê chúa Trịnh, chúa Nguyễn để chấm dứttình trạng phân chia Đàng Trong Đàng Ngoài; đặt cơ sở cho sự thống nhất đấtnước. 1, 0+ Đánh bại quân xâm lược Xiêm (1785), quân xâm lược nhà Mãn Thanh bảo vệvững chắc nền độc lập, tự chủ của dân tộc. 1,0+ Thực hiện một loạt các chính sách về kinh tế, chính trị, văn hóa-giáo dục, ngoạigiao tiến bộ để khôi phục và phát triển đất nước. 1,0Câu (3 điểm): Tại sao nói: Thời kỳ chuyên chính Giacôbanh là đỉnh cao của Cách mạngtư sản Pháp (cuối thế kỷ XVIII)?Nội dung Điểm+ Trước những khó khăn, thử thách nghiêm trọng, Chính quyền Gia-cô-banh đã đưara những biện pháp kịp thời, hiệu quả như: Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiềnlương cho công nhân, xóa nạn đầu cơ tích trữ... 1, 0+ Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ. 1,0+ Ban hành lệnh "Tổng động viên", hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong giặc ngoài, 1,0Doc24.vnđưa cách mạng đến đỉnh cao.TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬUMÃ ĐỀ: 218 ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ LỚP 10Thời gian làm bài: 60 phút (Đề thi có câu)Câu (4 điểm): Hoàn thành các thông tin còn thiếu trong bảng thống kê các cuộc khángchiến chống ngoại xâm của dân tộc ta từ thế kỷ thứ đến thế kỷ XIX sau:STT Tên cuộc kháng chiến Thời gian Lãnh đạo Chiến thắng tiêu biểu Điểm1 Chống quân Nam Hán 938 Ngô Quyền Bạch Đằng 0,52 Chống quân Tống 981 Lê Hoàn Bạch Đằng 0,53 Chống quân Tống 1075-1077 Lý Thường Như Nguyệt 0,5Doc24.vnKiệt4 lần chống quânMông- Nguyên Thế kỷ XIII Các vua Trần,Trần HưngĐạo Đông Bộ Đầu, ChươngDương, Hàm Từ, TâyKết, Bạch Đằng 15 Chống quân Minh 1418 -1427 Lê Lợi Tốt Động ChúcĐộng; Chi Lăng -Xương Giang 0,56 Chống quân Xiêm; Chống quân Thanh 17851789 Nguyễn Huệ Rạch Gầm Xoài MútNgọc Hồi Đống Đa 1Lưu ý: Học sinh điền đúng tất cả các thông tin mới cho điểm tối đa. Sai từ thông tin trở lên, chỉ cho số điểm của đó.Câu (3 điểm): Trình bày nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?Nội dung Điểm+ Chiến thắng trên sống Bạch Đằng năm 938 đã đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranhxâm lược của quân Nam Hán 1,0+ Kết thúc 1.000 năm Bắc thuộc 1,0+ Mở ra một thời đại mới thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta, “là vũ côngcao cả, vang dội đến nghìn thu, há phải chỉ lừng lẫy một thời bấy giờ mà thôi đâu”. 1,0Câu (3 điểm): Tại sao nói cách mạng tư sản Pháp (cuối thế kỷ XVIII) là cuộc cách mạngtư sản điển hình và triệt để nhất thời Cận đại?Nội dung Điểm+ Lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư của chế độ phongkiến. 0,75+ Mở đường cho chủ nghĩa tư bản Pháp phát triển: xóa bỏ những cản trở trong công,thương nghiệp; hình thành thị trường dân tộc thống nhất… 0,75+ Đem lại quyền lợi cho quần chúng nhân dân, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nôngdân 0,75+ Làm lung lay chế độ phong kiến Châu Âu, mở ra thời đại thắng lợi của chủ nghĩatư bản. 0,75