Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

d76b9483b9615a90ecbac0e10ae7961b
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-03-24 13:50:27 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 267 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD&ĐT BẮC NINHTRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ________________ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ .NĂM HỌC 2016 2017 .Môn Hóa học Lớp 10 .Thời gian làm bài 50 phút. Số câu trắc nghiệm 40.(Không kể thời gian phát đề) .Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: 1; 12; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 32; 39; Ca 40; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Br 80, 127, Ba 137.Câu Hãy chỉ ra nhận xét sai khi nói về khả năng phản ứng của oxi:A O2 phản ứng trực tiếp với hầu hết kim loại.B O2 tham gia vào quá trình xảy ra sự cháy, sự gỉ, sự hô hấp.C O2 phản ứng trực tiếp với tất cả các phi kim.D Những phản ứng mà O2 tham gia đều là phản ứng oxi hoá khử.Câu O2 bị lẫn một ít tạp chất Cl2 Chất tốt nhất để loại bỏ Cl2 làA KOH. H2 O. SO2 .D H2 .Câu Lưu huỳnh có các mức oxi hóa làA -2, 0, +4, +6 +1; +3; +5; +7C -1; 0; +1; +3; +5; +7 -2; 0; +6; +7Câu Tầng ozon có khả năng ngăn tia cực tím từ vũ trụ thâm nhập vào trái đất vìA Tầng ozon đã hấp thụ tia cực tím cho cân bằng chuyển hóa ozon và oxi.B Tầng ozon chứa khí CFC có tác dụng hấp thụ tia cực tím.C Tầng ozon rất dày, ngăn không cho tia cực tím đi quaD Tầng ozon có khả năng phản xạ ánh sáng tím.Câu Trong dãy axit: HF, HI, HCl, HBr, axit mạnh nhất là:A HCl HI HBr HFCâu Ag để trong không khí bị biến thành màu đen do không khí bị nhiễm bẩn chất nàodưới đây?A ozon hoặc hiđrosunfua HCl hoặc Cl2 .C H2 hoặc hơi nước SO2 và SO3 .Doc24.vnCâu Nồng độ C% của dd HCl được tạo nên sau khi cho 143ml dung dịch CuCl2 20% (d= 1,18 g/ml) tác dụng với 50g dung dịch H2 20,4%.A 8,33% 18,25% 9,37% 4,17%Câu Trong pứ sau: Cl2 H2 HCl HClO. Phát biểu nào sau đúng ?A Clo chỉ đóng vai trò chất oxi hóaB Nước đóng vai trò chất khửC Clo vừa đóng vai trò chất oxi hóa, vừa đóng vai trò chất khửD Clo chỉ đóng vai trò chất khửCâu Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cáchA nhiệt phân KClO3 có xúc tác MnO2 chưng cất phân đoạn không khí lỏng.C nhiệt phân Cu(NO3 )2 điện phân nướcCâu 10 Cho 0,05 mol halogen X2 tác dụng với đồng, thu được 11,2 gam CuX2 Nguyêntố halogen đó là:A Iot Brom Clo FloCâu 11 Đốt cháy hoàn toàn 42 gam FeS2 thu được lít khí đktc). Giá trị của V:A 8,96 7,84 15,68 4,48Câu 12 Để hòa tan hoàn toàn gam hỗn hợp Zn và ZnO cần dùng 100,8ml dung dịchHCl 36% (d=1,19 g/ml) thì thu được 8,96 lít khí (đktc). Thành phần khối lượng ZnOtrong hỗn hợp đầu là:A 37,4% 39,4% 61,1% 86,52%Câu 13 Bao nhiêu gam Clo đủ tác dụng với kim loại nhôm tạo thành 26,7 gam AlCl3 ?A 23,1 21,3 gam 12,3 gam 13,2 gamCâu 14 Hòa tan 2,24 lít khí HCl (đktc) vào 46,35g nước thu được dd HCl có nồng độ là:A 7,3% 5% 73% 7%Câu 15 Phản ứng hóa học chứng tỏ rằng HCl có tính khử là:A 2HCl CuO CuCl2 H2 2HCl Zn ZnCl2 H2C 4HCl MnO2 MnCl2 Cl2 2H2 HCl Mg(OH)2 MgCl2 2H2 OCâu 16 Có một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 là18 Thành phần phần trăm theo thể tích của oxi và ozon trong hỗn hợp khí lần lượt là:Doc24.vnA 60% và 40% 80% và 20% 75% và 25% 25% và 75%Câu 17 Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl khí có tỷ khối so vớihiđro là 9. Thành phần theo khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu làA 61,11%. 50%. 38,89%. 40%.Câu 18 Trong phòng thí nghiệm Cl2 được điều chế theo sơ đồ phản ứng sau: HCl MnO2 MnCl2 Cl2 H2 .Hệ số cân bằng tối giản của HCl làA 5. 6. 3. 4.Câu 19 Oxi và ozon là dạng thù hình của nhau vì:A Đều là đơn chất nhưng số lượng nguyên tử khác nhau.B chúng là những đơn chất được tạo ra từ cùng một nguyên tố hóa học oxi.C Đều có tính oxi hóa .D Có cùng số proton và tronCâu 20 Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch HCl vừa đủ thì được 4,48 lít hiđro(đktc). Mặt khác tác dụng vừa đủ với 5,6 lít clo (đktc). khối lượng Mg trong làA 57%. 70%. 43%. 30%.Câu 21 Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp hai muối cacbonat kim loại hóa trị II bằng ddHCl dư ta thu được dung dịch và 2,24 lít khí bay ra (đktc). Hỏi, cô cạn dd thì thuđược bao nhiêu gam muối khan?A 11,1g 13,55g 12,2g 15,8gCâu 22 Cho hỗn hợp ACO3 và BCO3 tan trong dd HCl vừa đủ tạo ra 0,2 mol khí. Số molHCl đã dùng là:A 0,15 mol 0,4 mol 0,2 mol 0,1 molCâu 23 Muối bạc halogenua tan trong nước là muối nào sau đây?A AgCl AgF AgI AgBrCâu 24 Chất nào sau đây dùng để diệt khuẩn và tẩy màu:A nitơ clo oxi cacbon ioxitCâu 25 Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br,I)Doc24.vnA Vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử điều kiện thường là chất khíC Tác dụng mạnh với nước Có tính oxi hóa mạnhCâu 26 Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyêntố nhóm halogen đã nhường hay nhận bao nhiêu electron?A Nhường đi 1e Nhận thêm 7e Nhận thêm 1e Nhường đi 7eCâu 27 Trong phản ứng của với kim loại hoặc với H2 thì là:A Không oxi hóa cũng không khử. Chất khử.C Chất oxi hóa vừa là chất khử. Chất oxi hóaCâu 28 Trong hợp chất số oxi hóa phổ biến của clo là:A +1,+3,+5,+7 -1,+1,+3,+5,+7 +7,+3,+5,+1,0,-1 -1,0,+1,+3,+5,+7Câu 29 Sục ozon vào dung dịch KI đã nhỏ sẵn vài giọt hồ tinh bột, hiện tượng được làA Dung dịch ngả màu vàng nhạt. Dung dịch chuyển thành màu xanh .C Dung dịch ngả màu tím. Dung dịch trong suốtCâu 30 Để thu được 6,72 lit O2 (đktc), cần phải nhiệt phân hoàn toàn bao nhiêu gam tinhthể KClO3 .5H2 O?A 24,5 gam 42,5 gam 25,4 gam 45,2 gamCâu 31 Clo không phản ứng với chất nào sau đây:A Ca(OH)2 NaOH NaCl NaBrCâu 32 Chọn câu trả lời sai về lưu huỳnh:A là chất rắn màu vàng không tan trong nướcC dẫn điện, dẫn nhiệt kém không tan trong các dung môi hữu cơCâu 33 Axit HCl có thể tác dụng các chất sau đây có bao nhiêu phản ứng xảy ra: Al,Mg(OH)2 Na2 SO4 FeS, Fe2 O3 K2 O, CaCO3 Mg(NO3 )2 ?A 6Câu 34 Để thu hồi thủy ngân rơi vãi trong phòng thí nghiệm người ta dùng chất nào sauđây?A Bột gạo Bột Fe Tất cả đều được Bột SCâu 35 Hòa tan 10g hỗn hợp gồm Fe và Fe2 O3 vào dung dịch HCl vừa đủ được 1,12 líthiđro (đktc). khối lượng sắt trong làDoc24.vnA 72%. 19%. 27%. 28%.Câu 36 Sắt tác dụng với chất nào sau đây cho muối sắt (III) clorua?A NaCl CuCl2 HCl Cl2Câu 37 Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe2 O3 bằng dung dịch HCl dưthấy thoát ra lít H2 (ở đktc) và thu được dung dịch Thêm từ từ dung dịch NaOH đếndư vào dung dịch B, kết thúc thí nghiệm, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đếnkhối lượng không đổi thu được 28 gam chất rắn. có giá trị là:A 11,2 lít 22,4 lít 6,72 lít 33,6 lítCâu 38 Trộn lẫn 200ml dd HCl 2M với 300ml dd HCl 4M. Nồng độ mol/lít của dd thuđược là:A 2,1M 1,2M 3,2M 2,2MCâu 39 Kim loại nào sau đây tác dụng với HCl loãng và tác dụng với clo cho cùng loạimuối?A Fe Cu Au MgCâu 40 Dẫn 2,24 lít khí clo (đktc) vào 200g dd NaOH 40%. Khối lượng chất tan trong ddsau phản ứng là gam. Biết hiệu suất 100%, có giá trị:A 83,5 85,3 13,3 77,85-------------------------HẾT---------------------( Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học )( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm )Doc24.vnĐáp án đề thi giữa học kì môn Hóa học lớp 101. C2. A3. A4. A5. B6. A7. C8. C9. A10. 11. C12. A13. B14. A15. C16. C17. C18. D19. B20. 21. A22. B23. B24. B25. D26. C27. D28. B29. B30. 31. C32. D33. D34. D35. D36. D37. A38. C39. D40.