Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 1 - năm học 2019 - 2020

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-11-13 03:44:25 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 109 | Lượt Download: 0 | File size: 0.103936 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TT

Chủ đề12Số họcĐại lượng và đo

đại lượng.Yếu tố hình học

3Tổng số câuMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng

7Số câu2221Câu số1, 23, 47, 810Điểm1131Số câu2Câu số5, 6Điểm121Số câu1Câu số9Điểm3

2463Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán giữa học kì 1 – Lớp 513

110TRƯỜNG TIỂU HỌC

....................................PHIẾU KIỂM TRA LỚP 5

(Kiểm tra định kì giữa học kì 1)

Năm học 2019 - 2020Họ tên người coi thi, chấm thiHọ tên học sinh:....................................................................Lớp..........1.Họ và tên giáo viên dạy:.....................................................................2.Môn: Toán - Thời gian: 40 phútI. Trắc nghiệm: (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số thập phân gồm có: Bảy đơn vị, hai phần trăm được viết là:Câu 2: Giá trị của chữ số 5 trong số thập phân 879,457 có giá trị là:Câu 3: Phân số thập phân

a. 8,6b. 0,806được viết thành số thập phân là:

c. 8,60d. 8,06Câu 4: Số lớn nhất trong các số 39,402; 39,204; 40,392; 40,293 là:

a. 40,392b. 39,204c. 40,293d. 39,402Câu 5: Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 30g = ... kg.

a. 30 000 kgb.0,03 kgc. 0,3kgd. 3kgCâu 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 627m2 = ha

a. 627hab. 0, 0627hac. 6,027had.6,27 haCâu 7: Một tổ gồm 5 người đắp xong một đoạn đường trong 20 ngày. Hỏi

nếu tổ đó có 10 người thì đắp xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày?

a. 5 ngàyb. 10 ngàyc. 2 ngàyd. 15 ngày.II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 8 (2 điểm) Tính:

a. 1+ 1= ..................................b.= .....................................

=

= ........................................................................Câu 9: (2,5 điểm)

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 50m, chiều rộng bằng 3/5

chiều dài. Tính chu vi và diện tích thửa ruộng đó.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................

Câu 10: Tính theo cách hợp lí:

(1-)x(1-)x (1-) x ... x ( 1 -) x ( 1-).....................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................

.......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................Đáp án môn Toán lớp 5 đề thi giữa học

kì 1

I. Phần trắc nghiệm:

(Từ câu 1 đến câu 6 mỗi kết quả đúng cho 0,5 điểm; câu 7 cho 1 điểm)

Câu 1: Khoanh vào b

Câu 2: Khoanh vào d

Câu 3: Khoanh vào d

Câu 4: Khoanh vào a

Câu 5: Khoanh vào b

Câu 6: Khoanh vào b

Câu 7: Khoanh vào b

II. Phần tự luận:

Câu 8: ( 2 điểm) ( Mỗi kết quả đúng cho 1 điểm)

Câu 9: ( 3 điểm)Bài giải:

Chiều rộng thửa ruộng là:

50 x= 30 ( m)Chu vi thửa ruộng là :

( 50 + 30) x 2 = 160 (m)

Diện tích thửa ruộng là :

50 x 30 = 1500 ()Đáp số : 160 m ; 1500 m

(mỗi câu lời giải đúng cho 0,25 điểm ; mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm ; đáp số đúng cho

0,75 điểm)Câu 10 :

(1 -)x(1-)x (1-) x ... x ( 1 -=

=

( Tính đúng theo yêu cầu cho 1 điểm)) x ( 1-)