Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

6afbc1fecf6dcd5f0c67fb68ea5eebb4
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào ngày 2016-11-28 10:44:08 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 837 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSỞ GD ĐT TP. HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠOĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1MÔN HÓA HỌC KHỐI 10Ngày thi: 14 10 /201 6Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: (2điểm) Cho các nguyên tố A, B, C, có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11, 13,18, 35.a) Viết cấu hình electron và xác định vị trí của chúng trong hệ thống tuần hoàn.b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố chu kì 4, lớp có 10 e.Câu 2: (2 điểm) Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm VIIAlà 28. Xác định p, n, của nguyên tử X.b Định vị trí của trong bảng tuần hoàn.Câu 3: (2 điểm) Nguyên tố Cu có đồng vị, nguyên tử khối trung bình của Cu là63,54. Đồng vị thứ nhất có số khối là 63, đồng vị hai có số khối là 65.a Tìm% số nguyên tử mỗi đồng vị .b Tìm theo khối lượng của mỗi đồng vị có trong CuCl2 (cho Cl 35,5) Câu 4: (2 điểm) Nguyên tố có công thức hợp chất khí với hidro là RH3 trong đó Rchiếm 82,353% khối lượng. Xác định tên nguyên tố R, viết công thức oxít cao nhất và hợp chất khí vớihidro.b Tính về khối lượng của có trong oxit cao nhất.(Cho 14, 31, As 75)Câu 5: (2 điểm) Cho 5,28g hỗn hợp hai kim loại nằm hai chu kì liên tiếp đều thuộcnhóm IIA tác dụng hoàn toàn với 100 ml dung dịch HCl (D 1,1g/ml) thu được 4,032dm khí (đkc).a Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu .b Tính C% của các chất trong dung dịch thu được, biết phản ứng xảy ra vừa đủ.Biết Be 9, Mg 24, Ca 40, Sr 88, Ba 137 .--------------HẾT-------------Họ và tên:…………………………………………..SBD…………………..Doc24.vnĐÁP ÁN HÓA 10Câu 1: (2 điểm)a) Viết đúng cấu hình e: 0,5đ.Xác định vị trí đúng: 0,5đ.b) Viết đúng cấu hình 1đ.Câu 2: (2 điểm)a. Lập PT, hệ PT 0,25đ- Tính được trong khoảng 0,25đ- Viết cấu hình 0,75đ- Xác định được p, n, 0,5đb. Vị trí đúng 0,25đCâu 3: (2 điểm)a.Thế vào 63,54 63.x% 65(100% x% )/ 100% (0,75đ) Giải 73 (0,25đ) Đồng vị là: 73% Đồng vị II là: 27% (0,25đ)b.%m63Cu= 34,18% (0,25đ) .%m 65Cu= 13,04% (0,25đ)Câu 4: (2 điểm)82, 3533 17, 647R=( 0,5đ )R 14 0,25đ -> Nitơ (N) 0,25đ )N2 O5 NH3 0,5đ )%N 0,5đ )Câu 5: (2 điểm)a. (1đ) phản ứng 0,25đS mol hidro 0,25đX ác định KL 0,5đb. (1đ) hối lượng dung dịch sau 0,5đ mỗi muối 0,25đ 2Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.