Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Ngữ văn trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 09:36:25
Nội dung
GIÁO VÀ ĐÀO NINHỞ ẮTR NƯỜ THPT NGƯƠ TÀI THI GVG, KI TRA NĂNG GIÁOỲ ỰVIÊNNăm 2016­2017ọĐ thi mônề Văn cọTh gian làm bài 120 phút không th gian giao đờ ềNgày thi: 25/10/2016I. ĐC HI (3,0 đi m)Ọ ểĐc đo trích sau và th hi các yêu uọ ầ“ Đng đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng ng ng núi sông. aườ ườ ưnay nh ng đng anh hùng làm nên nh ng vi gian nan không ai làm i, cũng là nh cái gan oữ ạhi m, đi không bi cái khó là gì (...)ể ếCòn nh ng ru rú nh gián ngày, làm vi gì cũng ch tr i, đi ch mong cho đcữ ượm đi an nhàn vô ng lâu giàu n, còn vi vi đi không quan gì mình .ộ ướ ảNh th là ng th a, còn mong có ngày vùng trong tr ng nh tranh này th nào đcư ườ ượn a. Hãy trông nh ng thi niên con nhà ki ng, đi không dám đi đâu xa nhà, khôngữ ưỡ ờdám làm quen khách đi đng thì sóng, trèo cao thì run chân, áo buông chùngớ ườ ứđóng gót, ng th là nho nhã,t ng th là văn; mà th không có ng, không có khíưở ưở ượphách; ra kh tay cha hay có th nào thì chúng không có th mà pễ ậl đc.ậ ượV trò ngày nay ph bi xông pha, ph bi nh nh c; ng cũng không yậ ấlàm nh nh n, đói rét cũng không làm kh Ph bi ng, hay ăn mi ng ngon, hay cọ ặc t, ra kh nhà thì nh lên cái xe, ng quá gi thì kêu chóng t... là nh ngủ ữcách làm mình đu nhút nhát, cái tinh th hi mình đi”ế ủ( Trích bài vi “ế hi mạ Nguy Bá củ )Câu (0,5 đi m): Xác đnh ph ng th bi đt chính đo trích trênị ươ ạCâu (0,5 đi m): Tác gi lên án ng nào?ả ốCâu (1,0 đi m): Qua đo trích trên, tác gi mu thông đi gì đn thanh niên vi tạ ệNam?Câu (1,0 đi m):ể Khái ni “tinh th hi m” đc hi nh th nào?ượ ếII. LÀM VĂN (7,0 đi m)ểCâu (2,0 đi m)ểDoc24.vnHãy vi 01 đo văn kho ng 200 ch ki đc nêu ph đc hi “ế ượ Đng đi khó,ườkhông khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng ng ng núi sông.ườ ”Câu (5,0 đi m)ể“ Th là ra đc cái gì mà tr câu th đó, tr nhà th đó, nh là phongơ ượ ướ ướ ịkín (Nguy Tuân –ễ Th và th Tú ngờ ươ Văn 12, t, sách ch nh lí nh nămọ ấ2000, tr. 186).B ng 01 thi ph trong ch ng trình, đng chí hãy bình lu ki trên.ằ ươ ế**********H T************Ế VÀ TÊN:...............................................................................SBD:.............................................ỌS GIÁO VÀ ĐÀO CỞ ẮNINH NG CH MƯỚ ẤĐ KI TRA NĂNG GIÁO VIÊNỀ ỰNĂM 2016 2017ỌMÔN: NG VĂNỮ( Th gian làm bài 120 phút, không giao đờ ềI. ĐC HI (3,0 đi m)Ọ ểPhần Câu dungộ Đi mểI Ph ng th ngh lu nươ 0,52Tác gi lên án ng: ng th a, đu nhút nhát “ả làm vi gì cũngệch tr i, đi ch mong cho đc đi an nhàn vô ng lâuờ ượ ốgiàu n, còn vi vi đi không quan gì mình ”...ề ướ 0,53 hi m”, bi xông pha, ph bi nh nh c, qua gian khạ ượ ổkhách quan và tr ng tinh th nở 1,04 Tinh th hi mầ không đc hi theo nghĩa li lĩnh, ch màượ ấlà ng thân, vì dân, vì c, ướ không bi cái khó là gìế oạhi mể trong bài còn là nh bi xông pha, bi nh nh cự 1,0II Bài vi ph th hi tr ho nhi ng hình th 01 đo nế ạvăn, trôi ch y, xúc, không di đt. 2,0Doc24.vnCó th có các sau:ể­ Gi thích: “đng” ch đích mà con ng mu đi, mu đt đcườ ườ ượ(ho đng đi). “Sông”, “núi” là hình nh ng tr ng ch tr ng iặ ườ ượ ạto hoàn nh khách quan, còn “lòng ng i” đây chính là chíớ ườ ởc con ng i. Hi nh ta th qua câu nói y, nhà văn đãủ ườ ấkh ng đnh nh chí con ng có th qua tr ng i,ẳ ườ ượ ạkhó khăn, th thách cho dù chúng to đn ng nào đi đtử ườ ạđn thành công.ế­ khó khăn gian kh tr ng trên đng đi ch là nh ng th tháchọ ườ ửý chí và ngh c, phân bi anh hùng hào ki phàm nhân chị ứkhông th nào ch đng đc quy tâm taể ượ ủ­ Có chí ng ch c, có quy tâm cao, con ng có th qua đcữ ườ ượ ượm khó khăn tr ng đi đn đích. Thi chí, thi quy tâm thìọ ếcho dù đng đi thu cũng ch ng qua đcườ ượ ượ .­ Phê phán, rút ra bài nh th và hành đng (....)ọ ộĐây ch là nh ng ý, bài vi có th có khác đáp án nh ng ph iỉ ảđáp ng yêu hình th và bám sát yêu dungứ ộ2 Bài vi ph đúng đc tr ng văn ngh lu ki bàn vănế ềh c. Văn vi trôi ch y, có xúc, không di đtọ 1. Gi thi và lí gi iớ ả­ Th ca ph có vô cùng, ch đng nh ng đi mơ ẻđc đáo.ộ– Lí gi ả+ Vì th là ti ng nói th gi tâm đy riêng bí conơ ủng i. xúc trong th là xúc riêng, ni riêng, mà nhàườ ếth không giãi bày thì mãi mãi là ng qu bí t.ơ ươ ậ+ Vì cu ng đc th hi trong th là cu ng đc ph chi uộ ượ ượ ếqua th gi xúc nhà th in đm cách nhìn, cách mế ảm đc đáo.ớ ộ+ xúc trong th bao gi cũng tìm đn cách th hi ngả ương đy sáng o, không i.ứ 1,0Doc24.vn2. Làm sáng quan ni Nguy Tuân ng thi ph cỏ ụth :ể– Ch đc tác ph phù p.ọ ượ ợ– Bi cách phân tích, lí gi làm sáng đ.ế 3,03. ng nâng cao:ở ộ– Ti ng nói trong th dù riêng nh ng ph đc nâng lên phế ượ ổquát.– đc đáo, không ch là yêu th ca mà còn là yêu uự ầc sáng ngh thu nói chung.ủ 1,0H TẾ****************************************Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.