Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi địa lý lớp 6 cuối học kì 2

7713d006304dee1359eba7c021bb7fe3
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-07-06 14:58:44 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 236 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

A. Trắc nghiệm (2.0 đi m)ểCâu 1: (0.5 đi m). Khoanh tròn vào câu tr đúngể ờH th ng sông bao ồa. Các ph và chi uụ ưb. Dòng sông chính và các chi uưc. Dòng sông chính, các ph và chi ua. Các ph và chi uụ ưCâu 2: (0.5 đi m)ểNguyên nhân sinh ra sóng bi là:ểa. Giób. hút Trái tứ ấc. hút trăng.ứ ặCâu 3: (1.0 đi m). vào ki th đã c, hoàn thành sau đây:ể ồB. Tự luận (8.0 đi m)ểCâu 1: (4.0 đi m). Trình bày hình thành và đi kh khí nóng, kh khí nh, kh khí a, và kh khí ng.ể ươCâu 2: (3.0 đi m). Vì sao không khí có m? Khi nào không khí bão hòa c?ể ướCâu 3: (1.0 đi m). Nêu câu ng ca dao nói th ti t, khí mà em bi t.ể ếĐáp án đề thi học kì môn Địa lý lớp 6A. Tr nghi mắ (2.0 đi m):ểCâu 2Đáp án c0.5đ a0.5 đCâu 3: (1.0 đi m).ểB. Tự luận (8.0 đi m)ểCâu 1: (4.0 đi m)ể Khối khí nóng: hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao (1.0đ) Khối khí lạnh: hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp (1.0đ) Khối khí lục địa: hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô (1.0đ) Khối khí đại dương: hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn (1.0đ)Câu 2: (3.0 đi m).ể Do không khí có chứa một lượng hơi nước nhất định nên không khí có độ ẩm (1.5đ) Khi không khí đã chứa được một lượng hơi nước tối đa, ta nói không khí đã bão hòa hơi nước (1.5đ)Câu 3: (1.0 đi m)ểNêu câu ng ca dao nói th ti t, khí mà em bi t.ụ (m câu ng ca dao 0.5 đi m)ỗ
ngoc.hnue96@gmail.com
2020-09-24 14:43:34