Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi, đáp án đề học kì II môn Toán (Lớp 6)

64626333316532306637663235646437363863623263343539396563343965343961656431333366373966313131343738663864366161396263386263393336
Gửi bởi: Nguyễn Trang Như vào 07:53 PM ngày 14-05-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 2327 | Lượt Download: 29 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề thi, đáp án đề học kì II môn Toán(Lớp 6)A. TRẮC NGHIỆM (3.0điểm)I. Hãy khoanh tròn vào tất cả những chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau (2.5điểm)Câu Số 18 có bao nhiêu ước số nguyên?A B. 12 C. 18 D. 24Câu Giá trị của biểu thức khi –3 là:A. B. –3 C. 120 D. –120Câu Những phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 72 ?A 3. (-3) (-2) .(-3) 2.2 3.3 4Câu Bạn Hùng ngủ giờ mỗi ngày đêm. Hỏi thời gian bạn Hùng thức chiếm mấy phần của ngày?Câu Kết quả của phép tính -6 3/2 là:A –4 B. –9 C. 4; D. 9Câu Viết dưới dạng phân số ta được:Câu Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số?Câu Hưởng ứng phong trào “Nuôi heo đất, giúp bạn đến trường” do Hội đồng đội phát động, chi đội 6A2 đã góp được 540 nghìn đồng. Hỏi 2/3 số tiền đó bằng bao nhiêu?A 180 nghìn đồng B. 270 nghìn đồng ;C 360 nghìn đồng D. 810 nghìn đồng .Câu Cho hai góc phụ nhau trong đó có một góc bằng 65 0.Số đo góc còn lại là:A 25 B. 65 C. 90 D. 115 0Câu 10 Nếu thì tia nào là tia phân giác của góc tạo thành bởi hai tia còn lại?A Tia Ox B. Tia Oy ;C. Tia Oz D. Không có tia nàoII. Hãy ghép mỗi cột với cột để có kết quả đúng: (0,5điểm)CâuCột Cột Kết quả1 Số tam giác hình vẽ sau là: a/ 4b/ 6c/ 8d/ 0,5%e/ 50%f/ 200% ………..2 Tỉ số phần trăm của 20 và 40 bằng: ………..B. TỰ LUẬN (7,0điểm)Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính:Bài (1,5điểm) Tìm x, biết:Bài (1,5 điểm) Cuối HKI vừa qua, lớp 6A1 của một trườngTHCS có 6/7 số học sinh được xếp hạnh kiểm khá, tốt. Còn lại có em xếp loại hạnh kiểm trung bình, không có hạnh kiểm yếu.a) Tính số học sinh lớp 6A1 của trường trên ?b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh được xếp hạnh kiểm trung bình so với số học sinh cả lớp.Bài (2,0 điểm) Cho hai góc kề bù xOy và yOz, trong đó góc xOy 100ºa) Tính góc yOz ?b) Vẽ Ot là tia phân giác của góc xOy Tính góc tOz ?c) Gọi Oa là tia đối của tia Ot, Ob là tia đối của tia Oy. Tính góc aOb?Bài (0,5điểm)Đáp án Đề thi học kì môn Toán lớp HOÀINHƠNA. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)I. (2,5 điểm) Từ câu đến câu 10, mỗi câu trả lời đúng và đầy đủ ghi 0,25 điểm(ở câu và phải chọn đúng và đủ đáp án thì mới ghi điểm, các trường hợp khác không ghi điểm nào)Câu 10Đáp án A, B, BII. (0,5 điểm) Ghép đúng mỗi cột với một cột ghi 0,25 điểm1 —-> —-> eB. TỰ LUẬN (7,0 điểm)Bài 1. (1,5 điểm)a) (0,75 điểm)b) (0,75 đ)Bài 2. (1,5 điểm)a) (0,75đ)x.9 (-3)(-12)x.9 36x 36 4b)(0,75 đ)4/7x 9/8 0,1254/7x 1x 4/7 7/4Bài 3. (1,5 điểm)a)(1,0đ)– Phân số chỉ số HS xếp loại hạnh kiểm trung bình là:1 6/7 1/7 số học sinh)– Số học sinh của lớp 6A1 là: 1/7= 42 (học sinh)b) (0,5đ)Tỉ số phần trăm của số học sinh xếp loại HK trung bình so vớihọc sinh cả lớp:Bài 4. điểm)a) (0,75đ)Vì góc xOy và góc yOz là hai góc kề bù nên ta có:xOy yOz 180 0mà góc xOy 100 nên góc yOz 180 100 80 0b) (0,75 đ)Vì tia Ot là tia phân giác của góc xOy nên ta có:Ta có góc tOz tOy yOz 50 80 130 0c) (0,5 đ)Vì Oa là tia đối của tia Ot nên góc tOa 180 hay góc tOz zOa 180 mà góc tOz 130 nên góc zOa 180 130 50 0.Ta có góc yOa góc yOz góc zOa 80 50 130 0Vì Ob là tia đối của tia Oy nên góc yOb 180 hay góc yOa +góc aOb 180 mà góc yOa 130 nên góc aOb 180 -130 50 0.Bài 5. (0,5 điểm)HS biến đổi đượcTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.