Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn khoa học năm học 2019 - 2020

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-06-25 03:03:56 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 346 | Lượt Download: 2

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Khoa học – lớp 5
Mạch nội
dung kiến
thức, kĩ
năng
1. An toàn
và tránh lãng
phí khi sử
dụng điện
2. Cây con
mọc lên từ
hạt
3. Sự sinh
sản và nuôi
con của
chim
4. Môi
trường
5. Cơ quan
sinh sản của
thực vật có
hoa
6. Sự sinh
sản của thú
Tổng

Số câu,
số điểm

TNKQ TL
Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm

Mức 2
Thông hiểu

Mức 1
Nhận biết

TNKQ
1
1

TL

Mức 3
Vận dụng
TNKQ

TL
1

TNKQ

TL

1

1

1

0,5

1,5

Số câu
Số điểm

Số câu
Số điểm
Số câu
Số điểm

Mức 4
Vận dụng cao

1
0,5

1
1
1
0,5

Số câu

1

Số điểm 0,5
Số câu
3
Số điểm 1,5

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….
Họ và tên: ………….....…….....…………
Lớp: 5A....…

3
3,5

2

1

3
1
4

0,5
2
1

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II
MÔN KHOA HỌC - LỚP 5
Năm học 2019 - 2020

(Thời gian làm bài: 40 phút)
Điểm

Nhận xét của giáo viên
...........................................................................................................

GV chấm
(Ký, ghi rõ họ tên)

...........................................................................................................
...........................................................................................................

Câu 1: (1,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1.1. Thú con mới sinh ra được thú mẹ nuôi bằng cách nào?
A. Kiếm mồi mớm cho con

B. Cho con bú

C. Dẫn con đi kiếm mồi

1.2. Bộ phận nào không có ở hoa cái của thực vật?
A. Đầu nhụy

B. Vòi nhụy

C. Bao phấn

D. Noãn

1.3. Ba phần chính của hạt là:
A. Vỏ hạt, phôi, chất dinh dưỡng

B.Chất dinh dưỡng, phôi, rễ mầm

C. Chất dinh dưỡng, vỏ hạt, mầm hạt

D. Vỏ, mầm, lá mầm

Câu 2: (1,5 điểm) Ghi theo thứ tự 1, 2, 3,…vào
trước các câu sau cho phù hợp để nói về
sự nảy mầm của hạt.
A. Xung quanh rễ mầm mọc ra nhiều rễ con
B. Hạt phình lên vì hút nước; vỏ hạt nứt, rễ mầm nhú ra
C. Lá mầm teo dần rồi rụng xuống
D. Cây con bắt đầu đâm chồi, rễ mọc nhiều hơn
E. Hai lá mầm xòe ra; chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới
F. Sau vài ngày, rễ mầm mọc nhiều hơn, thân mầm lớn lên, dài ra và chui lên mặt đất
Câu 3: (1 điểm) Viết vào

chữ N trước việc nên làm, chữ K trước việc không nên làm.

A. Cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện
B. Dùng vật ẩm ướt gạt dây điện bị đứt ra khỏi người bị nạn
C. Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì ngay khi thấy người bị điện giật
D. Tránh xa và báo cho người lớn biết khi thấy dây điện bị đứt
Câu 4: (2 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ chấm nói về sự sinh sản của thú.
Ở các loài thú, trứng được thụ tinh thành ............................. sẽ phát triển thành phôi rồi
thành ………………..…... trong cơ thể thú mẹ cho đến khi ra đời. Thú con mới sinh ra đã có

………………………. giống như thú trưởng thành và được thú mẹ nuôi bằng ……………. cho
đến khi có thể tự ......................................
Câu 5: (1 điểm) Hãy nối các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho phù hợp.
CỘT A
1. Môi trường
rừng

2. Môi trường nước

CỘT B
a. Thực vật và động vật (sống dưới nước)
b. Biển cả, sông ngòi, hồ ao,…
c. Nước, không khí, ánh sáng, đất,….
d. Thực vật và động vật (sống dưới nước và trên cạn)

Câu 6: (1 điểm) Hãy nêu một số cách để tiết kiệm điện.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Hãy kể tên:
a. 3 loài thú mỗi lứa thường đẻ 1 con:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

b. 3 loài thú mỗi lứa thường đẻ nhiều con:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Câu 8: (1 điểm) Hãy nêu sự khác nhau cơ bản về sự sinh sản của chim và của thú.
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN KHOA HỌC LỚP 5

Năm học 2019 – 2020
Câu 1: (1,5 điểm)
Ý
Đáp án

1.1
B

1.2
C

1.3
A

Điểm
0,5
Câu 2: (1,5 điểm) Đúng mỗi ý được 0,25 điểm
Ý
A
B
Thứ tự điền
2
1
Điểm
0,25
0,25
Câu 3: (1 điểm) Đúng mỗi ý được 0,25 điểm
Ý
Đáp án
Điểm

A
K
0,25

0,5
C
4
0,25
B
K
0,25

0,5
D
5
0,25

E
6
0,25

C
N
0,25

F
3
0,25
D
N
0,25

Câu 4: (2 điểm) Học sinh điền thiếu hoặc sai mỗi chỗ chấm trừ 0,25 điểm
- Thứ tự điền như sau: hợp tử; thai (bào thai); hình dạng (hình dáng); sữa; kiếm ăn
Câu 5: (1 điểm) Học sinh nối đúng
1 – c, d (được 0,5 điểm)

2 – a, b, c (được 0,5 điểm)

Câu 6: (1 điểm) – Nêu được 4 ý sau (1 điểm) - Mỗi ý 0,25 điểm
- Chỉ dùng điện khi cần thiết
- Ra khỏi phòng tắt đèn, quạt, ti vi,...
- Tiết kiệm điện khi sưởi, là quần áo
- Tham gia tắt đèn Giờ trái đất,…
Câu 7: (1 điểm) Học sinh kể thiếu hoặc sai mỗi loài trừ 0,25 điểm
a. Một số loài mỗi lứa đẻ 1 con: Trâu, bò, ngựa, hươu, nai, voi, khỉ,…
b. Một số loài mỗi lứa đẻ nhiều con: Hổ, sư tử, chó, mèo, lợn, chuột,…
Câu 8: (1 điểm) Sự khác nhau cơ bản về sự sinh sản của chim và của thú là: (mỗi ý 0,5 điểm)
- Chim đẻ trứng rồi nở thành chim non; thú đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ
- Ỏ thú, hợp tử phát triển trong bụng mẹ, còn ở chim, hợp tử phát triển ngoài cơ thể mẹ