Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi chuyên sinh học lớp 9 năm 2016 - 2017

34633137376132643435383230643963383138316664316330633331353230323934633736663665333138386130383438653566623933356437663765393330
Gửi bởi: nguyenthihongquy vào 09:59 PM ngày 13-09-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 3672 | Lượt Download: 87 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN GIA LAI NĂM HỌC 2016 2017---------------------------------- ------------------------------- ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề này có trang Môn thi: SINH HỌC (Chuyên) Thời gian làm bài: 150 phút không kể thời gian phát đề )Câu 1,0 điểm )Bằng những hiểu biết về hệ nhóm máu ABO, em hãy nêu cơ sở của nguyên tắctruyền máu. Từ đó iải thích vì sao nhóm máu là nhóm máu chuyên cho, nhómmáu AB là nhóm máu chuyên nhận? Câu 1,0 điểm )Giải thích cơ chế trao đổi khí phổi và trao đổi khí tế bào?Câu 1,0 điểm )Công nghệ tế bào là gì? Gồm những công đoạn thiết yếu nào? Công nghệ tếbào được ứng dụng trong các lĩnh vực nào?Câu 1,5điểm )Một gen có 150 chu kì xoắn, hiệu số giữa nu loại với một loại nu khôngbổ sung là 10% tổng số nu của gen.a. Tính số nu mỗi loại của gen D?b. Nếu gen nhân đôi lần, tính số nu mỗi loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tự nhân đôi của gen?c. Giả sử khi gen đột biến mất cặp nu tạo thành gen d. Tính số liên kết hiđrocủa gen d? Câu (1,0 điểm )Nêu khái niệm và cho ví dụ về biến dị tổ hợp? Cơ chế chủ yếu tạo nên biến dị tổhợp? Loại biến dị này xuất hiện hình thức sinh sản nào?Câu 1,0 điểm )Ở một loài thực vật, gen qui định tính trạng thân cao trội hoàn hoàn so vớigen qui định tính trạng thân thấp, gen qui định tính trạng hoa đỏ trội hoàn hoàn sovới gen qui định tính trạng hoa trắng. Hai cặp gen trên nằm trên hai cặp nhiễm sắcthể thường khác nhau. Cho lai giữa dòng thuần chủng thân cao, hoa trắng với thânthấp, hoa đỏ được F1 a. Viết sơ đồ lai từ F1 ?b. Cho F1 lai phân tích. Xác định tỉ lệ kiểu gen và tỉ lệ kiểu hình đời con? Trang 1c. Cho F1 lai với cây khác được F2 có tỉ lệ kiểu hình hân cao, hoa đỏ: thâncao, hoa trắng: thân thấp, hoa đỏ: thân thấp, hoa trắng. Biện luận và xác định kiểugen của cây đem lai với F1 Câu 1,0 điểm )Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội bình thường của một loài (2n 24). Khi quan sáttiêu bản tế bào dưới kính hiển vi người ta đếm được có tế bào chứa 23 nhiễm sắc thể,tế bào khác chứa 25 nhiễm sắc thể.a. Xác định dạng thể đột biến của mỗi tế bào trên?b. Giải thích cơ chế tạo ra các hợp tử phát triển thành các thể đột biến trên?Câu 1,5 điểm )Ở ruồi giấm (2n 8), một tế bào mầm sinh dục đực nguyên phân liên tiếp mộtsố lần tạo ra các tinh nguyên bào. Tất cả các tinh nguyên bào tạo ra đều phát triểnthành các tinh bào bậc tham gia giảm phân, tại một thời điểm của giảm phân ngườita quan sát dưới kính hiển vi đếm được có tất cả 128 nhiễm sắc thể kép đang tậptrung một hàng mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Xác định:a. Các tế bào giảm phân đang kì nào? Giải thích?b. Tế bào mầm sinh dục đực đã nguyên phân mấy lần?c. Kết thúc giảm phân II, số tinh trùng tạo ra là bao nhiêu?(Biết tất cả các tế bào đều xảy ra nguyên phân, giảm phân bình thường). Câu 1,0 điểm )a. Hãy phân biệt tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh? Lấy ví dụminh họa cho mỗi dạng tài nguyên? b. Theo em nguồn năng lượng chủ yếu của con người trong tương lai là gì?Giải thích?-----------------HẾT------------------Họ và tên thí sinh :…………………………….... Số báo danh:……..………Phòng:……..Chữ ký giám thị 1:……………………… Chữ ký giám thị 2:………………………….. Trang 2Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.