Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi chọn HSG môn vật lý 9 (1)

3e1bd2d657fbb2b4e3c4e6ec8f3c736d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-27 21:32:25 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 337 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

UBND NH NINHỈ ẮS GIÁO CỞ VÀ ĐÀO OẠ(Đ thi 02 trang)ề THI CH TUY NỀ ỂD THI SINH GI QU GIA THPT NĂM 2018Ự ỐMôn thi: líậTh gian làm bài: 180 phút (không th gian phát )ể ềCâu 1. (4,0 đi m)ể Hai thanh có kh ng phân AB và BC, thanh cóố ượ ỗkh ng m, chi dài ượ ề,l cầ ượ ốđ nh (thanh AB có th quay không ma sát quanh đi trongị ểm ph ng th ng ng). Lúc tác ng ngo vào Cặ ầđ gi hai thanh nh, sao cho và cùng trên ngể ườth ng AD, ba đi A, B, cùng trong ph ng th ngẳ ẳđ ng, gócứ·o60A BC= Sau đó ng ng tác ng vào đừ ểcho hai thanh luôn chuy ng trong ph ng th ng ng.ể 1. Gi kh gi hai thanh nh, xác nh:ả ượ ịa. Gia góc hai thanh ngay sau khi ng ng tác ngố ụl c.ựb. Khi thanh AB ng th ng AD góc ườ tìm góc thanh AB quay quanh đi mố ểA.2. Gi kh gi hai thanh th do (nghĩa là thanh BC có th quay trong tả ượ ặph ng th ng ng không ma sát quanh đi B), tìm gia góc hai thanh và ng tác gi aẳ ươ ữhai thanh ngay sau khi ng ng tác ng c.ừ ựCâu (3, đi m)ể Cho ng ABC hình ch Lữ nh hình vẽ 2ư đo AB hình trụn ngang có chi dài ềAB=l và ti di bên trong là S; đo BCế ạđ ượ th ng ngặ và có ti di nhỏ so Sớ nhúngầng trong ch trong bình n. Kh ng riêng cậ ướ ượ ướlà n thoáng trong bình là khí quy có áp su pặ ướ ấavà kh ng riêng là ượ a Coi khí quy là khí lý ng và có nhi để ưở ộkhông là T. Ban ng thông khí quy n, sau đó ng ta tổ ườ ịkín và quay ng góc không quanh tr th ng ng theo đo BC sao choụ ạ21<