Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề thi chọn HSG lớp 9 môn sinh Vĩnh Tường năm 2013-2014 có đáp án

39306637636633636235333733663335393333633533663233643638393364303034353265306664636437653966366136373762626264363232633232353665
Gửi bởi: phamthuminh vào 09:57 AM ngày 8-05-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 1123 | Lượt Download: 43 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT VĨNH TƯỜNG ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013 2014 Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 150 phút Câu (1,5 điểm a) Nêu nghĩa và điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li độc lập của Menđen theo quan điểm di truyền học hiện đại? b) Xét tế bào cùng loài đều thực hiện nguyên phân số lần bằng nhau đã hình thành 192 tế bào con. Xác định số đợt nguyên phân của mỗi tế bào? Nếu quá trình nguyên phân cần được môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 2232 NST đơn thì bộ NST lưỡng bội của loài bằng bao nhiêu? Câu (1,5 điểm a) Tại sao giống cây ăn quả tam bội thường không có hạt? Đặc điểm hình thái của quả tam bội so với quả lưỡng bội. b) Một tế bào sinh dục của ruồi giấm đực có bộ nhiễm sắc thể được kí hiệu: AaBbCcXY (mỗi chữ cái ứng với một nhiễm sắc thể đơn). Nếu nguyên phân bị rối loạn cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Viết kí hiệu bộ nhiễm sắc thể trong các tế bào con tạo ra trong những trường hợp có thể xảy ra? Câu (1,5 điểm một loài thực vật, xét tế bào sinh dưỡng của thể đột biến khác nhau là thể không, thể bốn và thể bốn kép. Tổng số nhiễm sắc thể đơn trong các tế bào này là 124. a) Xác định bộ nhiễm sắc thể 2n của loài? b) Cơ chế phát sinh các thể đột biến trên? Câu (1,5 điểm a) Nêu ba sự kiện cơ bản về hoạt động của nhiễm sắc thể chỉ có trong giảm phân mà không có trong nguyên phân? b) Các tế bào con được tạo ra qua nguyên phân khác với các tế bào con được tạo ra qua giảm phân như thế nào? Câu (2,0 điểm a) Có hai dòng ruồi giấm thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, do gen trên nhiễm sắc thể thường quy định. Dòng có kiểu hình thân xám, mắt trắng, dòng có thân đen, mắt đỏ. Hãy bố trí thí nghiệm để xác định các cặp gen quy định các cặp tính trạng trên phân li độc lập hay di truyền liên kết với nhau. Biết rằng thân xám, mắt đỏ là hai tính trạng trội hoàn toàn so với thân đen, mắt trắng. b) Nêu cách lắp ráp mô hình ADN Câu (2,0 điểm a) Cho phép lai Pt/c: AABBDDee aabbddee, tạo ra F1 cho F1 lai với F1 tạo ra F2. Không lập bảng, hãy xác định tỉ lệ mỗi loại kiểu hình: A-B-ddee, aaB-ddee và tỉ lệ mỗi loại kiểu gen: AabbDDee, AaBbddee F2. Biết các cặp gen phân li độc lập và mỗi gen quy định một tính trạng. b) chuột, gen qui định hình dạng lông nằm trên nhiễm sắc thể thường. Cho giao phối giữa hai chuột với nhau thu được F1 nhiều lứa đẻ là 45 chuột lông xù và 16 chuột lông thẳng. 1. Giải thích kết quả và lập sơ đồ của phép lai nói trên. 2. Nếu tiếp tục cho chuột F1 có lông xù giao phối với nhau thì kết quả thu được F2 sẽ như thế nào? Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ..........................................................SBD: ...................... ĐỀ CHÍNH THỨCTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.