Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 11

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-08-07 17:59:43
Nội dung
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOThí sinh điền thông tinHọ và tên thí sinh:………………………………………………Đơn vị:………………………………………………………………Số Báo Danh:……………………………………………………..Hội đồng thi:……………………………………………………… Phòng thi:01ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN NGỮ VĂN LỚP 11Đ thi câu lu n. Th gian 120 phútề ờThí sinh không viết vào đâySỐ ĐIỂM (viết bằng số):……………………………………..SỐ ĐIỂM (bằng chữ):…………………………………………. Chữ kí Giám Thị Chữ kí Giám Thị 2Đ THI CHÍNH TH CỀ ỨCâu 1: Cacbon có ba ng thù hình, trong đó là hai ng thù hình kimạ ạc ng và than chì. Tuy chúng có ngu cacbon nh ng th khác.ươ ỗKim ng là tinh th trong su t, quý phái sang tr ng. Than chì xám ch ng cóươ ẳnét gì là n.Cũng gi ng nh câu chuy truy thuy Con ng cháuấ ồtiên”, đó là câu chuy ngu chúng ta. Và chúng ta đã theo chaệ ủL Long Quân và Âu chia nhau ra lên ng và xu ng bi qu líạ ảđ non sông. Th nh ng, vào truy thuy thì ngày nay tuy xu tấ ướ ấphát cùng cùng ngu n, cùng non sông nh ng sao “M ng ”ơ ườ ẻcó ng thì giàu sang, có ng nghèo kh ho đi cái iườ ườ ượ ọlà đoàn y. Có ph cũng gi ng nh hai ng thù hình cacbon?ế ủVi bài văn ngh lu ch trên.ế ềCâu 2:“Con gái là con ng taườCon dâu th cha mua ”.ớ ềNg con gái trong th nh ki gay t, đã ch nh ng công xãườ ủh i. ph mai là nh “cái n” có hay trong. Ng mộ ườ ắgi quy lúc này có th nói là ch ng-đ di cho công và ràoữ ấbu xã i, phong ki nghi. Dù có công và tàn nh đâu thì “Mộ ẹch ng nào cũng ng là nàng dâu”.ồ ừa/ Xác nh ch đo văn trên.ị ạb/Vi bài văn tài đo văn trên mà Anh/ch tìm hi u.ế ểH TẾ