Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 10 Sở GD-ĐT Hải Dương năm học 2015 - 2016 có đáp án

0e7491a51eeed1b94e0eea33cdff4ff0
Gửi bởi: Học Mãi vào ngày 2016-05-03 11:30:03 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 6506 | Lượt Download: 685 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Họ và tên: ………………………………………….. Lớp: 3A…TOÁN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀIBài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm4m 5cm …………cm 7hm 5m ………….m 5000dam …………km5m 3dm …………cm 6hm 7m ………….dm 504dm ……dam …..dm8dm 30cm ………dm 3km 4hm ………..dam 540m …….hm …….dam4m dm ……..…dm 12dm 6cm ……....cm 286cm ……dm ……cmBài 2: Tính (theo mẫu)Mẫu 3m 2dm 30dm 2dm 32dma) 6km 34dam …………………………………………………………………………….b) 34m 43dm ………………………………………………………………………………c) 154km 5km 70hm ………………………………………………………………………d) 32m 4m 3dm …………………………………………………………………………..Bài 3: Tính 154km 318km 235km= ………………………………..= ……………………………….. 125hm 57hm 124hm= ………………………………..= ……………………………….. 88km 6= ………………………………..= ……………………………….. 24cm 3= ………………………………..= ………………………………..Bài Đoạn dây điện màu xanh dài 1m 2dm, đoạn dây điện màu đỏ dài 2m 5cm. Hỏi cả hai đoạn dây dài bao nhiêu xăng-ti-mét?Bài giảiĐổi: 1m 2dm ……………………….… 2m 5cm ………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài Đoạn thẳng MN dài 18cm, đoạn thẳng PQ có độ dài bằng 31 độ dài đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng PQ rồi vẽ đoạn thẳng PQ.Bài giải……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* Vẽ đoạn thẳng PQ:Bài Hai bạn Anh và Văn thi ném bóng. Anh ném xa 4m 56cm, Văn ném xa 4m 6dm. Hỏi bạn nào ném xa hơn và xa hơn bao nhiêu xăng-ti-mét?Bài giảiĐổi: ……………………………………… ……………………………………… Vậy bạn …………… ném xa hơn bạn …………….. và xa hơn số xăng-ti-mét là:…………………………………………………………………………………………… Đáp số: ……………………………………………………Bài Đường gấp khúc ABCD có BC dài 2m 45cm, BC dài hơn AB 1m 2dm và ngắn hơn CD 95cm. Hỏi đường gấp khúc ABCD dài bao nhiêu mét?Bài giải……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………