Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi 9 vào 10 môn Ngữ Văn - Đề 1

Gửi bởi: Nguyễn Thu Hương vào ngày 2019-11-19 07:47:50 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 253 | Lượt Download: 0 | File size: 0.034816 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 MÔN NGỮ VĂN – ĐỀ 2
(Thời gian: 120 phút)
Phần I: (6 điểm)
Cho đoạn thơ sau:
“Kiều càng sắc sảo mặn mà
So bề tài sắc lại là phần hơn
Làn thu thủy nét xuân sơn,
Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh
Một hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đành đòi một, tài đành họa hai”.
(Trích “Truyện Kiều”, Ngữ văn 9, tập I,
NXB Giáo dục 2014)
1. Hãy giải nghĩa cụm từ “Nghiêng nước nghiêng thành”.
2. Câu thơ “Làn thu thủy nét xuân sơn” có biện pháp tu từ nào? Hãy nêu hiệu
quả nghệ thuật của biện pháp tu từ ấy.
3. Trong câu thơ “Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh” có thể thay thế từ
“hờn” bằng từ “buồn” được không? Vì sao?
4. Bằng hiểu biết về đoạn trích có đoạn thơ trên, hãy viết một đoạn văn
khoảng 12 câu theo cách lập luận tổng – phân – hợp, có sử dụng một thành
phần tình thái và một câu hỏi tu từ để bàn về nghệ thuật miêu t ả nhân v ật
của Nguyễn Du trong đoạn trích “Chị em Thúy Kiều” (gạch chân thành phần
tình thái và câu hỏi tu từ).
Phần II (4 điểm):
“Ông lại nghĩ về cái làng của ông, lại nghĩ đến những ngày cùng làm
việc với an hem. Ồ, sao mà độ ấy vui thế. Ông thấy mình như trẻ ra. Cũng
hát hỏng, bông phèng, cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày. Trong lòng ông
lão lại thấy náo nức hẳn lên. Ông lại muốn về làng, lại muốn đ ược cùng an
hem đào đường, đắp ụ, xẻ hào, khuân đá…”
(Làng, Kim Lân, Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục
2014).
1. Hãy nêu ngắn gọn những hiểu biết của em về tác giả Kim Lân.
2. Việc tác giả sử dụng điệp từ “lại” trong đoạn trích trên nhằm mục đích
gì? Chỉ ra thành phần biệt lập trong đoạn trích và cho biết câu “Cũng hát

hỏng, bông phèng, cũng đào, cũng cuốc mê man suốt ngày” là kiểu câu gì?
(Phân loại theo cấu trúc ngữ pháp).
3. Nhân vật ông Hai trong tác phẩm khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc đã vô
cùng xấu hổ, tủi nhục. Đó là nỗi xấu hổ của một con người có lòng tự trọng,
có nhân cách. Bằng hiểu biết xã hội của mình, em hãy trình bày suy nghĩ về
vai trò của sự tự xấu hổ trong việc hoàn thiện nhân cách của mỗi con người
bằng một đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi.
--- HẾT ---
2020-09-27 23:29:09