Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề thi 2 hóa lớp 8

054393fe17a56a4ed1bd9d9658647c5f
Gửi bởi: Võ Nguyễn Gia Khánh vào ngày 2016-11-24 08:27:06 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 333 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trường THCS Trần PhúHọ và tên: ………………Lớp: 8C… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ IINĂM HỌC 2014 2015Môn: Hóa Học 8Thời gian: 45 Giám thị Số pháchGiám thị 2……………………………………………………………………………………………………………………Điểm Giám khảo Giám khảo Số pháchI. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)Khoanh tròn một trong các chữ cái A, B, hoặc trước các kết quả đúng.1. Hidro được dùng đểA. nạp vào khí cầu B. duy trì sự cháy C. đốt cháy nhiên liệu D. sản xuất gang thép 2. Độ tan kí hiệu là A. B. C. D. V.3. Phản ứng phân huỷ là phản ứng hoá học trong đó …….. chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.A. một B. hai chất trở lên C. nhiều D. một hay nhiều4. Chất bị hòa tan trong dung môi được gọi là:A. dung dịch B. chất tan C. dung môi D. dung dịch bão hoà5. Bazơ nào sau đây tan được trong nước ở?A. Mg(OH)2 B. Fe(OH)2 C. KOH D. Cu(OH)26. Để thu khí bằng cách đẩy không khí, ta cần đặt ống nghiệm thu thẳng đứng miệng hướng xuống. cóCTHH là: A. H2 B. O2 C. NH3 D. CO7. một nhiệt độ xác định, dung dịch ... là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan.A. bão hòa B. chưa bão hòa C. dung môi D. chất tan 8. Phản ứng hoá học trong đó một chất sinh ra từ hai hay nhiều chất ban đầu được gọi là A. phản ứng phân huỷ B. phản ứng oxi hóa khử C. phản ứng thế D. phản ứng hóa hợp.9. Có PTHH 2A 2H2 2AOH H2 trong đó tự chảy ra và bốc cháy khi trên tờ giấy lọc đã thấm nước. Vậy là đơn chất nào?A. Na B. Cu C. Fe D. 10. Dung dịch axit làm quỳ tím thay đổi màu như thế nào?A. Quỳ tím hoá vàng B. Quỳ tím hoá xanh C. Quỳ tím hoá đen D. Quỳ tím hoá đỏ 11. ... là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.A. Dung dịch B. Dung môiC. Độ tan D. Chất tan 12. Khí ... cần cho sự hô hấp của người và động vật.A. hiđro B. oxi C. cacbon đioxit D. cloII. LUẬN điểm )Câu 1: (2 điểm) Thế nào là nồng độ phần trăm của dung dịch? Viết công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch.Câu 2: (1,5 điểm) Viết PTHH ghi rõ điều kiện (nếu có) để hoàn thành chuỗi phản ứng sau: KMnO4 )1( O2 )2( SO2 )3( H2 SO3Câu 3: (1,5 điểm) Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết chất lỏng đựng trong lọ riêng biệt mất nhãn sau: HCl, K2 SO4 NaOH.Câu 4: (1 điểm Hãy trình bày cách pha chế 71 dung dịch Na2 SO4 10%? Câu 5: (1 điểm) Cho 2,4 magie tác dụng với 109,5 dung dịch axit clohidric 10%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng. Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: Na: 23; O: 16; H: 1; Mg: 24; S: 32; Cl: 35,5................................... ........Hết.............................................Bài làm:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.