Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề tham khảo thptqg 2019 môn toán (đề số 12)

37343139636238363663653031333463376334393366636137323063663262366332643866306166633239336462326666613433373466343533666463306332
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 03:28 AM ngày 13-01-2020 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 239 | Lượt Download: 1 | File size: 1.370624 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: Lịch sử và địa lí – Lớp 5
I.

Phân môn Lịch sử:

Mạch nội dung
kiến thức, kĩ năng
1. Đường Trường
Sơn.

Mức 1
Nhận biết

Số câu,
số điểm TN
KQ

TN
KQ

TL

Số
điểm

TN
KQ

TL

TN
KQ

TL

1,5

3. Hoàn thành thống
nhất đất nước

Số câu

Số
điểm

TL

Tổng

1

Số câu 1
0,5

Số
điểm

Tổng

TN
KQ

TL

Số câu

2. Chiến thắng Điện
Biên
Phủ
trên
không

4. Xây dựng nhà
máy thủy điện Hòa
bình

Mức 4
Mức 3
Vận dụng Vận dụng cao

Mức 2
Thông hiểu

1

1

0,5

1

Số câu

1

1

Số
điểm

0,5

1

Số câu

2

`1

1

1

1

Số
điểm

1

0,5

1

1,5

1

II.

Phân môn Địa lí:

Mạch nội dung
kiến thức, kĩ năng
1. Các nước láng
giềng của Việt Nam

2. Châu Âu

3. Châu Mỹ

4. Các Đại dương
trên thế giới

Tổng

Mức 1
Nhận biết

Số câu,
số điểm TN
KQ

TL

Mức 2
Thông hiểu
TN
KQ

TL

Mức 4
Mức 3
Vận dụng Vận dụng cao
TN
KQ

TL

TN
KQ

TL

Tổng
TN
KQ

TL

Số câu

1

1

Số
điểm

0,5

1,5

Số câu

1

Số
điểm

1

Số câu

1

1

Số
điểm

0,5

1

Số câu

1

Số
điểm

0,5

Số câu

1

1

1

1

Số
điểm

0,5

0,5

0,5

1

1
1

1
1,5

Điểm

Nhận xét của giáo viên
......................................................................................................

GV chấm
(Ký, ghi rõ họ tên)

......................................................................................................
......................................................................................................

PHẦN I: LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Đánh dấu x vào

trước ý đúng.

1.1. Ngày 25 - 4 - 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta vì:
A. Ngày đẹp trời, cờ hoa rực rỡ, có nhiều cuộc vui, hấp dẫn
B. Ngày đất nước độc lập, tự do
C. Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước
1.2. Nhà máy thủy điện Hòa Bình chính thức khởi công xây dựng vào ngày:
A. 30 - 12 - 1988
B. 6 - 11 – 1979
C. 4 - 4 – 1994
Câu 2: (0,5 điểm) Vì sao lại gọi chiến thắng của quân dân Hà Nội và các thành phố khác
ở miền Bắc nước ta trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng “Điện Biên Phủ
trên không”?
A. Vì diễn ra trên bầu trời Điện Biên Phủ
B. Vì diễn ra trên đường Điện Biên Phủ ở Thủ đô Hà Nội
C. Vì tầm vóc và ý nghĩa của chiến thắng này cũng tương tự như chiến thắng Điện Biên Phủ
năm 1954
D. Vì cả ba lí do trên
Câu 3: (1 điểm) Điền tiếp vào chỗ trống cho hoàn chỉnh nội dung cần ghi nhớ.
Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) quyết định:
1. Tên nước là: ............................................................................................................................................
2. Quốc kì là: ...............................................................................................................................................
3. Quốc ca là: ..............................................................................................................................................
4. Thủ đô là: ................................................................................................................................................
5. Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là: ..................................................................................
Câu 4: (1,5 điểm) Em hãy điền các con số hoặc từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm (...) để
hoàn chỉnh nội dung viết về quá trình xây dựng đường Trường Sơn trong thời kì kháng
chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta:
Ngày .................... Trung ương Đảng ................................ mở đường Trường Sơn. Đây là
con đường để miền Bắc ...................... sức người, ............................, ......................... cho
chiến trường, góp phần to lớn vào sự nghiệp ................................... miền Nam.

Câu 5: (1điểm) Em hãy nêu vai trò to lớn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình đối với công
cuộc xây dựng đất nước?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

PHẦN II: ĐỊA LÍ (5 điểm)
Câu 1: (0,5 điểm) Địa hình châu Mĩ từ phía tây sang phía đông lần lượt là:
A. Núi cao, đồng bằng lớn, hoang mạc
B. Núi cao, đồng bằng lớn, hoang mạc
C. Núi cao, đồng bằng lớn, núi thấp và cao nguyên

Câu 2: (0,5 điểm) Đại dương có diện tích lớn nhất là:
A. Ấn Độ Dương

C. Đại Tây Dương

B. Bắc Băng Dương

D. Thái Bình Dương

Câu 3: (1 điểm) Ghi vào ô
chữ Đ trước ý đúng, chữ S trước ý sai.
A. Hoa Kì nằm ở Trung Mĩ
B. Oa-sinh-tơn là thủ đô của Hoa Kì
C. Hoa Kì có diện tích lớn thứ ba và số dân đứng thứ tư thế giới
D. Hoa Kì giáp với nước Ca-na-đa và Mê-hi-cô
Câu 4: (0,5 điểm) Điền tên thủ đô tương ứng với mỗi nước vào bảng sau:
Tên nước

Tên thủ đô

1. Lào
2. Trung Quốc
Câu 5: (1 điểm) Điền từ ngữ thích hợp nói về châu Âu vào chỗ chấm (...):
Châu Âu nằm ở phía ................................. châu Á, có khí hậu ................................. Đa
số dân cư châu Âu là người ............................................. Nhiều nước châu Âu có nền kinh
tế ...................................................
Câu 6: (1,5 điểm) Nêu sự khác nhau cơ bản về địa hình của hai nước: Lào và Cam-puchia.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ
Lớp 5 – Năm học 2019 – 2020
PHẦN I: LỊCH SỬ
Câu 1: (1 điểm)

Ý 1 Đánh x vào C
Ý 2 Đánh x vào B
Câu 2: (0,5 điểm) Khoanh vào C
Câu 3: (1 điểm) Điền đúng 1-2 ý được 0,25 điểm; đúng 3 ý được 0,5 điểm; đúng 4 ý được 0,75
điểm; đúng 5 ý được 1 điểm
1. Tên nước là: Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
2. Quốc kì là: Lá cờ đỏ sao vàng
3. Quốc ca là: Bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao
4. Thủ đô là: Hà Nội
5. Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là: Thành phố Hồ Chí Minh
Câu 4: (1,5 điểm). Mỗi ý đúng ghi 0,5 điểm
Thứ tự điền lần lượt là: 19-5-1959; quyết định; chi viện; vũ khí; lương thực; giải phóng
Câu 5: (1điểm) Học sinh nêu được các ý:
-

Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân

-

Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ

-

Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc

-

Tạo điều kiện cho việc phát triển giao thông đường thủy
Nêu đúng mỗi ý - 0,25 điểm

PHẦN II: ĐỊA LÍ
Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào ý C
Câu 2: (0,5 điểm) Khoanh vào ý D
Câu 3: (1,0 điểm) Học sinh điền: Đ: ý B, D; S: ý A, C
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
Câu 4: (0,5 điểm) HS nêu được:
- Lào: thủ đô Viêng Chăn – 0,25 điểm
- Trung Quốc: thủ đô Bắc Kinh – 0,25 điểm
Câu 5: (1 điểm) HS điền được: tây; ôn hòa; da trắng; phát triển
Thiếu hoặc sai mỗi ý trừ 0,25 điểm
Câu 6: (1,5 điểm) Học sinh nêu được:
Lào
Cam – pu - chia
Không giáp biển
Giáp biển
Địa hình phần lớn là núi và cao nguyên
Địa hình chủ yếu là đồng bằng dạng lòng chảo
Thiếu 1 ý trừ 0,5 điểm