Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi vào lớp 6 của trung tâm Tân Mai - đề số 1, môn Toán

c997176053334b751a5638ca31f08f96
Gửi bởi: Hà Thùy Dương vào ngày 2018-05-11 14:19:15 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi vào Trung Tâm Luyện Thi VIP -------------- Đề số Họ tên và chữ ký giám thị: Giám thị …………………………. Giám thị …………………………. ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP MÔN: Toán (Thời gian làm bài: 45 phút) --------------------------------------------------------- Họ và tên thí sinh ………………………………. Ngày sinh …………………………..……………. Học sinh trường Tiểu học ……………………..… Số báo danh Phòng thi …...... Số phách: PHẦN I: Học sinh chỉ viết đáp số vào trống bên phải (mỗi câu điểm) Câu1: Tìm số tự nhiên sao cho: Câu 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc: Câu 3: Tính nhanh giá trị biểu thức sau: Câu 4: Tìm một số tự nhiên biết rằng số đó chia dư 2, chia cho dư và hiệu của các thương bằng 8. Câu 5: Tổng của số là 1996. Số thứ hơn tổng của hai số kia là 56. Nếu bớt số thứ hai đi 42 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Tìm ba số đó? Câu 6: Cho số có trung bình cộng 21. Tìm ba số biết rằng số thứ ba gấp lần số thứ hai, số thứ hai gấp lần số thứ nhất. Câu 7: Hai thùng có tất cả 120 lít dầu. Đổ từ thùng sang thùng số lít dầu bằng số dầu thùng 2. Sau đó đổ từ thùng sang thùng số lít dầu bằng số dầu đang thùng thì số dầu hai thùng bằng nhau. Tính số lít dầu mỗi thùng lúc đầu. Câu 8: Một người đi tô từ đến với vận tốc 40km/giờ, từ về bằng xe máy với vận tốc 30km/giờ, sau đó đi xe đạp từ đến với vận tốc 15km/giờ. Tính vận tốc trung bình của người đó trong cả quá trình đi. Câu 9: Một vườn cây ăn quả có số hàng cây bằng số cây mỗi hàng.Có người ngắm vườn cây và ước tính số cây trong vườn là số có ba chữ số có hàng đơn vị là 7. Hỏi người đó ước tính số cây đúng hay sai?http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi vào Câu 10: Xuân có 36 hình lập phương cạnh là cm. Xuân dùng một số hình lập phương để xếp thành một hình lập phương có thể tích lớn nhất. Tính diện tích toàn phần hình lập phương lớn. Thí sinh không viết vào phần này! PHẦN II: Học sinh phải trình bày bài giải (mỗi câu 2,5 điểm) Câu 1: Bạn Xuân mua sách Toán và Văn hết 61.500 đồng, bạn Hạ mua sách Toán và Văn hết 60.000 đồng. Biết mỗi quyển sách Toán giá 7.500 đồng, sách Văn giá 6.000 đồng và số sách Toán của bạn này bằng số sách Văn của bạn kia. Hỏi bạn Xuân mua bao nhiêu sách Toán và bao nhiêu sách Văn? Bài giải ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Câu 2: Cho tam giác ABC có diện tích 160cm2, là điểm chính giữa của cạnh AB. Trên cạnh AC lấy điểm sao cho AN 41AC. Tính diện tích tam giác AMN? Bài giải ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................http://baigiangtoanhoc.com Tuyển tập đề thi vào ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................
2020-09-27 07:27:51