Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 12 có đáp án (11)

78e1c46013b1ff3b3d02e063df0de38c
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-08 21:35:31 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 263 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trường THPT Hai Bà Trưng ĐỀ Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ VănPhần I: Đọc hiểu: (3.0 điểm)Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: Khi 2, tôi th ng nghe các bác khen anh nào thi ng câu ườ ộr bi t: Th ng A, th ng là cái “trán” xóm tôi y. Tôi nh năm đó làng ảm có ng thi Y, ng đi ba môn Toán, Hóa, Sinh cao và ườ ấđ sang Hungary du c. Anh tr thành cái trán nh nhi nh ượ ượ ủc làng. Nh huy tho i. năm li đi đâu cũng nghe nh c, nghe .ả ểR làng có nhi ng c. Có năm truy hình còn làm ườ ộphóng làng quê có sinh thi cao. Nói theo ấcách các bác là làng tôi gi đi đâu cũng toàn th nh ng trán là trán.ủ ng nhi nên và tri th th đã th ng xuyên đánh ng Ướ ườ ượ ồv t. Cũng nh các bác tôi quy “cái trán”, xem nó là bi ểt ng thông minh sáng láng, hành t. lên tôi nh ra đó là ượ ậc mong khi th kín, khi nh ng luôn mãnh li th nh ng ng nhướ ườ ưbác tôi. Đi và là i, là ph giá, là tiêu nhi th ệc dòng xóm, làng, huy n,…ủ Đi đó vô tình gây ép ngày càng ng lên nhi th trò làng tôi.ề lên đi xa, nhi i, nhi ng i, tôi nh ra có nhi ng ch ườ ườ ưt ng vinh danh là “cái trán” khu ph xóm làng, ng ng nh ng ượ ưh ng vô cùng nh phúc. đóng góp nhi cho cu ng ng giàu có và ựr yêu lao ng. ng tr ng cây nh năm bán ra th tr ng thu hàng ườ ườ ềtrăm ng. ng ch …th di ng ngh nhân, cũng ng xuôi ườ ượÂu đi trình di nhi kỳ nh ng kèm tài tr anh th ven ộcon sông Ph làm nh ng chi ng chim và bán giá ngang chi xe ượ ếh trung. làm nh ng đi đó ng đam mê, và đam mê bù ạcho chính cho cu ng nh ng ng xung quanh.ọ ườ mùa thi đã ng ph sáng cu cu ng và xe. Thí ườ ườsinh và ng nhà ng. sau kỳ thi, có nh ng nh u, nh ườ ầth ng tâm. Cu ng không ch có là nh phúc. Cũng nh thành ươ ạkhông ch có con ng là đi và đi thi. Tr ng thi ch là ganh đua ch látỉ ườ ườ ốch không th ch cho cùng đam mê ng i. Chính vì th mà báo Hoa ườ ếH Trò luôn khuyên “Hãy gi cho mình ni đam mê khác bi t”.ọ ệ( Đủ chỗ cho đam mê khác biệt, Bay xuyên những tầng mây Hà Nhân, NXB Văn c, tr.188)ọCâu 1: (0.5 điểm) Nêu ph ng th bi chính văn n.ươ ảCâu 2: (0.5 đi m)ể Theo tác gi văn n, đi gì đã “ả gây ép ngày càng ng lênứ ềnhi th tròề ”?Câu 3: (1.0 đi m)ể Hãy gi thích nghĩa câu nói: “ả Tr ng thi ch là ganh đua ườ ơch lát ch không th ch cho cùng đam mê ng iố ườ ”?Câu 4:(1.0 đi m)ể Theo anh (ch ), tâm lý coiị “Đi và là i, là ờph giá, là tiêu nhi th dòng xóm, làng, huy n,ẩ ệ…” có nh ng nh th nào cá nhân và toàn xã i?ả ưở ộPh nầ II: Làm văn: (7.0 đi m)ểCâu 1: (2.0 đi m)ểHãy vi đo văn (kho ng 200 ch bày ki em thông đi trong ệvăn n: “ả Hãy gi cho mình ni đam mê khác bi tữ ”.Câu 2: (5.0 đi m)ểKhi ta lên đã có iớ ướ có trong nh ng cái “ngày ngày a…” th ng hay kấ ướ ườ mi ng tr bây gi bà ănấ ướ lên khi dân mình bi tr ng tre mà đánh gi cấ ướ Tóc thì sau uẹ Cha th ng nhau ng ng cay mu nẹ ươ Cái kèo, cái thành tênộ ph ng hai ng xay, giã, gi n, sàngạ ươ có ngày đó…ấ ướ là anh tr ngấ ườ là em mướ là ta hò nấ ướ là em đánh chi khăn trong nh th mấ ướ ầĐ là “con chim ph ng hoàng bay hòn núi c”ấ ượ là “con cá ng ông móng bi kh i”ướ ướ Th gian ng ngờ ẵKhông gian mênh môngĐ là dân mình đoàn ….”ấ ướ ụ(Đ c, trích Tr ng ca ng khát ng,ấ ướ ườ ườ SGK Ng văn 12ữ I, NXB Giáo ậd c, năm 2008, trang 118)ụ Hãy trình bày nh anh (ch đo th trên. Qua đó, hãy lý gi vì sao khiả ảnh xét Nguy Khoa Đi có ki cho ng: “ậ Th ông ếh pợ gi xúc ng nàn và suy sâu ngữ …”. (Sách giáo khoa Ng văn 12ữ I, ậNXB Giáo c, năm 2008, trang 118)ụĐÁP ÁN 1ỀPhần I: Đọc hiểu (3.0 điểm)Câu 1:(0.5 đi m)ể Ph ng th bi chính văn n: ngh lu n.ươ ậCâu 2: (0.5 đi m)ể Theo tác gi văn n, đi đã “ả gây ép ngày càng ng lên ềnhi th tròề ”:– Nhi th tr đã hành xu c, cao, có nhi i, thành ướ ạtrong cu ng.ộ ố– Quan ni đi và là i, là ph giá, là tiêu nhi thệ ếh dòng xóm, làng, huy n,…ệ ệCâu 3: (1.0 đi m)ể sinh gi thích nghĩa câu nói: (1.0 đi m)ọ ể+ “tr ng thi ch là iườ ganh đua trong ch látố ”: các cu thi ch mang giá tr nh ấth i, th đi m, dung nào đó trong quãng dài ấc con ng i.ủ ườ+ đam mê cùngậ ”: ni yêu thích th sâu c, mãnh li lĩnh ựnào đó.+ nghĩa chung: tr ng thi là con ng th hi kh năng mình trong ườ ườ ộth đi nh nh. Nh ng cu thi không ph là con ng có th ng iờ ườ ớt cùng đam mê mình, ni yêu thích và kh năng mình, không ủnên coi thi là đích cu cùng.ử ốCâu 4:(1.0 đi m)ể Tâm lý coi “Đi và là i, là ph giá, là ụtiêu nhi th dòng xóm, làng, huy n,…”ủ có nh ng ưở ấl cá nhân và toàn xã i:ớ ộ– Tích c:ự+ Suy nghĩ này nên ng nh cá nhân ph hành, t.ạ ạ+ Suy nghĩ này khi xã càng coi tr ng tri th c, quan tâm và sàng cho ưvi c.ệ ọ– Tiêu c:ự+ Làm sinh ng coi tr ng ng p, danh ti ng, ch theo nh ng giá tr hình ưở ịth c, không coi tr ng đích th c.ứ ự+ sinh nh ng hi ng tiêu c: làm ng gi tìm cách gian trong thi ượ ậc t,…ử ạ+ Khi không th đáp ng kỳ ng gia đình t, nhi ng tr tu ườ ổđã tìm cái ch t,…ế ếPh nầ II: Làm văn: (7.0 đi m)ểCâu 1: (2.0 đi m)ể* hình th c:ề sinh vi thành đo văn kho ng 200 ch di ch ạl c, rõ ràng, không chính ng pháp,…ạ ữ* dung:ề sinh có th tham kh sau đây:ể ốGi thích:ả “đam mê khác bi t” là ni đam mê riêng, đáo, không trùng ớng khác. Câu nói khuyên nh ng ng tr tu ph tìm ki ni đam mê ườ ườ ềriêng thân mình.ủ ảBình lu n:ậ Hãy gi cho mình ni đam mê khác bi tữ vì:+ Ni đam mê đó mang ng cho cu ng, nên ng nh ẽđ chúng ta qua khó khăn, thách th c, bi thành hi th c.ể ượ ướ ự+ Khi gi ni đam mê khác bi t, con ng trung toàn trí c, không ượ ườ ựng ng sáng o, ra nh ng con ng nh cao ngh nghi p.ừ ườ ệ+ Đam mê khác bi giúp kh ng nh kh năng mình, ng hi cho cu ộđ i, nên riêng và truy ng cho ng i.ờ ườM ng :ở ề– Trong th nhi ng đang ng cách phù phi m, t, không bi ườ ếmình đam mê đi gì, ho có đam mê nh ng không can và kiên trì theo ểđu i.ổ– Tìm ki và ng đam mê không ph là dàng, đòi cá nhân ph ảquy tâm cao trung trí tu công c, dũng qua chính mình và ượth thách hoàn nh.ử ảBài c:ọ– ph tìm ki cho mình ni đam mê th nghĩa trong cu ng.ầ ố– đã tìm th ph có quy tâm theo đi mình đam mê.ế ềCâu 2: (5.0 đi m)ểM bài:ở Gi thi nhà th Nguy Khoa Đi m, tác ph Tr ng caớ ườ ng ườkhát ngọ và nghĩa đo trích.ủ ạThân bài:– nh đo th :ả Hình ng nh trên nhi bình di n:ượ ướ ượ ệvăn hóa, lý, ch .ị ử+ ph ng di văn hóa, hi di trong nh ng giá tr văn hóa dân gian ươ ướ ịbình gũi cá nhân lúc th (trong ca dao, tích, truy thuy t, ếtrong nh ng hình nh th ng,…).ữ ườ+ ph ng di lý, là không gian bó con ng lúc ươ ướ ườ ấth cho tu tr ng thành, là không gian nh ng ni tu th tìnhơ ưở ủyêu đôi a,… ng n, là không gian bao la núi, sông, ng bi ướ ươđ p, phong phú,…ẹ+ góc nhìn ch tr ng thành trong th gian ng ng, nh ngỞ ướ ưở ữhuy tho i, truy thuy hình thành dân Vi t,…ề ệ*Đo trích th hi nh ng suy ng sâu Nguy Khoa Đi ềĐ c. Hình ng th hi ng th th do, linh ho ướ ượ ướ ượ ớch li thi ca kho tàng văn hóa, văn dân gian, góp ph kh ng nh ượ ịt ng Nhân dân, Ca dao th tho i,….ư ưở ướ ướ ạ– Gi thích nh xét Nguy Khoa Đi m:ả th Nguy Khoa ễĐi nên hai xúc ng nàn và suy sâu ng.ề ượ ắ+ Đo th tr xu phát tình ng nàn, tình yêu sâu ướ ướ ậtrong tâm nhà th Tình yêu đó th hi trong bó tha thi nh ng giá tr ịvăn hóa, khung nh thiên nhiên cũng nh ch dân c.ả ộ+ Đo th là tinh tâm huy t, nh ng suy nghĩ, tìm tòi khám phá nhà ủth hình ng trong th Nguy Khoa Đi gi th ng, ượ ướ ườ ắbó con ng lúc sinh ra tu tr ng thành.ớ ườ ưở+ nh ng suy ng hình ng c, tác gi giúp ng nh rõ ượ ướ ườ ậràng, sâu ng không ph là khái ni cao siêu, xa mà ướ ướvô cùng gũi, hi di trong cu ng th ng cá nhân. ướ ườ ỗT suy ng đó, nh th trách nhi cá nhân cách ướ ột nhiên.ựĐỀ Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ Văn Phần I: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm) Đọc văn bản thực hiện các yêu cầu Tôi có đọc bài phỏng vấn Ngô Thị Giáng Uyên, tác giả cuốn sách được nhiều bạn trẻ yêu thích “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương”. Trong đó cô kể rằng khi đi xin việc công ti Unilever, có người hỏi nếu tuyển vào không làm marketing mà làm sales thì có đồng không. Uyên nói có. Nhà tuyển dụng rất ngạc nhiên bởi hầu hết những người được hỏi câu này đều trả lời không. “Tại sao phỏng vấn marketing mà lại làm sales ?”. Uyên trả lời: “Tại vì tôi biết, nếu làm sales một thời gian thì bộ phận marketing sẽ muốn đưa tôi qua đó, nhưng đã quá muộn vì sales không đồng cho tôi đi.” Chi tiết này khiến tôi nhớ đến câu chuyện về diễn viên Trần Hiểu Húc. Khi đó cô đến xin thử vai Lâm Đại Ngọc, đạo diễn Vương Phù Lâm đã đề nghị cô đóng vai khác. Hiểu Húc lắc đầu “Tôi chính là Lâm Đại Ngọc, nếu ông để tôi đóng vai khác, khán giả sẽ nói rằng Lâm Đại Ngọc đang đóng vai một người khác.” Đâu là điều giống nhau giữa họ? Đó chính là sự tự tin. Và tôi cho rằng, họ thành công là vì họ tự tin. Có thể bạn sẽ nói: “Họ tự tin là điều dễ hiểu. Vì họ tài năng, thông minh, xinh đẹp. Còn tôi, tôi đâu có gì để mà tự tin” Tôi không cho là vậy. Lòng tự tin thực sự không bắt đầu từ gia thế, tài năng, dung mạo… mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, từ sự hiểu mình. Biết mình có nghĩa là biết điều này: Dù bạn là ai thì bạn cũng luôn có trong mình những giá trị nhất định. (Theo Ph Ân –ạ uế biết trăm năm là hữu hạn NXB Nhà văn, ộ2012) Câu 1: Văn trên ng ph ng th bi nào là chính ?.ả ươ ạCâu 2: Xác nh dung chính mà văn p.ị ậCâu 3: sao tác gi cho ngạ Lòng tự tin thực sự không bắt đầu từ gia thế, tài năng, dung mạo… mà nó bắt đầu từ bên trong bạn, từ sự hiểu mình ?Câu 4: Rút ra thông đi cho thân.ệ Phần II LÀM VĂN (7.0 điểm)Câu 1: (2.0 điểm)Vi đo văn (kho ng 200 ch trình bày suy nghĩ anh/ch :ế Lòng tinựCâu 2: (5.0 điểm) nh anh/ch hai đo th sau:ả rác biên ng vi xả ươ Chi tr ng đi ch ng ti xanhế ườ Áo bào thay chi anh tế Sông Mã lên khúc hànhầ Trích Tây Ti –Quang Dũng)ế Em em là máu ng mìnhơ ướ ươ Ph bi bó và san sả Ph bi hóa thân cho dáng hình sả Làm nên muôn iấ ướ Trích c- Nguy Khoa Đi m)ấ ướ ềĐÁP ÁN 2ỀPh I: HI Uầ ỂCâu 1: Ngh lu (0.5 đi m)ị ểCâu Bàn lòng tin (0.75 đi m)ề ểCâu Lòng tin xu phát bên trong, hi mình: Bi th tr ng… ườb thân phát huy thành công trong công vi c, cu ng; bi mình có nh ng ữh ch khuy đi có ng kh ph tr thành ng hoàn thi n, ng có ướ ườ ốích (0.75 đi m)ểCâu HS ch ra thông đi ng nghĩa nh thân cách ng n, ọthuy ph (1.0 đi m)ế ểPh II: LÀM VĂNầCâu 2.0 đi mể1. kĩ năngề– HS bi tri khai trong đo văn ng n, dung ng kho ng 200 chế ượ ữ– các ngh lu n: gi thích bàn lu rút ra bài ướ ọnh th và hành ng.ậ ộ2. ki th cề ứ1 Gi thích đả ề– tin: tin vào thân ả2 Bàn lu đậ ề– Lòng tin là ph ch con ng i. Khi có lòng tin con ng dự ườ ườ ễg hái thành công trong cu ngặ ố– Bi hi lòng tin: luôn tin ng vào thân, ch ng tr tình ưở ướ ọhu ng, không làm th tr nh ng khuy đi thân, kh ướ ắph đi tr thành ng hoàn thi nụ ườ ệ– ng: tin không ng nghĩa cao, iở ạ– Phê phán nh ng ng ng ti, không nh th giá tr thân ườ ả3 Bài nh th c, hành ngọ ộ– Luôn quan, vui tin ng mình có nh ng giá tr cóạ ẵ– Ph u, không ng ng tr nh ng khó khăn, th luôn tin trong ướ ựcu ng ốCâu 5.0 đi mểV kĩ năngề– văn n, có kĩ năng ngh lu bài th đo th .ả ơ– Trình bày ch, ít sai sót chính dùng câuạ ừ– Hành văn trôi ch y, ch c, vi đúng ng, khuy khích bài vi có tính sáng ướ ết oạV ki th cề ứ1 Gi thi tác gi tác ph m, đo th .ớ ơ2.C nh đo th :ả ơ2.1 Đo th trong bài th Tây Ti n.ạ ế-N dung:ộ+V hi sinh: bi th ng nh ng không bi yẻ ươ ụ+V lí ng: ra đi không ti tu thanh xuân, dâng hi mình cho ưở ổqu c.ố-Ngh thu t:ệ ậ+Bút pháp lãng và thi .ạ ử+Gi ng đi xót xa hào hùng trang tr ng, bi tráng.ọ ọ+S ng Hán Vi thái kính, trang nghiêm.ử ổ2.2 Đo th trong ph trích cạ ướ-N dung:ộ+Đ trong cu ng ng i.ấ ướ ườ+Nh nh trách nhi quê ng, qu cắ ươ ố-Ngh thu t:ệ ậ+Th th do co du linh ho t.ể ạ+Đo th mang tính chính lu di ng hình th tho i.ạ ượ ạ+Hình th vi hoa tăng tôn kính thiêng liêng.ứ ướ ự2.3 So sánh *T ng ng:ươ ồ-T ng hai đo th là ng ng cao p: hi dâng tu tr cho non ưở ưở ẻsông c.ấ ướ*Khác bi t:ệ-Tây Ti ra trong kháng chi ch ng Pháp; Ph trích hoàn thành trongế ướcu kháng chi ch ng Mĩ (chi ph xúc và giá tr dung)ộ ộ-Đo th TT vi ng th th th ngôn mang âm ng hào hùng, bi tráng; ượ ưởđo th trong ph trích vi ng th do, gi ng đi tâm tình tha thi t.ạ ướ ế2.4 Đánh giá:
2020-09-28 06:01:51