Đề luyện thi HSG môn ngữ văn 12

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-09-08 21:20:34 || Kiểu file: PDF

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2016 Môn: NGỮ VĂN Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 06/01/2016 Câu (8,0 điểm) Suy nghĩ của anh/ chị về kiến của Oliver Wendell Holmes: “Điều quan trọng không phải là chúng ta có được vị trí nào trong cuộc đời, mà là đích đến cuối cùng của chúng ta đâu”1. Câu (12,0 điểm) Marcel Proust quan niệm: “Thế giới được tạo lập không phải một lần, mà mỗi lần người nghệ sĩ độc đáo xuất hiện thì lại một lần thế giới được tạo lập”2. Tô Hoài cho rằng: “Mỗi trang văn đều soi bóng thời đại mà nó ra đời”3. Bằng trải nghiệm văn học của bản thân, anh/ chị hãy bình luận những nhận định trên. -------------------------HẾT--------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. ___________________________ 1Dẫn theo Michael J. Ritt. Jr., Chìa khóa tư duy tích cực, NXB Trẻ, 2009, tr. 158. 2Dẫn theo Ngữ văn 12, Tập I, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr. 180. 3Dẫn theo Ngữ văn 12, Tập I, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, tr. 181.