đề kiểm tra vật lý lớp 7

Gửi bởi: Thảo Phương vào ngày 2016-10-19 19:17:08 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Trường THCS Mỹ Hưng BÀI KIỂM TRAHọ và tên :............................................ Môn Vật Lí Lớp: ................ Thời gian: 45 phút.Điểm Nhận xét của giáo viênĐỀ BÀI:I. Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống: Cọ xát, trung hoà về điện, hút, đẩy, điện tích dương, điện tích âm, dương, âm, một hạt nhân, nhiều hạt nhân, một êlectrôn, các êlectrôn, hút nhau, đẩy nhau- để điền vào chỗ trống trong các câu sau: Câu (3 điểm): Có thể làm nhiễm điện cho vật bằng cách………………. Vật bị nhiễm điện có khả năng………..các vật khác. Trong tự nhiên có hai loại ……………. là………………và ………………….Các vật nhiễm điện cùng loại thì………………khác loại thì…………….….Nguyên tử gồm………………..mang điện ……………..và ………………..mang điện ……………….chuyển động xung quanh. Bình thường nguyên tử ……….…………………………..............................................II. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: Câu đi ểm Hai quả cầu bằng nhựa, có cùng kích thước, nhiễm điện cùng loại như nhau. Giữa chúng có lực tác dụng như thế nào trong số các khả năng sau: A. Hút nhau; B. Đẩy nhau; C. Không có lực tác dụng. D. Có lúc hút nhau, có lúc đẩy nhau. Câu đi ểm Có vật như sau: mảnh sứ; mảnh nilông; mảnh nhựa; mảnh tôn và một mảnh nhôm. Câu kết luận nào sau đây là đúng:A Cả mảnh đều là vật cách điện.B Mảnh nhựa, mảnh sứ, mảnh tôn là các vật cách điện.C Mảnh nilông, mảnh sứ, mảnh tôn là các vật cách điện.D Mảnh sứ, mảnh nilông, mảnh nhựa là các vật cách điện. Câu đi ểm Dòng điện trong các dụng cụ nào dưới đây, khi dụng cụ hoạt động bình thường, vừa có tác dụng nhiệt, vừa có tác dụng phát sáng: A. Nồi cơm điện. B. Ấm điện. C. Ra đi máy thu thanh). D. Điốt phát quang. E. Chuông điện. Câu đi ểm ): Câu phát biểu nào là đúng nhất trong số các phát biểu sau đây:A Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.B Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích dương dịch chuyển có hướng.C Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.D Dòng điện trong kim loại là dòng các điện tích âm dịch chuyển có hướng.III. Trả ời câu hỏi và làm bài ập Câu đi ểm Hãy ra dụng cụ đi ện hoạt ộng ựa vào:- Tác dụng nhi ệt của dòng đi ện .- Tác dụng phát sáng của dòng đi ện .- Tác dụng của dòng đi ện .- Tác dụng hoá học của dòng đi ện Câu (1 đi ểm ): Vẽ sơ mạch đi ện của ột bóng đèn pin và dùng mũi tên bi ểudi ễn chi ều dòng đi ện trong sơ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.