Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra toán lớp 2 mã đề 252

f3c63dfddce25e3e30be9cedf63a6ea1
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-24 17:58:21 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 342 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Huy (th xã, thành ph ): PHÚ TÂNệ ốTR NG TI CH VÀM ƯỜ ỢH và tên: ........................................................ọL p:..................................................................ớ KI TRA CU KÌ IỂ ỐNăm 2018 2019ọMôn: Chính tảNgày ki tra: .....................................................Th gian: 30 phútờ (không th gian phát ờđ )ềĐi mể Nh xét giáo viênậ ủ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................GV cho sinh vi bài chính Bông hoa Ni Vuiề ------ ------Ế1 Mã 252ềBông hoa Ni Vuiề- Em hãy hái thêm hai bông a. Chi bông cho em, vì trái tim nhânữ ộh em. bông cho vì và đã em thành cô béậ ộhi th o.