Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra Toán lớp 2 giữa kì 2 mã đề 4

e3529862fcff26b2215f36ba2410b134
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-17 13:54:19 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 250 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tên:………………………….Đ KI TRA GI KỲ MÔN: TOÁNỀ ỮPh I:ầHãy khoanh tròn vào ch tr câu tr đúng:ữ ướ ờ1. dm ..................A. 1cm B. 10 cm C. 100 cm D. 50 cm2. 28 .....................A. 24 B. 68 C. 22 D. 323. li sau 99 là:ố ủA. 97 B. 98 C. 99 D. 1004. 6kg 13 kg ...............kgA. 19kg B. 29 kg C. 18 kg D. 20 kg5. nh có hai ch là:ố ốA. 90 B. 100 C. 99 D. 896. hình ch nh có trong hình là:ố ẽA. B. C. D. 57. 3l 6l 4l ............lA. 13l B. 14l C. 5l D. 4l8. 87 22 ................A. 65 B. 56 C. 55 D. 66Ph II:ầ1. tính tính:ặ ồa. 36 36 b. 55 25 c. 17 28 d. 76 13……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….2. (2 đi m)ố ể3. hàng bu sáng bán 78 kg ng, bu chi bán nhi ượ ườ ượ ơbu sáng 13 kg ng. bu chi hàng đó bán bao nhiêu kilôgam ườ ượđ ng?ườ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….