Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CHƯƠNG 1 LỚP 12

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-01-14 04:46:26
Nội dung

Đề 1.Câu 1. Hàm số 23 9x x nghịch biến trên tập nào sau đây?a) b) ; -1) ( 3; ) c) 3; ) d) (-1;3)Câu 2. Hàm số 11xx  nghịch biến trên tập nào sau đây?a) b) ;-1) và (-1;+ ) c) ;1) và (1;+ ) d) \\\\ {-1; 1}Câu 3. Hàm số 22mxx m Với giá trị nào của thì hàm số trên luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.a) b) -2 c) -2 d) -2 2Câu 4: Tìm để hàm số 26 1) 2016y đồng biến trên khoảng 1 ; a. -13 b. [13; ) c. (13; ) d. (- ; 13).Câu Tìm giá trị của để hàm số 2120163y mx mx nghịch biến trên R. a. -1; 0) b. [-1; 0] c. ; -1) (0; ) d. ; -1] 0; +) Câu 6: Hàm số 33 2016x 2017y x có bao nhiêu điểm cực trịa. Có b. Có c. Có d. Không cóCâu Với giá trị nào của thì hàm số sin cosy x đạt cực đại tại điểm3x a. 3m b. 3m c. 6m d. 6mCâu 8. Điểm cực đại của hàm số 23 2x x là: a) =0 b) c) (0; 2) d) 2; 6)Câu 9. Hàm số 3 23 5x mx m đạt cực tiểu tại khia) b) -1 c) d) -3Câu 10. Hàm số 212 34y mx có cực tiểu và cực đại khi: a) b) c) d) 0Câu 11. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: 23 2y x trên đoạn [-4; 4] lần lượt là:a) 4; -6 b) 4; -18 c) 10; -2 d) 20; -2Câu 12: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 11xyx trên đoạn là :A. B. C. -10 D. 3Câu 13: Giá trị lớn nhất của hàm số 1mxym x trên đoạn là 13 khi nhậngiá trịA. B. C. -5 D. 2Câu 14. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: 33 2y trên nửa đoạn [0; ) lần lượt là:A. -2; -4 B. -2; C. -4; D; ; -4Câu 15. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số: 216y x lần lượt là:A. 4; -4 B. 42 C. 42 -4 D. 42 22Câu 16: Cho hàm số 23 2y x Chọn đáp án sai ?A. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu; B. Hàm số đạt cực tiểu tại =2;C. Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2) D. Điểm uốn của đồ thị hàm sốlà(1;0).Câu 17. Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng -2 làm đường tiệm cận: A. 121y xx  B. 22yx C. 11yx D. 52xyx Câu 18 Cho hàm số 12xyx Trong các câu sau, câu nào sai.A. 2limxy  B. 2limxy  C. TCĐ D. TCN y= Câu 19. Phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số 61xyx là: A. y= và B. x+2 và C. và D. -3 và 1Câu 20: Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số 3xyx có hệ số góc là:A. 33; 5yx x B. 35; 7yx x C. 33; 1yx x  D. KhácCâu 21: Giá trị để phương trình 2x 2x 0m có nghiệm phân biệtA. 1m B. 1m C. 0m 0m Câu 22: Đồ thị hàm số 11xyx có phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ =0 làA. 1y x B. 12y x C. 1y x D. 1y x Câu 23 Tìm để đường thẳng (d): mx 2m cắt đồ thị (C) của hàm số3 26 12 4y x tại ba điểm phân biệt A. 3m B. C. D. 1m Câu 24: Đường thẳng cắt đồ thị hàm số 33 2y x tại điểm phân biệtkhi :A. 4m B. C. 4m D. -2< 4Câu 25: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào   y’   A. 1323xxy B. 23 2y x C. 1323xxy D. 23 2y x Câu 26 th sau đây là hàm nào 21O 3­1 1­1 A. 133xxy B. 1323xxy C. 133xxy D. 1323xxyTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.