Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra TẬP LÀM VĂN lớp 2 giữa kì 2 mã đề 1

0003265a338d767e2015216e1d323f56
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-17 13:48:57 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

bài:ề Em hãy vi đo văn ng câu) nói con tế ậnuôi mà em thích, theo các câu đây :ự ướ- Em thích con nuôi nào nh ?ậ ấ- Con có gì ?ậ ẹ- Con có ích gì ?ậ ợ- Em yêu quý con đó nh th nào?ậ ếBài làmTL: sinh vi câu theo bài. Câu văn dùng tọ ượ ừđúng, không sai ng pháp. Ch vi rõ ràng, trình bày ch đi m.ữ ể( Tùy theo sai sót ý, di và ch vi t, có th cho cácứ ểm đi m: 4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 )ứ