Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra môn vật lý lớp 6 kì 1

38a5a555ec702640b74eef032a1b4879
Gửi bởi: YUKI VN vào ngày 2018-10-15 09:34:59 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 428 | Lượt Download: 9 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíĐềkiểmtraVậtLí6họckì1Số3Câu1:Mộtcáibàncóchiềudàilớnhơn0,5métvànhỏhơn1mét.Dùngthướcđonàosauđâyđểđochiềudàicủabànlàthuậnlợinhấtvàchínhxácnhất?A.ThướccóGHDlà1mvàĐCNNlà1mm.B.ThướccóGHĐlà20cmvàĐCNNlà1mm.C.ThướccóGHĐlà0,5mvàĐCNNlà1cm.D.ThướccóGHĐlà1mvàĐCNNlà1cm.Câu2:MộtbạndùngthướcđođộdàicóĐCNNlà2cmđểđochiềurộnglớphọc.Trongcáccáchghikếtquảdướiđây,cáchghinàolàkhôngđúng?A.4,44m.B.44,4dm.C.444cm.D.445cm.Câu3:Cóthểdùngbìnhchiađộvàbìnhtrànđểđothểtíchcủavậtnàodướiđây?A.1bátgạo.B.1hònđásỏi.C.5viênphấnD.1cáikim.Câu4:Trongcácsốliệusauđây,sốliệunàochỉkhốilượngcủahànghóa?A.Trênnhãncủachainướckhoángcóghi:330ml.B.TrênvỏcủahộpVitaminB1cóghi:1000viên.C.Ởmộtsốcửahàngvàngbạccóghi:99,99.D.Trênvỏgóixàphòngbộtcóghi:Khốilượngtịnh1kg.Câu5:Gióthổimạnhkhônggâyrasựbiếnđổinàotrongcácbiếnđổidướiđây?A.Lúatrênđồngđổrạpvềmộtphía.B.Câylớnnhanhhơn.C.Xeđạptrênđườngđichậmlại.D.Xeđạptrênđườngđinhanhhơn.Câu6:Khithảmộthònđávàobìnhchiađộ(GHĐ100cm3,ĐCNN1cm3)cóchưa50cm3nước,ngườitathấyrằngmựcnướctrongbìnhdânglênngangvạch95cm3.Thểtíchhònđálà?VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíA.95cm3.B.50cm3.C.45cm3.D.145cm3.Câu7:Hailựccânbằngcóđặcđiểmnàodướiđây?A.Cùngphương,cùngchiều,mạnhnhưnhau.B.Cùngphương,cùngchiều,mạnhkhácnhau.C.Cùngphương,ngượcchiều,mạnhnhưnhau.D.Khácphương,khácchiều,mạnhnhưnhau.Câu8:Côngthứctínhkhốilượngriênglà?A.D=B.D=P.V.C.D=mV.D.D=Câu9:Mộtvậtđặccókhốilượng8000gvàthểtích2dm3.Trọnglượngriêngcủachấttạonênvậtbàylà?A.40N/m3.B.4N/m3.C.4000N/m3.D.40000N/m3.Câu10:Máycơđơngiảnnàokhônglàmthayđổihướngcủalựckéo?A.Mặtphẳngnghiêng.B.Ròngrọcđộng.C.Ròngrọccốđịnh.D.Đònbẩy.B.TỰLUẬNCâu11:Giớihạnđocủathướclàgì?Độchianhỏnhấtcủathướclàgì?Câu12:Hailựccânbằnglàhailựcnhưthếnào?Chovídựminhhọa.Câu13:Kểtêncácloạimáycơđơngiản.Vớimỗiloạimáycơđơngiản,emhãylấymộtvídụ.Câu14:a.Trọnglựclàgì,trọnglượnglàgì?Nêuđặcđiểmvềphươngvàchiềucủatrọnglực.b.Mộthọcsinhcókhốilượng30,5kgthìcótrọnglượngtươngứnglàbaonhiêu?Trọnglượngcủahọcsinhnàycólớnhơntrọnglượngcủamộtbaogạolạo5yếnkhông?Vìsao?VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíCâu:Nướctrongbìnhchiađộcókhốilượngtổngcộng110,4griêngbìnhcókhốilượng12,1g.Thểtíchnước100cm3.Hãychobiếtkhốilượngriêngcủanướcđođượclàbaonhiêu?Đápánđềkiểmtrahọckì1lớp6mônVậtlýCâu1:ChọnA.Câu2:ChọnD.Câu3:ChọnB.Câu4:ChọnD.Câu5:ChọnB.Câu6:ChọnC.Câu7:ChọnC.Câu8:ChọnA.Câu9:ChọnD.Câu10:ChọnB.Câu11:-Giớihạnđocủathướclàđộdàilớnnhấtghitrênthước.-Độchianhỏnhấtcủathướclàđộdàigiữahaivạchchialiêntiếptrênthước.Câu12:Hailựccânbằnglàhailựccóphươngtrêncùngmộtđườngthẳng,ngượcchiều,mạnhnhưnhauvàcùngtácdụnglênmộtvật.Vậtđặttrênbànchịutácdụngcủatrọnglựcvàlựcđỡcủabàn,hailựcđólàhailựccânbằngnhau.Câu13:Kểtêncácloạimáycơđơngiản:Mặtphẳngnghiêng,đònbẩy,ròngrọc(cácemtựnêuvídụ).Câu:a,TrọnglựclàlựchútcủaTráiđất,trọnglượnglàcườngđộcủatrọnglực.b,+30,5kgtươngứngvới305N.+Khônglớnhơnvì5yến=50kgtươngứngvới500N(305N<500N).Câu14:Khốilượngcủanước:m=m1–m2=110,4–12,1=98,3g.VnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíVnDoc-Tảitàiliệu,vănbảnphápluật,biểumẫumiễnphíKhốilượngriêngcủanước:D=983kg/m3.