Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp 2 năm học 2010 – 2011 ( Đề 13)

93005233d395614d1860917c0319f577
Gửi bởi: Lưỡi Hái Tử Thần vào 07:57 AM ngày 1-06-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 222 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh giỏi môn Toán lớp năm học 2010 2011 Đề 13)Bài (6 điểm)1, Cho các chữ số 0, 1, 3, 5.a. Các số có hai chữ số khác nhau từ các số trên là:……........................................…………………………………………………………………………………….b. Tính tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số vừa tìm được.……………………………………………………………………………………2, Viết tiếp số thích hợp vào trống.1; 2; 3; 5; 8; .Bài (4 điểm).1, Viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của mỗi số bằng 11.…………………………………………………………………………………….2, Điền dấu +; thích hợp vào trống.37 28 37 28 437 28 Bài (3 điểm)Có hai thùng dầu đựng dầu, thùng thứ nhất chưa 51 lít dầu. Nếu đổ từ thùng thứnhất sang thùng thứ hai 15 lít dầu thì số dầu hai thùng bằng nhau. Hỏi lúc đầu thùng thứhai chứa bài nhiêu lít dầu? Tóm tắt Bài giải………………………… …………………………………...................……………….………………………... …………………………………………...................……….………………………... …………………………………………....................………………………………... …………………………………………...................……….………………………... …………………………………………....................………………………………... ………………………………………...................………….Bài (4 điểm)Hình vuông có ô, mỗi viết một trong các số từ đến 8. Hãy điền các bị xoá, biết rằng tổng các số trên cùng một hàng, một cột, một đường chéo đều có kết quả bằng nhau.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-30 02:13:48