Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học - THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên

0b663c542197c0ee2fad3caab70c3f9f
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-07-13 16:28:55 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 364 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TR NG THCS NGUY THI THU TƯỜ KHOÁI CHÂU NG YÊNƯ THI KI TRA KỲ IIỀ ỌMÔN SINH C, 8Ọ ỚTh gian làm bài: 45 phútờI. Tr nghi khách quan (3đ)ắ ệCâu 1: Khoanh tròn vào ch cái ng tr ph ng án tr đúng: (3đ)ữ ướ ươ ờ1. Ch năng ron làứ ơA. truy các xung th kinh và tr các kích thíchẫ ờB. ng và truy các xung th kinhả ầC. Trung tâm đi khi các ph xề ạD. Tr các kích thíchả ờ2. th là doậ ịA. ng sinh ho thu tinh th quá pầ ẹB. ng sinh ho thu tinh th quá ph ngầ ồC. dài sinh ho thu tinh th quá pầ ẹD. dài sinh ho thu tinh th quá ph ngầ ồ3. ti khác máu làướ ầA. không có các ph th iả ảB. có các ph th và ng uả ầC. có các ph th và prôtêinả ảD. có các ph th và không có ng u, prôtêinả ầ4. Kh năng nào đây ch có ng mà không có ng t:ả ướ ườ ậA. Ph xa có đi ki nả ệB. duy tr ngư ượC. Ph không đi ki nả ệD. Trao thông tinổ5. ng bào ng :ầ ởA. bi bìớ ểB. daớ ướC. bìớD. và B6. Tuy ti nh là:ế ấA. Tuy giápếB. Tuy yênếC. Tuy trên th nế ậD. Tuy tuế ỵII. lu (7đ)ự ậCâu 2: Phân bi ng hoá và hoá, quan gi hai quá trình này. (2,5đ)ệ ữCâu 3: tên các tuy ti trên th ng i. Tuy nào quan tr ng nh t, Vìể ườ sao? (2.5đ)Câu 4: AIDS là gì? sao nói AIDS là hi loài ng i. (2đ)ạ ườDOC24.VN