Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Địa Lí - Đề số 1

30343966623935336263313265326330643430623263663631646664623836613364653434376131386538666230626166623934383430653439643166623161
Gửi bởi: tuyensinh247 vào 10:41 AM ngày 27-04-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 256 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ I, LỚP Đề số (Thời gian làm bài: 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Biết Hiểu Vận dụng/kĩ năng Nội dung TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Tổng Môi trường xích đạo ẩm (0,5đ) (0,5đ) Môi trường đới lạnh (1,0đ) (1,0đ) Dân số đới nóng (0,5đ) (0,5đ) Nông nghiệp đới nóng (0,5đ) (0,5đ) Hoạt động kinh tế hoang mạc (0,5đ) (0,5đ) Khí hậu châu Phi (3đ) (3đ) Dân số thế giới (4đ) (4đ) Tổng điểm (1,5đ) (1,0đ) (7,5đ) (10đ)2 B. NỘI DUNG ĐỀ I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm) Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đầu đúng trong các câu sau: Câu 1. Biểu đồ dưới đây là biểu đồ khí hậu của môi trường nào? A. Nhiệt đới. B. Xích đạo ẩm. C. Nhiệt đới gió mùa. D. Hoang mạc. Câu 2. Các cây công nghiệp chủ yếu đới nóng là: A. cà phê, cao su, bông, ngô. B. cao su, lạc, chè, khoai. C. cà phê, cao su, bông, dừa, lạc, mía. D. cao su, cà phê, chè, ngô, lạc. Câu 3. Dân số đới nóng chiếm: A. gần 50% dân số thế giới. B. hơn 35% dân số thế giới. C. 40% dân số thế giới. D. khoảng 60% dân số thế giới. Câu 4. nào dưới đây không phải là hoạt động kinh tế cổ truyền hoang mạc? A. Chăn nuôi du mục, vận chuyển hàng hóa. B. Trồng trọt trong các ốc đảo, chăn nuôi. C. Khai thác dầu khí, khoáng sản. D. Vận chuyển hàng và buôn bán qua các hoang mạc.3 Câu 5. Chọn các cụm từ trong ngoặc 2- tháng, 3- tháng, thực vật, động vật, -8oC, -10oC, mùa hạ, mùa xuân) và điền vào các chỗ trống (…) trong câu sau cho phù hợp: gần cực khí hậu lạnh quanh năm, mùa hạ chỉ dài ….………(1)……… Nhiệt độ trung bình luôn dưới ……(2).................. Đất đóng băng quanh năm,….. ……………(3)…………... chỉ phát triển được vào…….(4)………………ngắn ngủi trong những thung lũng kín gió, khi lớp băng trên mặt tan đi”. II. TỰ LUẬN (7 điểm) Câu (4 điểm): Dựa vào biểu đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy: Nhận xét và giải thích tình hình tăng dân số thế giới từ đầu thế kỷ XIX đến cuối thế kỷ XX. Nêu hậu quả của việc tăng dân số nhanh.4 Câu (3 điểm): Dựa vào lược đồ dưới đây và kiến thức đã học, hãy giải thích vì sao châu Phi có khí hậu nóng và khô vào bậc nhất thế giới.5Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.