Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lí lớp 7

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2019-10-09 02:16:47 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT
GIO LINH

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2008-2009
MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (3 điểm):
Nêu đặc điểm cấu trúc của địa hình Bắc Mỹ ?
Câu 2 (5 điểm):
Hãy kể tên các môi trường tự nhiên cua châu Âu ? So sánh sự khác
nhau giữa môi trường Ôn đới Hải dương và môi trường Ôn đới Lục địa ở châu
Âu ?
Câu 3 (2 điểm):
Ngày nào trong năm ở lục địa Ô-xtrây-li-a có nhiệt độ cao nhất ? Vì sao ?
...............................HẾT...........................