Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn TOÁN lớp 3

afa57f9c5ab42bb80c352e4697212a9d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:23 PM ngày 5-01-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 223 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD &ĐT SA PA
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TẢ VAN

ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI HỌC KỲ I; NĂM HỌC 2017 – 2018; LỚP 3
Môn: Toán
(Thời gian làm bài 40 phút)
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Chọn và viết đáp án đúng.
Bài 1: Kết quả của phép tính : 72 : 8
A. 7

B. 8

C. 9

B. 730

C. 703

Bài 2: 7m 3 cm = ……. cm:
A. 73

Bài 3: Một cái ao hình vuông có cạnh 6 m.Chu vi của hình vuông đó là:

A. 24m

B. 36 m

C. 12m

II. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
487 + 302

660 – 251

672 : 3

419 x 2

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức
25 x 2 - 40

3 x ( 72 + 18 )

Bài 3: Một cuộn vải dài 81m, đã bán được
bao nhiêu mét?
Bài 4: Tìm y
y : 7 = 100 + 5

PHÒNG GD &ĐT SA PA

cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại

TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS TẢ VAN
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM

BÀI KHẢO SÁT CUỐI HỌC KÌ I; NĂM HỌC 2017- 2018; Lớp 3
Môn: Toán
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm)
Bài 1: (1 điểm) C. 9
Bài 3: (1 điểm)
Bài 2 : (1 điểm) C.703

A. 24m

II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
Bài 1: (2 điểm) - Mỗi phép tính đặt tính và tính đúng kết quả được 0,5 điểm
Bài 2: (2 điểm)
25 x 2 – 40
= 50 – 40
0,5 điểm
= 10
0,5 điểm

3 x ( 72 + 18 )
= 3 x 90
= 270

Bài 3: (2 điểm)
Bài giải
Số mét vải đã bán được là:
81 : 3 = 27 (m)
Số mét vải còn lại là:
81 – 27 = 54 (m)
Đáp số: 54m

0,25 điểm
0,5 điểm
0,25 điểm
0,5 điểm
0,5 điểm

Bài 4: (1 điểm)
y : 7 = 100 + 5
y : 7 = 105

0,5đ

y

= 105 x 7

0,25đ

y

= 735

0,25đ

0,5 điểm
0,5 điểm
35343537356435383763313965666338323461653663653566366230313135376234663636356264623935623565656534316366313633663632306362363162