Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn SINH lớp 9 2017-2018

e3957f2ace47f302bfa389d8431a4197
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2017-12-17 14:47:20 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 254 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

VĂN NGHỊ LUẬN-Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác

lập cho người đọc, người nghe một tư tưởng,

quan điểm nào đó.

- Yêu cầu của bài văn nghị luận: luận điểm rõ

ràng, có lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục….Tieát :

108Taäp laøm

vaên 8Tiết 108: TÌM HIỂU YẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

I.Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận:

TD: Văn bản: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (Hồ Chí Minh).LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực

dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu

làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là

người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có

gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực

dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân

tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946

Hồ Chí MinhHãy tìm những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác giả và những câu

văn cảm thán trong văn bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí

Minh?LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực

dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu

làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là

người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có

gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực

dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân

tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946

Hồ Chí MinhHãy tìm những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác giả và những câu

văn cảm thán trong văn bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí

Minh?Hãy tìm những từ ngữ biểu lộ tình cảm mãnh liệt của tác

giả và những câu văn cảm thán trong văn bản “Lời kêu

gọi toàn quốc kháng chiến” của Hồ Chí Minh?* Trong văn bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”:

Từ ngữ biểu cảm

Hỡi, muốn, nhân

nhượng, quyết tâm

cướp, không, thà,

nhất định, hễ là, ai

cũng phải…Câu cảm thán

- Hỡi đồng bào toàn quốc!

- Hỡi đồng bào!

- Chúng ta phải đứng lên!

- Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

- Thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

- Việt Nam độc lập và thống nhất

muôn năm!

- Kháng chiến thắng lợi muôn năm!Về mặt sử dụng từ ngữ và đặt câu, có tính chất biểu cảm, “Lời

kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giống

với “ tướng sĩ ” của Trần Quốc Tuấn không?LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾNHỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân

nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực

dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước

ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định

không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô

lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ,

không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người

Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để

cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng

gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy

gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu

nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt máu

cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng

kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾNHỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân

nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực

dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước

ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định

không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô

lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ,

không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người

Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để

cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng

gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy

gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu

nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt máu

cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng

kiên quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!LỜI KÊU GỌI TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾNHỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng.

Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn

tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không

chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kì đàn ông, đàn bà, bất kì người già, người trẻ, không

chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì

phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có

súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm

thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống

thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hi sinh đến giọt máu cuối

cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên

quyết hi sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!Kháng chiến thắng lợi muôn năm!

 Văn bản “Hịch tướng sĩ” và “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” không phải là những

văn bản biểu cảm. Vì các tác phẩm này được viết ra chủ yếu không nằm mục đích biểu cảm

(bộc lộ tình cảm) mà nhằm mục đích nghị luận (nêu quan điểm, ý kiến để bàn luận phải

trái, đúng sai, nên suy nghĩ và nên sống thế nào).(1)(2)Thấy sứ giặc đi lại ngoài Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài

đường, sỉ mắng triều đình, bắt đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều

nạt tể phụ.

đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ.

Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau

sẽ bị bắt.

xót biết chừng nào!

Chúng ta sẵn sàng hi sinh tất Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất

cả, chứ không thể mất nước, định không chịu

nhất định

không thể làm nô lệ.

mất nước,

không chịu

làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta cần phải đứng lên.

Chúng ta phải đứng lên!Trong bảng đối chiếu trên, có thể thấy những câu văn ở cột (2) hay

hơn những câu văn ở cột (1). Vì sao như thế?

Những câu ở cột (2) hay hơn những câu ở cột (1). Vì có những từ

ngữ, câu văn biểu cảm: ngó, nghênh ngang, đau xót biết chừng nào!,….

đã gây được cảm xúc cho người đọc, người nghe, chính vì thế mà nó có

tác dụng lớn trong việc kêu gọi mọi người cùng tham gia kháng chiến

bảo vệ Tổ quốc.(1)(2)Thấy sứ giặc đi lại ngoài Ngó thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài

đường, sỉ mắng triều đình, bắt đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều

nạt tể phụ.

đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ.

Lúc bấy giờ ta cùng các ngươi Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi sẽ bị bắt, đau

sẽ bị bắt.

xót biết chừng nào!

Chúng ta sẵn sàng hi sinh tất Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất

cả, chứ không thể mất nước, định không chịu

nhất định

không thể làm nô lệ.

mất nước,

không chịu

làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta cần phải đứng lên.

Chúng ta phải đứng lên!Những

Văn nghị

câuluận

ở cộtrất(2)cần

hayyếu

hơn

tố những

biểu cảm.

câuYếu

ở cộttố(1).

biểuVìcảm

có những

giúp cho

từ văn

ngữ,nghị

câu

văn biểu

luận

có hiệu

cảm:

quả

ngó,

thuyết

nghênh

phục

ngang,

lớn hơn,

đau vì

xót

nóbiết

tác chừng

động mạnh

nào!,….

mẽđã

tớigây

tìnhđược

cảmcảm

của

xúc cho

người

đọc,

người nghe, chính vì thế mà nó có tác dụng lớn trong việc

người

đọc

(người

nghe).

kêu gọi mọi người cùng tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.Từ đó, hãy cho biết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị

luân?Thứ hai, ngày 17 tháng 3 năm 2014

Tiết 108: TÌM HIỂU YẾU TỐ BIỂU CẢM TRONG VĂN NGHỊ LUẬN

I.Yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận:

TD: Văn bản: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (Hồ Chí Minh). Văn nghị luận rất cần yếu tố biểu cảm. Yếu tố biểu cảm giúp cho văn nghịluận có hiệu quả thuyết phục lớn hơn, vì nó tác động mạnh mẽ tới tình cảm của

người đọc (người nghe).Thông qua việc tìm hiểu các văn bản như “Hịch tướng sĩ” và

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, em hãy cho biết: Làm thế nào

để phát huy hết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận?Câu hỏi thảo luận nhóm (4 phút).

Nhóm 1:

Câu a: Người làm văn chỉ cần suy nghĩ về luận điểm và lập luận hay còn phải thật

sự xúc động trước từng điều mà mình đang nói tới?

Nhóm 2:

Câu b. Chỉ có rung cảm không thôi đã đủ chưa? Phải chăng chỉ có lòng yêu nước

và căm thù giặc nồng cháy là có thể dễ dàng tim ra những cách nói như: “Không!

Chúng ta thà hi sinh tất cả…” hay “uốn lưỡi cú diều…”? Để viết được những câu

như thế, người viết cần phải có phẩm chất gì khác nữa?

Nhóm 3:

Câu c. Có bạn cho rằng: càng dùng nhiều từ ngữ biểu cảm, càng đặt nhiều câu

cảm thán thì giá trị biểu cảm trong văn nghị luận càng tăng. Ý kiến ấy có đúng

không? Vì sao?Thông qua việc tìm hiểu các văn bản như “Hịch tướng sĩ” và

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, em hãy cho biết: Làm thế nào

để phát huy hết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận?Câu hỏi thảo luận nhóm (4 phút).

Nhóm 1:

Câu a: Người làm văn chỉ cần suy nghĩ về luận điểm và lập luận hay còn phải thật

sự xúc động trước từng điều mà mình đang nói tới?Khi viết văn nghị luận, ngoài việc xây dựng luận điểm và lập luận cho bài văn,

người viết còn phải thuyết phục người đọc tin vào những luận điểm đó. Bợi vậy,

người viết phải có tình cảm chân thành, xuất phát từ những rung động mãnh liệt

đối với vấn đề mình đã trình bày.Thông qua việc tìm hiểu các văn bản như “Hịch tướng sĩ” và

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, em hãy cho biết: Làm thế nào

để phát huy hết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận?Câu hỏi thảo luận nhóm (4 phút).

Nhóm 2:

Câu b. Chỉ có rung cảm không thôi đã đủ chưa? Phải chăng chỉ có lòng yêu nước

và căm thù giặc nồng cháy là có thể dễ dàng tim ra những cách nói như: “Không!

Chúng ta thà hi sinh tất cả…” hay “uốn lưỡi cú diều…”? Để viết được những câu

như thế, người viết cần phải có phẩm chất gì khác nữa?Chỉ có tình cảm không thì chưa đủ. Những tình cảm đó phải dược bộc lộ qua

những từ ngữ, câu văn, giọng điệu … phù hợp, qua đó gợi được sự hứng thú, hấp

dẫn nơi bạn đọc.Thông qua việc tìm hiểu các văn bản như “Hịch tướng sĩ” và

“Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, em hãy cho biết: Làm thế nào

để phát huy hết tác dụng của yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận?Câu hỏi thảo luận nhóm (4 phút).

Nhóm 3:

Câu c. Có bạn cho rằng: càng dùng nhiều từ ngữ biểu cảm, càng đặt nhiều câu

cảm thán thì giá trị biểu cảm trong văn nghị luận càng tăng. Ý kiến ấy có đúng

không? Vì sao?Mặc dù yếu tố biểu cảm có ý nghĩa quan trọng như vậy nhưng không nên lạm

dụng, vì nó chỉ là yếu tố phụ. Nếu đưa quá nhiều từ ngữ biểu cảm, câu cảm thán

vào bài văn nghị luận thì mạch văn nghị luận bị phá vỡ, có khi lạc sang văn biểu

cảm.Để bài văn nghị luận có sức biểu cảm cao, người làm văn phải

như thế nào?

-Khi viết văn nghị luận, ngoài việc xây dựng luận điểm và lập luận cho bài văn,

người viết còn phải thuyết phục người đọc tin vào những luận điểm đó. Bợi vậy,

người viết phải có tình cảm chân thành, xuất phát từ những rung động mãnh liệt

đối với vấn đề mình đã trình bày.

-Chỉ có tình cảm không thì chưa đủ. Những tình cảm đó phải dược bộc lộ qua

những từ ngữ, câu văn, giọng điệu … phù hợp, qua đó gợi được sự hứng thú, hấp

dẫn nơi bạn đọc.

-Mặc dù yếu tố biểu cảm có ý nghĩa quan trọng như vậy nhưng không nên lạm

dụng, vì nó chỉ là yếu tố phụ. Nếu đưa quá nhiều từ ngữ biểu cảm, câu cảm thán

vào bài văn nghị luận thì mạch văn nghị luận bị phá vỡ, có khi lạc sang văn biểu

cảm.

Để bài văn nghị luận có sức biểu cảm cao, người làm văn phải thật sự có cảm

xúc, có tình cảm với những điều mình muốn viết (nói) và phải biết diễn tả cảm

xúc bằng những từ ngữ, những câu văn có sức truyền cảm. Sự diễn tả cảm xúc

cần phải chân thực và không được phá vỡ mạch lạc nghị luận của bài văn.