Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ lớp 8 năm học 2015 - 2016 trường THCS Minh Tân, Bình Dương

37383564343361346335626161316331353062353531353632616361646239653161663935656163393031313536643664306530363664646164383233373361
Gửi bởi: Lời Giải Hay vào 09:34 AM ngày 14-12-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1067 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

dàn bài văn nh bu sáng trên cánh đng 5ậ ớĐ bài: dàn bài văn nh bu sáng trên cánh đng:ề ồBài tham kh 1ả1. bài: ngày đu. Bình minh đang hi ra tr em.ở ướ ắM nh tuy đp và cho ta giác ph kh khi vàoộ ướngày i.ớ2. Thân bài: a. nhả ả­ Không khí đã đu se nh nh ng mang theo thiên nhiênắ ủnh chào chân thành.ư ờ­ ng đang tan. tr mùa thu trong lành và cao vút.ươ ờ­ Gió bay thoang tho ng qua, man mái tóc em.ả ơ­ Đng lúa đã chín vàng, ng lúa lan ra kh i.ồ ươ ơ­ Nh ng chú trâu đang thung thăng lim dim ng nhìn xungữ ướquanh.­ Nh ng đàn cò bay bay la, nghiêng mình chao vài vòng đápữ ượ ồxu ng ru ng “ngh ng c” mà bay ti p.ố ếb. ho đngả ộ­ ng cũng đã nh gi và đu công vi mình.ọ ườ ủ­ Các bác, các cô vui đi vùa trò chuy xách cày, xách cu chu bẻ ịra đng.ồ­ Các bé, cô bé tung tăng theo chú trâu đang ch hãi.ậ ượ ợ­ ánh ng ban mai chi xu ng làm ao la lánhướ ấnh chi ng không .ư ươ ồDoc24.vn3. bài: Ng nhìn quê ng em, em vô cùng hào khi mình đc sinhế ươ ượra và lên trên nh đt thân th ng này. Em ng th gi đớ ươ ểmai sau lên xây ng quê ng đt ngày giàu đp n.ớ ươ ướ ơBài tham kh 2ả1. bài: Gi thi nh đnh Đó là vùng trung du, đi núi đuôiở ốnhau, có đt ch dài hai chân đi thành cánh đngộ ướ ồnh p. Cánh đng nh nh xanh ch dài qu lỏ ộM đn các chân đi. Ng cánh đng vào bu sáng th là đp. ẹ2. Thân bài: Khi bình minh xu hi n, cánh đng đc bao ph ng mùấ ượ ươdày đc. ặ­ Khi tr lên cao, ng tan n, cánh đng hi lên, màu xanh lúaặ ươ ủđang thì con gái che kín ru ng, đp nh th xanh. Gióả ảxuân trên đi cao tuôn thung lũng nên nh ng đt sóng lúa đu nhauừ ổv vàng. ộ­ Đây đó, xu hi bóng ng ra thăm ru ng lúc lúc hi n, làm choấ ườ ệnh ng chú chim sâu lúa gi mình bay lên cao. ọ­ các chân đi ng ta ru ng thành nh ng thang tr ng pọ ườ ắc i, su hào... ả­ Xuyên qua gi cánh đng là nh qu ộM đn th tr Kim Tân trung tâm huy n, nh ng chi xe bò đang chộ ởphân ra đng bón thúc cho lúa.ồ xanh quanh năm mùa mùa. lúa khoai,ả ạngô, n, rau màu... Cánh đng luôn đc nhu nh ng màu aắ ượ ủcu ng. ốDoc24.vn3. bài: ng đã lên cao mà em ng ng mãi xanh nàyế ụkhông bi chán. Màu xanh hôm nay, màu xanh ni tin hi ng, ch cế ắch báo hi mùa thu.ắ ộBài tham kh 3ảI. bài: gi thi cánh đng vào bu sángở ổEm là ng con nông thôn, nh đt bao la bát ngát đngộ ườ ồxanh. Tu th em luôn ng li nh ng cánh đng th mùa aổ ữchín hay cánh đng th mùi vào mùa t. Em cánh đng quê em vàoồ ồbu sáng m, nó luôn cho giác vô cùng bình yên và th thái. Chổ ỉcó ai nông thôn, gũi cánh đng hi rõ đc giác này.ở ướ ượ ảCánh đng quê em vào bu sáng đp vô cùng.ồ ẹII. Thân bài1. khái quát:ả­ Bu sáng quê em bình yên và thanh bìnhổ ấ­ Ti ng gà gáy vang xa, báo hi ngày làm vi đã đnế ế­ tr th gi sau gi ng sayặ ủ­ Cánh đng nh tr dài mang màu áo xanh mátồ ươ2. chi ti t:ả ếa. nh:ả ả­ Không khí se nh nh ng mang dáng ngày an lànhạ ớ­ Gió se th nh mu đu ngày làm vi mát mổ ẻ­ ng đng trên nh ng cành lá đang đu tanươ ầ­ tr mênh mông nh tr dàiầ ả­ Đng lúa chín vàng, ng lúa th ngào ng tồ ươ ạ­ Nh ng chú trâu đang lim dim t, chu ngày làm vi iữ ớDoc24.vn­ Nh ng chú cò bay ng, ngã mình xu ng ng ng lúa nh ngữ ượ ưởh ng bu sángươ ổ­ Con đng làng tr dài, th ng pườ ắ­ ng nh vài trên ng câyắ ươ ọb. ho đng:ả ộ­ ng đu công vi mìnhọ ườ ủ­ Các cô chú đang nói chuy vui vác cu ra đngệ ồ­ Th thoáng có vài bóng tát đng ru ngấ ướ ướ ộ­ Bên kia cô gái đang th ng th mùi lúaưở ứ­ bé chăn trâu ng trên ng trâuậ ư­ Em đang tung tăng trên đng đi cườ ọIII. bài: Nêu nghĩ em nh cánh đng vào bu sángế ổNhìn cánh đng bao la bát ngát, nhìn quê ng thanh bình, em vô cùng yêuồ ươn em đã sinh ra và đang lên. Em ng th gi sau nàyơ ểxây ng quê ng thêm xinh đp và ngày càng giàu đp n.ự ươ ơBài tham kh 4ả1. bài:ở­ Quê em là vùng nông thôn yên bình có nhi nh đp.ộ ẹ­ Em thích nh là cánh đng lúa chín vào bu sáng.ấ ổ2. Thân bài:a) Tr ch sáng n:ờ ẳ­ Cánh đng tr dài nh th nhung i.ồ ạ­ Làn ng ch ch n.ươ ờ­ Nh ng con đng nh cong nh a, non đm ng đêm.ữ ườ ướ ươDoc24.vnb) tr lên:ặ ờ­ Cánh đng hi lên đp nó.ồ ủ­ Màu vàng óng lúa chín bao ph trên các th ru ng.ả ộ­ Bông lúa cong vì trĩu t.ằ ạ­ Lá lúa chuy sang màu úa.ể­ Sóng lúa nh nhô khi làn gió tho ng qua.ấ ả­ Mùi ng lúa th ng t.ươ ọ­ ru ng hoà quy cùng ng giác mát .ơ ướ ươ ẻ­ Ti ng chim chi chiên nh lót trên cao.ế ả­ Nh ng chú cò đáp cánh xu ng ru ng tìm i.ữ ồ­ Th thoáng bóng ng đi thăm đng.ấ ườ ồ­ Nh ng ng đang bàn chuy đu làng.ữ ườ ầ­ Ai cũng vui tr mùa thu, no m.ướ ấ3. bài:ế­ Em yêu cánh đng làng quê em.ấ ở­ Em th bi và bi nh ng ng lao đng đã nên tầ ườ ộv mùa trù phú.ụDoc24.vn